ေတာင္အေမရိကတိုက္


ေတာင္အေမရိက

ကမၻာ့ေျမပုံ

ဧရိယာ ၁၇၈၄၀ဝ၀ဝ km² (၆၈၈၈၀၆၂ sq mi)
လူဦးေရ ၃၈၂၀ဝ၀ဝ၀ဝ (၂၀ဝ၇)
လူဦးေရ
သိပ္သည္းမွု

နိုင္ငံမ်ား ၁၂
ဆက္စပ္နယ္ေျမမ်ား
ဘာသာမ်ား စပိန္ဘာသာ၊ ေပၚတူဂီဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာနွင့္ တိုင္းရင္သားဘာသာမ်ား
အခ်ိန္ဇုန္ UTC-၂ - UTC-၅

ေတာင္အေမရိကသည္ အေမရိကတိုက္ျကီး (supercontinent) ၏ ေတာင္ဖက္အပိုင္: တိုက္ျဖစ္သည္။ ေတာင္အေမရိက သည္ အေနာက္နွင့္ေတာင္ ကမၻာအလံုးျခမ္း၌ ရွိသည္။ အေနာက္၌ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာသည္ အနားသတ္မ်ဥ္းအျဖစ္တည္ရွိျပီး အေရွ့နွင့္အေျမာက္ဘက္၌ အတၱလနၱိတ္သမုဒၵရာသည္ အနားသတ္မ်ဥ္းအျဖစ္တည္ရွိသည္။ အေနာက္ေျမာက္ဘက္၌ ကာရစ္ဘီယံပင္လယ္သည္ အနားသတ္မ်ဥ္းအျဖစ္တည္ရွိသည္။

၁၅၀၇ခုနွစ္၌ ‌ေျမပံုဆြဲပညာရွင္နွစ္ဦး မာတင္ ဝလ္ဒ္စီးျမူလရ္ (Martin Waldseemüller) နွင့္ မတ္သိုင္ရ ရင္မန္ (Matthias Ringmann) အေမရိဂို ဝက္စ္ပုခ်ီ (Amerigo Vespucci) ၏အမည္သံုးျပီး တိုက္ကိုအမည္ပညတ္သည္။

ေတာင္အေမရိကတိုက္၏ဧရိယာ ၁၇၈၄၀ဝ၀ဝ km² (၆၈၈၈၀၆၂ sq mi) ရွိသည္။ ကမၻာ၏ေျမ ၃.၅%ရွိသည္။ ၂၀ဝ၅ခုနွစ္၌လူသူေနထိုင္ျခင္း ၃၇၁၀၉၀ဝ၀ဝလူဦးရွိသည္။ တိုက္မ်ားထဲ၌ ေတာင္အေမရိက၏ ဧရိယာသည္ စတုတၳအျကီးဆံုး ျဖစ္ျပီး အာရွ ၊ အာဖရိက၊ ေျမာက္အေမရိက တိုက္တို့၏ အေနာက္မွ လိုက္သည္။ တိုက္မ်ားထဲ၌ ေတာင္အေမရိကတိုက္ ၏လူဦးေရသည္ ပဉၥမေျမာက္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ျပီး အာရွ၊ အာဖရိက၊ ဥေရာပ၊ ေျမာက္အေမရိက တို့၏ အေနာက္မွ လိုက္သည္။


Comments