တြဲဖက္၍မစားသင္႕ေသာအစားအစာမ်ား

(လဲြမွားေဖၚျပထားျခင္းမ်ားရွိေနႏိူင္ေသာေၾကာင့္ စနစ္တက်ေလ့လာအတည္ျပဳရန္္ လိုအပ္ေနပါသည္။)

တြဲဖက္၍ မစားသင့္ေသာ အစာမ်ားကို အကၡရာစဥ္အတိုင္း ေဖၚျပထားသည္။

က

ကကတစ္ နွင့္ ၾကာဟင္း

ကုန္းေက်း နွင့္ ပုစြန္

ကန္႔ခ်ဳပ္နီ နွင့္ ေသရည္ေသရက္အမ်ဳိးမ်ဳိး

ကြၽဲေခါင္းသီး နွင့္ အခ်ဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး (သံပုရာသီး)

ကြၽဲေခါင္းသီးနွင့္ လက္ဖက္

ေၾကးခြက္ နွင့္ အခ်ဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး

ကုန္းငွက္သား နွင့္ ၾကက္ဆူဆီ

ကန္စြန္းျမစ္ နွင့္ နွမ္းမႈန္ ့

ၾကာစြယ္ နွင့္ ဝက္သား

ၾကက္ဆူဆီ နွင့္ ခါသား

ၾကက္ဆူသီး နွင့္ ငွက္သား

ေကာက္ညွင္း နွင့္ ေရငန္သီး

ကတိုး နွင့္ သရက္သီး

ၾကံတင္လဲ နွင့္ နွမ္းမႈန္ ့ဆုပ္

ကင္းပံုရြက္/သီး နွင့္ နွမ္းဆီ

ကင္းပိတ္ရြက္ နွင့္ နွမ္းဖတ္ခ်ဥ္ နွမ္းဆီ

ၾကာပဒုမၼာေစ့ နွင့္ ငွက္ေတာ္သား

ေက်ာက္ဖရုံ နွင့္ အိုးမဲ

ေၾကာင္လွ်ာသီး နွင့္ ငါးေသတၱာ

ေၾကာင္လွ်ာသီး နွင့္ ၾကက္သား

ေက်းသား နွင့္ဘူးသီး

ကြၽဲသား နွင့္ ၾကာစြယ္ၾကာဥ

ၾကက္သြန္ျဖဴ နွင့္ ႏိူ ့ရည္

ၾကံ့သား နွင့္ ငါးခူ ငါးဒန္

ၾကက္သား နွင့္ အင္ဖူး

ၾကက္ဟင္းခါးသီး နွင့္ မႈိ

ၾကက္ဟင္းခါးသီး နွင့္ ၾကက္သား

ကိုင္းဥ နွင့္ ပုဇြန္ခ်ဥ္

ၾကက္ဥ နွင့္ ခံသီးး

ၾကက္ဥ နွင့္ တမာရြက္ တမာဖူး

ခ်င္း နွင္ ့သေဘာၤသီး သေဘာၤပြင္ ့

ေခ်ာကလက္ နွင္ ့ေစာင္းလ်ား

ေခ်ာကလက္ နွင္ ့ပဲျမစ္

ခ်ဳိခ်ဥ္ နွင္ ့ပဲငါးပိ

ခ်ဥ္ဆီ ႏွင္ ့ေထာပတ္

ခရမ္းပိမ္ ့သိီး နွင္ ့ႏိူ ့ရည္

ခရု နွင္ ့အမဲသား

ခိုသား နွင္ ့ခ်င္းစိမ္း

ခိုသားနွင္ ့ေျခေလးေခ်ာင္းသား

ခိုသား နွင္ ့မုန္ညင္းဆီ

ခံသီးနွင္ ့ငရုတ္ေကာင္း

ခံသီးနွင္ ့နို ့ရည္

ခ်ီးသီး နွင့္ နို ့ရည္

ခံသီးနွင္ ့ပီေလာပီနံဥ

ခ်ိဳခ်ဥ္သၾကားလံုး နွင္ ့စိမ္းစားဥ

ခါးနာေပ်ာက္ေဆး ဖီနိုင္ဗ်ဴတာဇုန္ ကိုအစာခံမရွိဘဲ မေသာက္ရ၊

ေဂြးရြက္ နွင္ နို ့ရည္

ေဂြးသီး နွႈင္ ့အာတာလြတ္ဥ

