တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ

တရုတ္ႏိူင္ငံ သည္ အာရွတိုက္၏ အၾကီးဆုံးနိုင္ငံျဖစ္ျပီး ကမာၻ႔တတိယ သို႔မဟုတ္္ စတုတၳအၾကီးဆုံး နိုင္ငံျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရ (၁.၃) သိန္းကုေဋဦး ရွိျပီး ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆုံး နိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ တရုတ္ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ ကမၻာ လူဦးေရ၏ ၅ပံု၁ပံု ခန္႕ရွိသည္။တရုတ္ႏိုင္ငံ သည္ ျပည္နယ္ ေပါင္း၂၂ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ ၅ ျပည္နယ္ ၊ျမဴနီစပယ္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၄ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္ အစိုးရ တည္ရွိ သည့္ ေဟာင္ေကာင္ ႏွင့္ မကအို(Macau) တို႕ျဖင့္ စုေပါင္း တည္ေထာင္ထားသည္။ ျမိဳ႕ေတာ္ မွာ ေပက်င္း (ပီကင္း) ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံ ေပါင္း၁၄ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ ေနသည္။ ထို ႏိုင္ငံ မ်ားမွာ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၊ အႏၵိယ၊ ဘူတန္၊ နိေပါ၊ ပါကစ္စတန္၊ အာဖဂန္နစ္စတန္၊ တာဂ်စ္စတန္၊ ကာဂ်စ္စတန္၊ကာဇက္စတန္၊ ႐ုရွား၊ မြန္ဂိုလ္လီးယား ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယား တို႕ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ ထိုင္ဝမ္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ လည္း ေရနယ္နိမိတ္ ခ်င္းထိစပ္ေနသည္။

လူဦးေရ ႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ား

၂၀၀၉ စစ္တမ္းမ်ား အရ တရုတ္ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရမွာ ၁ ၃၃၈ ၆၁၂ ၉၆၈ ဦး ရွိသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူဦးေရ တိုးပြါး ႏႈန္း မွာ ၀ ဒသမ ၆ ရွိသည္။ လူဦးေရ အမ်ားဆုံး ျမိဳ႕မ်ားမွာ ရွန္ဟိုင္း၊ ေပက်င္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ထ်န္းက်န္း၊ ဝူဟန္ ျမိဳ႕တို႕မွာ လူဦးေရအမ်ားဆုံး ၅ျမိဳ႕ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား

အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး ၅၆ မ်ိဳး ရွိသည္။ တႏိုင္ငံလုံး လူဦးေရ၏ ၉၁ ဒသမ ၉ % ရွိေသာ ဟန္ တရုတ္ လူမ်ိဳးတို႕ သည္ လူအမ်ားစု ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ အမ်ားဆုံး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ကြၽမ္း လူမ်ိဳး(၁၆ သန္း)၊ မန္ခ်ဴးလူမ်ိဳး (၁၀ သန္း)၊ ေဟြ႕(မူစလင္ ဟန္တရုတ္) လူမ်ိဳး(၉ သန္း)၊ေျမာင္ လူမ်ိဳး(၈ သန္း)၊ တရုတ္အေခၚ ေဝဝူအာ ေခၚ အာဂ်ာ လူမ်ိဳး (၇သန္း)၊ ရီ လူမ်ိဳး (၇သန္း)၊ ထူက်ား လူမ်ိဳး(၅.၇၅ သန္း)၊ မြန္ဂိုလ္ (၅ သန္း)၊ တိဗက္ (၅သန္း)၊ ပိုးေရ လူမ်ိဳး (၃သန္း)၊ ကိုရီးယား လူမ်ိဳး (၂သန္း)တို႕ျဖစ္သည္။ေရွးတ႐ုတ္တို႔၏ တီထြင္မွုႀကီး ၄ ရပ္  မွာ

စကၠဴ၊ သံလိုက္အိမ္​ေျမႇာင္၊ ယမ္းႏွင့္ ပုံႏွိပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။  ဤတီထြင္မွုႀကီး ၄ ရပ္သည္ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမွု ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုတြင္ သာမက ကမၻာတလႊား၌ ႀကီးမားသည့္ လႊမ္းမိုးမွုမ်ားရွိသည္။  သို႔ေသာ္လည္း ေခတ္သစ္ တ႐ုတ္ပညာရွင္မ်ားက အဆိုပါ တီထြင္မွုႀကီး ၄ ရပ္သည္ အေရွ႕တိုင္းႏွင့္ အေနာက္တိုင္း နည္းပညာထိေတြ႕မွု ရွိခဲ့သည္ကို ျမင္သာထင္ရွားေစသည့္ အခ်က္တခ်က္သာျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္တို႔၏ အျခားေသာ တီထြင္မွုမ်ားသည္ ပိုမိုတိုးတက္ ရွုပ္ေထြးၿပီး သက္ေရာက္မွုလည္း ပိုမိုႀကီးမားသည္ဟု ေထာက္ျပထားၾကသည္။
Comments