စစ္တကၠသိုလ္

စစ္တကၠသိုလ္
စစ္တကၠသိုလ္ Defence Services Academy (DSA)
[[Image:{{{တံဆိပ္}}}|130px]]
ေဆာင္ပုဒ္ ေနာင္တစ္ေခတ္၏ ေအာင္စစ္သည္
တည္ေထာင္ခုႏွစ္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔
ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမတ္ထြန္းဦး


ဆရာ {{{ဆရာ}}}
ဘြဲ႔ၾကိဳေက်ာင္းသား အပတ္စဥ္တစ္ခုလွ်င္ ပွ်မ္းမွ် ၂၀၀၀ ခန့္
ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသား မရွိ

တည္ေနရာ မႏၲေလးတိုင္း ၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕
အက်ယ္အဝန္း {{{အက်ယ္အဝန္း}}}
ပိုင္ဆုိင္မႈ {{{ပိုင္ဆုိင္မႈ}}}
အဖြဲ႔အစည္း {{{အဖြဲ႔အစည္း}}}
ကြန္ယက္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ရုံး


Defence Services Academy (DSA) စစ္တကၠသိုလ္ ကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ဗထူးတပ္ျမိဳ႕၌ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၇ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္း ၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ လက္ရွိ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမတ္ထြန္းဦး ျဖစ္ၿပီး နည္းျပေပါင္း (၃၀၀) ခန္႔ႏွင့္ သင္တန္းသားေပါင္း (၇၅၀၀) ခန္႔ ရွိသည္။ ေဆာင္ပုဒ္မွာ `ေနာင္တစ္ေခတ္၏ ေအာင္စစ္သည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္စဥ္ (၅၃) သင္တန္းအား ေက်ာင္းဆင္း ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ သင္တန္း ကာလကို ယခင္က (၄) ႏွစ္ သင္ၾကားခဲ့ရာမွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၄၂) မွစတင္ ၍ သင္တန္းကာလ (၃) ႏွစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ ၊ သိပၸံဘြဲ႕ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံဘြဲ႕မ်ား အတြက္ သင္ၾကားေပးသည္။ ယခုBAဘြဲ့သင္တန္းမ်ားကုိ မသင္ၾကားေတာ့ေပ။ မဟာဘြဲ႕ သင္တန္းမ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္လ်က္ ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီး သင္တန္းသားမ်ား လက္ခံျခင္း မရွိေပ။ ၄င္းအျပင္ လက္နက္ကုိင္ပညာ၊တုိက္ခုိက္ေရး၊ဗ်ဴဟာ၊စစ္ေရးျပ စေသာ စစ္ပညာကုိလဲ ပူးတြဲ သင္ႀကားေပးသည္။ အေနာ္ရထာ(အနီ)၊ဘုရင့္ေနာင္(အျပာ)၊ေအာင္ေဇယ်(အ၀ါ)ဟူေသာ ဗုိလ္ေလာင္းတပ္ရင္း ၃ရင္း တပ္ခြဲ ၄၂ခြဲ(တစ္ရင္းလွ်င္ ၁၄ခြဲ)ျဖင့္ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကုိ Senior-Juniorစနစ္ျဖင့္ စစ္စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ တင္းက်ပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲသည္။ယခုေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွာ ၂၃ဆက္ေျမာက္ျဖစ္သည္။ စစ္တကၠသုိလ္ တက္ေရာက္မည့္ ဗုိလ္ေလာင္းမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ သတင္းစာမွ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္သူ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကုိ ေခၚယူျပီး ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ျပဳလုပ္ကာ ဗုိလ္ေရြးအဖြဲ့မွတဆင့္ ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။ထုိ့ေနာက္ဗုိလ္ေလာင္းမ်ားကုိ ေဆးစစ္ျခင္းျပဳလုပ္ကာ ဆန္ကာတင္ေရြးခ်ယ္ကာ ေဆးေအာင္ဗုိလ္ေလာင္းမ်ားကိုသာအတည္ျပဳေရြးခ်ယ္ပါသည္၊၊ ဗုိလ္ေလာင္း သင္တန္းမွာ ၃နွစ္ကာလၾကာျမင့္ျပီး စစ္ပညာကုိသာမက တကၠသုိလ္ပညာကုိပါ သင္ၾကားေပးသည္။သင္တန္းဆင္းသည္နွင့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလတစ္ခုခုတြင္)ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိ ဒုတိယဗုိလ္ အျဖစ္ခန့္အပ္ေပးသည္။

သင္တန္းဆင္းမ်ားထဲမွလက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသူမ်ား

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး သည္ စစ္တကၠသိုလ္ အမွတ္စဥ္ (၁)သင္တန္းဆင္းျဖစ္ၿပီး သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီး ဦးေသာင္း(DSA-1 ေအာင္စစ္သည္) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း (DSA-11)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦး (DSA-12)ႏွင့္ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္(DSA-18) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လွိဳင္(DSA-18)ကစထမွဴးမ်ား အရာရွိခ်ဳပ္မ်ား အစုိးရအဖြဲ့၀င္၀န္ႀကီးမ်ား၊စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းမွဴး တပ္မမွဴး စေသာတပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးအမ်ားစုမွာ သည္ စစ္တကၠသိုလ္ ဆင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

Comments