ေဂြးသီးနွင္ ့နို ့ေအးေခ်ာင္း

ေဂြးသီးနွင ့္ပီေလာပီနံဥ

ဂ်ယ္လီ ႏွင့္ ေကာ္ဖီ

င႐ုပ္ေကာင္း ႏွင့္ ခံသီး

ေငြ နွင္ ့ရွိန္းခို

ငါးခ်က္ေသာအိုး နွင္ ့ပိတ္ခ်င္းရြက္

ငါးဆီ နွင္ ့ပိတ္ခ်င္းရြက္

ငွက္ေပ်ာသီး နွင္ မိႈ

ငါးရံ ႔သား နွင္ ့ေပြးသား

ငံုးသား နွင္ ့ေစာင္းလ်ား

ငံုးသား နင္ ့ခိုသား

ငွက္ သား နွင္ ့ၾကက္ဆူဆီ

ငါးပူတင္းဥမ်ား

ငွက္ေပ်ာသီး စားျပီေရေအးေသာက္ျခင္း

စေတာ္ဘယ္ရီ နွင္ ့သီးသီး

စားေတာ္ပဲ ႏွင့္ သီးသီး

စိန္ နွင္ ့သံပုရာသီး

စိမ္းစားဥ နွင္ ့ေခ်ာကလက္

စိမ္းစားဥ နွင္ ့ ေရခဲေခ်ာင္း

စပါးၾကီးေျမြသား နွင္ ့ေၾကာင္လွ်ာသီး

ေစာင္းလ်ားသီး နွင့္ ခိုသား

ေစာင္းလ်ားသီး နွင့္ ေရွာက္သီး

ေဆးေျခာက္ နင္ ့နႏြင္းရည္

ဆီ နွင္ ့ဆီခဲစပ္တူ

ဆင္သမႏြယ္ရြက္ နွင္ ့ နို ့ရည္

ေဆာင္ေမခါးရြက္ နွင္ ့နို ့ရည္

ဆိတ္ဖူး ႏွင့္ ငွက္ေပ်ာဖူး

ဆိတ္သား နွင္ ့ ကြၽဲသား

ဆတ္သားနွင္ ့ ဆူးပန္းရြက္

ဆတ္သား နွင္ ့နို ့ရည္

ဆိတ္နို ့နွင္ ့ဆူးပန္းရြက္

ဆပ္ျပာ နွင္ ့အုန္းရည္

ဆပ္ျပာနွင္ ့အခ်ဥ္မ်ဳိး

ဆိတ္နို ့ဆိတ္သား နွင္ ့ငါးၾကီးဆီ

ေဇာင္းလ်ားသီး နွင္ ့ပီေလာပီနံဥ

ဇာဒင္း(Zadine) နွင္ ့အရက္

ဥာဏ္ရြက္ နွင္ ့ေသရက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး

တလည္းသီး နွင္ ့နို ့ရည္

တလည္းသီးနွင္ ့ပဲၾကီး

ေတာပဲရိုင္း နွင္ ့နို ့

ေတာင္ပိႏၷဲ သီး နွင္ ့နို ့ရည္

ေတေဇာဘမ္း နွင့္ ခါခ်ဥ္ေကာင္ ကိုက္သည္ ကိုမလိမ္းရ၊

ထေနာင္းရြက္ နွင္ ့ မန္က်ည္းသီးမွည္ ့

ထံုး နွင္ ့ျမင္းသား

ထန္းလ်က္ နွင္ ့နလင္ေက်ာ္

ထန္းလ်က္ နွင္ ့ သေျပသီး

ထန္းရည္ခ်ဳိ နွင္ ့ ၀က္သား

ထန္းသီး နွင့္ ႏုိ ့မ်ဳိး ခ်ဥ္

ထန္းလ်က္ နွင္ ့သေျပသီး

ေထာပတ္နွင္ ့ ေၾကးခြက္

ေထာပတ္ နွင္ ့ဆီခဲအမ်ဳိးမ်ဳိး

ထံုးေရတို ့တြင္ ျဖစ္ေသာငါး လိပ္အစရွိသည္ နွင္ ့နို့ရည္

ထန္းရည္ကိုငွက္ ေပ်ာသီး စားျပီး ေသာက္ျခင္း

ထန္းသီးကိုငွက္ေပ်ာ သီးစားျပီး စားျခင္း

ဒန္ ့သလြန္ရြက္ နွင့္ နို ့ရည္

