စာျပန္ေတာ္ပဲြ

နယုန္လ၏ အဓိကက်ေသာပဲြေတာ္မွာ ပထမျပန္စာေမးပဲြမ်ားက်င္းပေသာ စာျပန္ေတာ္ပဲြျဖစ္ပါသည္။ နယုန္လသည္ စာဆိုေတာ္လပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စာျပန္ေတာ္ပဲြ စာဆိုေတာ္ပဲြမ်ားကို က်င္းပေသာလပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပထမျပန္စာေမးပဲြမ်ားကို အင္း၀ျပည့္ရွင္ သာလြန္မင္းတရားႀကီးလက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၁၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့သည္ ဟု ျမန္မာရာဇ၀င္တြင္ ေရးသားခဲ့ၾကပါသည္။ စာျပန္ပဲြက်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပရိယတၱိ သာသာနာ ထြန္းကားလာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ သီေပါမင္းတရားလက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၁၂၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ပထမျပန္စာေမးပဲြကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒထုတ္ျပန္၍ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ သီေပါမင္းပါေတာ္မူၿပီးေနာက္ ပထမျပန္စာေမးပဲြ မ်ားသည္ ၉ ႏွစ္ခန္႔ အဆက္ျပတ္ခဲ့ရသည္။ ၁၂၅၇ ခုႏွစ္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၉၆) နယုန္လမွစတင္ကာ ပထမျပန္စာေမးပဲြမ်ားကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ရာ ယေန႔တိုင္ျဖစ္ပါသည္။

Comments