စစ္ေတာင္းျမစ္

စစ္ေတာင္းျမစ္
စစ္ေတာင္းျမစ္
အရွည္ ၂၆၁-မိုင္ (၄၂၀-ကီလိုမီတာ)
ျဖတ္သန္းရာ ေဒသ ပဲခူးတိုင္း
ျမစ္လက္တက္မ်ား
ေရဆင္းဧရိယာ
အဆုံးသတ္စီးဝင္ရာ မုတၱမေကြ႕၊ ကပၸလီပင္လယ္

စစ္ေတာင္းျမစ္သည္ ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္ အစြန္းမွ ျမစ္ဖ်ားခံစီးဆင္းလာၿပီး ေတာင္ဖက္သို႔ ၂၆၁ မိုင္ (၄၂၀ ကီလိုမီတာ) အရွည္ စီးဆင္းလာၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္အတြင္းသို႔ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔၌ စီးဆင္းေပါင္းစပ္သြားပါသည္။  စစ္ေတာင္းျမစ္၏ ျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္သည္ က်ယ္ျပန္႔ေျပာလွၿပီး အေနာက္ဖက္တြင္ သစ္ေတာမ်ားထူထပ္စြာရွိသည့္ ပဲခူးရိုးမမွသည္ အေရွ႔ဖက္ တြင္ ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္ အစပ္အထိ က်ယ္၀န္းပါသည္။ ဤျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္ေဒသတြင္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးဆက္သြယ္ထားသည့္ ပင္မရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ား တည္ရွိေနၾကၿပီး၊ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ပဲခူး၊ ေတာင္ငူ၊ ရမည္းသင္း၊ ပ်ဥ္းမနား စသည့္ၿမိဳ႔ႀကီး မ်ား တည္ရွိေနပါသည္။ စစ္ေတာင္းျမစ္တြင္ ၂၅ မိုင္ (၄၀ ကီလိုမီတာ) ခရီးကို တႏွစ္ပတ္လံုး ေရလမ္းခရီးသြားလာႏိုင္ၿပီး၊ မိုင္ေပါင္း ၅၅ (၉၀ ကီလိုမီတာ) ခရီးကို တႏွစ္တြင္ ၃-လၾကာမွ် ေရလမ္းခရီး သြားလာႏိုင္ပါသည္။

ေရစီးသန္၍ ႏုန္းေျမပို႔ခ်မွုနည္းပါးေသာေၾကာင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ေကာင္းစြာအေထာက္အကူမေပးနိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ ပဲခူးရိုးမမွ ထြက္ရွိေသာ သစ္လုံးမ်ားကို ေမၽွာခ်တင္ပို႔ရာတြင္ အသုံးခ်ၾကသည္။ စစ္ေတာင္းျမစ္ကို သစ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ကၽြန္းသစ္) မ်ား ေဖာင္ေမွ်ာရန္၊ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကုန္သြယ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါ သည္။ စစ္ေတာင္းျမစ္၏ ေအာက္ပိုင္းတြင္ ပဲခူးျမစ္ႏွင့္ တူးေျမာင္းေဖာက္ ဆက္သြယ္ထားပါသည္။ ဤတူးေျမာင္းအားျဖင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္၀သို႔ ေရာက္လာသည့္ ဒီေရကို လႊဲေျပာင္းႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး၊ ဤတူးေျမာင္းအားျဖင့္ ရန္ကုန္မွ သည္ ပဲခူးၿမိဳ႔အထိ ေရလမ္းအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ ေပါင္းေလာင္းျမစ္သည္ စစ္ေတာင္း ျမစ္အတြင္းသို႔ စီး၀င္သည့္ ေရ၀င္ ျမစ္လက္တက္တခု ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ေရး

သြားလာဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူေစရန္ စစ္ေတာင္းျမစ္ႏွင့္ ပဲခူးျမစ္ကို ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ တူးေျမာင္းရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံအလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ဖက္ကရင္ျပည္နယ္၊မြန္ျမည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သြားလာေရးအတြက္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ စစ္ေတာင္းတံတားလည္းရွိသည္။

ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ ၿမိဳ႕မ်ား

  • ပဲခူး
  • ေတာင္ငူ
  • ရမည္းသင္း
  • ပ်ဥ္းမနား 

ကိုးကား

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Sittaung_River
  2. 2009 ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ (BRN)
Comments