ဒန္ ့သလြန္သီး နွင့္ ကေလာဥ

ဒိန္ခ်ဥ္ နွင္ ့ထန္းသီးမု န္ ့

ဒုတၱာ နွင္ ့အခ်ဥ္ မ်ိဳး ၂

ဒူးရင္းသီး နွင့္္ရွိန္းခို ့

ေဒါင္းသား နွင့္နို ့ခ်ဥ္

ေဒါင္းသား နွင္ ့ပီေလာပီနံ

နလင္ေၾကာ္ နွင္ ့ထန္းလ်က္

နလင္ေၾကာ္ နွင္ ့အခ်ဥ္

နို ့ခဲပ်က္ နွင ့္ပဲဒလက္

နို ့မ်ဳိး နွင္ ့ဆား

နိဳ ့မ်ဳိး ခ်ဥ္ နွင္ ့ပီေလာပီနံဥ

နို ့စိမ္း နွင္ ့အခ်ဥ္မ်ဳိး

နိဳ ့ရည္ နင ့္ေစာင္းလ်ားသီး

နိဳ ့ရည္ နွင ့္ကုလားပဲ

နို့ေအးေခ်ာင္း နွင္ ့သခြားသီး

နိဳ ့ေအးေခ်ာင္း နွင ့္ဘူးသီး

နွမ္းမႈန္ ့ဆုပ္ နွင ့္တလည္းသီး

ပတဲေကာ နွင္ ့သံပုရာသီး

ပဒုမၼာၾကာရြက္ႏု နွင္ ့ပ်ားရည္

ပဲၾကီး နွင္ ့မုန္ လာ

ပဲဒလက္ေစ ့နွင္ ့ ဆူးပန္း

ပဲလင္းေျမြသီး နွင္ ့လင္းေျမြသား

ပဲဒလက္ေစ့ နင္ ့ဆိတ္သား

ပဲစိမ္းစားဥ နွင္ ့ခ်ဳိခ်ဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး

ပိႏၷဲသီးနွင့္ပ်ားရည္

ပီေလာပီနံ နွင္ ့ပ်ားရည္

ပီေလာပီနံ နွင့္ ေပအူ

ေပရည္ နွင္ ့ ငွက္သား

ပ်ားရည္ နွင္ ့သကၤန္းဖြယ္ ငွက္သား

ပ်ားရည္ နွင္ ့မိုးရည္

ပ်ားရည္ နွင္ ့ကင္းပိတ္ရြက္

ပ်ားရည္ နွင္ ့ရွားေစာင္း

ပ်ားရည္ နွင္ ့ပိတ္ခ်င္းရြက္

ပုန္းရည္ နွင္ ့ဗ်ဳိင္းေအာက္သား

ေျပာင္းသား နွင့္နို ့ရည္

ပိုင္ရီတြန္ (Piriton) နွင့္အရက္

ဖရဲသီး နွင္ ့နို ့မ်ဳိး

ဖရဲသီး နွင့္ ဘဲဥ

ဖရံု သီးနွင္ ့နို့မ်ဳိး

ဖားသားနွင ့္မိႈ

ဖြတ္သား နွင္ ့ၾကက္ဆူဆီ

ေဖာင္စီးဂဏန္း နွင ့္မိႈ

ဖန္ခါးသီး နွင္ ့ပုဒမၼာၾကာရြက္

ဖန္ခါးသီး နွင္ ့ပီေလာပီနံဥ

ဗံုလံုသီး နွင္ ့ပီေလာပီနံ

ဗ်ဳိင္းသား နွင ့္၀က္ဆီ

ဗ်ဳိင္းေအာက္သား နွင္ ့၀က္ဆီ

ဗ်ဳိင္းနွမ္းနွင္ ေသရည္

ဘူးသီး နွင ့္ၾကက္တူေရြးသား

ဘာစပရိုေဆးျပား နွင္ ့သံပရာသီး

ဘာမီတြန္ေဆးျပား နွင ့္ထန္းလ်က္ခဲ

ဘာမီတြန္ နွင္ ့တစ္ဖီအစိမ္းေရာင္ ကတ္

ဘီလံုးငွက္ သား နွင ့္ၾကက္ဆူဆီ

ဘာစပရိုေဆးျပားကို အစာခံမရွိဘဲမေသာက္ရ၊

မဲနယ္အိုး နွင္ ့သားငါး

မဲဇလီဖူးရြက္ နွင္ ့လက္ဖက္သုပ္

မိေခ်ာင္းသား နွင့္နႏြင္ း

မန္က်ည္းသီး နွင ့္နိဳ ရည္

မင္းကြတ္သီး နွင့္ သၾကား

မတ္ပဲ နွင္ ့တင္လဲ

မတ္ပဲ နွင္ ့မုန္လာ

မုန္ညွင္းဆီ နွင့္ သကၤန္းဖြက္ငွက္

မုန္လာျမစ္ နွုင္ ့ပ်ားရည္

မုန္လာ နွုင့္ မတ္ပဲ

မိႈ နွင္ ့ရွားေစာင္ း

ေျမပဲဆန္ ႏွင့္ ၾကက္ဟင္းခါးသီး

ေျမဇာဥ ႏွင့္ သစ္ၾကားသီး

ေမ်ာက္တည္သီး နွင့္ နို႔ရည္

ေျမြသား နွင့္ ငါးရံသား

ျမန္မာလ်က္ဆား နွင္ ့ သြားတိုက္ေဆး

ျမင္းခြာရြက္ ႏွင့္ သခြားသီး

မက္ထရိုနီဒါေဇာ(meronidazole)နွင္ ့အရက္

ယုန္သား နွင့္မိႈ

ယင္နားစားမ်ားကို မစားပါနွင့္

ရာဘာခ်ဥ္ နွင့္ ဆိတ္သား

ရွာလကာခ်ဥ္ နွင္ ့ပီေလာပီနံ

ရိုးနီပီေလာပီနံ နွင္ ့အခ်ဥ္မ်ဳိး

ေရခဲသုပ္ နွင္ ့ခ်င္းသုပ္

ေရငန္သီး နွင့္ လက္ဖက္

ရွားေစာင္းခ်ဥ္ နွင္ ့အမဲသား

ရွားေစာင္း နွင္ ့ကုလားဗရာေၾကာ္

ေရွာက္သီး နွင့္ ေစာင္းလ်ားသီး

ေရွာက္သီး ႏွင့္ ပီေလာပီနံေ

ေရွာက္သီး နွင့္ ပဲစိမ္းစားဥ

ေရွာက္သီး နွင့္ ခိုသား

ေရွာက္သီး နွင္ ့နို့ရည္

လိမ္းေဆးပရုတ္ဆီ နွင ့္ကရင္နီေကာင္ကိုက္သည္ ့ေနရာကို မလိမ္းပါနွင္ ့

၀က္သားခ်ဥ္ နွင့္ မဲနယ္အိုး

၀က္သား နွင့္ ဒိန္ခ်ဥ္

၀က္သား ႏွင့္ ႏြားနိဳ ့

၀မ္းဘဲဥ နွင္ ့ဖရဲသီး

၀မ္းဘဲဥ နွင့္ ေပသီးေပရည္

၀ါေစ့/၀ါဆီ နွင့္ သမင္သား

၀ါးမွ်စ္ နွင့္ အင္ဥ

သမုန္းျမစ္ နွင္ ့အခ်ဥ္ခ်က္ေသာအိုး

သမုန္းရြက္ နွင့္ ငါးခ်က္ေသာအိုး

သၾကားျပာ နွင့္ ပ်ားရည္

သမင္သား နွင့္ ၀ါရြက္

သေျပသီး နွင့္ ပီေလာပီနံ

သံပရာသီး နွင့္ ပီေလာပီနံ

သံပရာသီး နွင့္ နို ့ရည္

သံပရာသီး နွင့္ စိမ္းစားဥ

သားငါးအဆီ နွင့္ ေထာပတ္

သားငါးတို၏အဆီ နွင့္ ခ်ဥ္ဆီ

သားမ်ဳိးဟင္း နွင့္ နွမ္းမႈန္ ့

ေသရက္မ်ဳိး နွင့္ သမုန္း ဧကရာဧ္

ေသရည္ေသရက္ နွင့္ နွမ္းမႈန္ ့ဆုပ္

ေသရက္မ်ဳိး နွင့္ ပိတ္ခ်င္းရြက္

ေသရည္ နွင့္ ဗ်ဳိင္းေအာက္သား

ေသရည္ေသရက္ နွင့္ နိဳ ့အမ်ဳိး၂

သစ္ၾကားသီး နွင္ ့၀က္ေျမဇာဥ

သည္းေျခ နွင္ ့သားဟင္းမ်ဳိး

ဟင္းငန္ရြက္ နွင္ ့နွမ္းဖတ္

ဟစ္တမင္း (histamine) နွင္ ့အရက္

အင္ဥ နွင္ ့ ေျပာင္းဆန္

အမဲသားခ်ဥ္ နွင့္ မဲနယ္အိုး

အရက္ နွင္ ့ဘိန္း

အရက္ နွင္ ့ဘာမိတြန္

အခ်ဥ္မ်ဳိး နွင့္ နို ့မ်ဳိး

အိမ္ဆီးခ်ဳိ နွင့္ နို့ရည္

အုန္းသီး နွင ့္နိုရည္

အုန္းရည္ နွင့္ ပ်ားရည္

အံုတံုဆံ နွင့္ ကေလာဥ

ဥသွ်စ္သီး နွင့္ ပ်ားရည္

ဥေဒါင္ းသား နွင့္ ၾကက္ဆူဆီ

ဥမ်ဳိး နွင့္ ၾကက္ဆူဆီ

ဥသွ်စ္သီး နွင့္ ကင္းပိတ္ရြက္

ၾသဇာသီး နွင့္ ပ်ားရည္

တြဲဖက္စားလွ်င္ေသေစနိင္ေသာအစားအစာမ်ား

ခ်င္း + သေဘာၤသီး = ေသ

ၾကက္ဆူသီး + ငွက္သား = ေသ

မင္းကြတ္သီး + သၾကား = ေသ

မွုိ + တညင္းသီး = ေသ

မိုင္လို + ပဲျမစ္ = ေသ

ေရခဲမုန္႔ + ခ်င္းသုပ္ = ေသ

ေက်းသား + ဘူးသီး = ေသ

မွုိ + ယုန္သား = ေသ

လက္ဖက္ + က်ြဲေခါင္းသီး = ေသ

အမဲသား + ခရု = ေသ

ေဂြးသီး + အာတာလြတ္ = ေသ

ႏုိ႔ဆီ + ကိုးပါးေဆး = ေသ

တညင္းသီး + ရွိန္းခို = ေသ

အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ + ပက္ပစီ = ေသ

ကိုင္းဥ + ပုစြန္ခ်ဥ္ = ေသ

ႏြားႏို႔ + အခ်ဥ္အမ်ဳိးအမ်ိဳး = ေသ

သိုးသား + ေစာင္းလ်ားသီး = ေသ

က်ြဳေခါင္းသီး + သံပုရာသီး = ေသ

ႏြားနို႔ + မွုိ = ေသ

မွုိ + ဖားသား = ေသ

မွုိ + လယ္ကဏန္း = ေသ

၀က္သား + ထန္းရည္ခ်ဳိ =ေသ

၀က္သား + ဗ်ဳိင္းသား = ေသ

၀က္သား + ၾကာရိုးၾကာစြယ္ =ေသ

ပ်ားရည္ + ၾသဇာသီး =ေသ

ပ်ားရည္ + အုန္းသီး =ေသ

ပ်ားရည္ + ဥသွ်စ္သီး =ေသ


ခိုသား + ခ်င္း =ေသ

ခိုသား + ဖရံုသီး =ေသ

ေၾကာင္လွ်ာသီး + ငါးေသတၲာ =ေသ

ေၾကာင္လွ်ာသီး + ပဲဒလက္ =ေသ

ေၾကာင္လွ်ာသီး + စပါးႀကီးေျမြ =ေသ

ပီေလာပီနံ + ပဲၾကားေလွာ္ =ေသ

ပီေလာပီနံ + မွ်စ္ခ်ဥ္ =ေသ

ပီေလာပီနံ + ေဒါင္းသား =ေသ

ပီေလာပီနံ + အခ်ဥ္အမ်ဳိးမ်ဴိး =ေသ

နို႔ေအးေခ်ာင္း + ေဂြးသီး = ေသ

ေခ်ာကလက္ + ေစာင္းလ်ားသီး =ေသ

ေခ်ာကလက္ + ပဲျမစ္ =ေသ

ေရွာက္သီး + ႏြားနို႔၊ ႏို႔ရည္ =ေသ

ထန္းလ်က္ + နလင္ေက်ာ္ =ေသ

ထန္းလ်က္ + ၂၇ ပါးေဆး =ေသ

က်ြဲေကာသီးး + သံပုရာသီး =ေသ

သေျပသီး + ထန္းလ်က္ =ေသ

ငွက္ေပ်ာသီး + ထန္းသီး =ေသ

Comments