စာေပ

စာေပဟူသည္မွာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုတစ္ခုခုအတြင္း ခ်င္းခ်င္းကိုယ္ႏႈတ္အမူအယာမ်ားျဖင့္ေျပာဆိုဆက္သြယ္ခဲ့ၾကသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းအေတြးအေခၚခံစားခ်က္စသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ လြယ္ကူစြာေပ်ာက္ကြယ္မသြားေစျခင္းအလို႔ငွာ တိက်စြာသတ္မွတ္ထားေသာ သေကၤတစာလံုးမ်ားအျဖစ္ ေရးျခစ္မွတ္တမ္းျပဳထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါစနစ္တက်ေရးျခစ္ထားေသာသေကၤတမ်ားကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ျပန္လည္ဖတ္ရႈတတ္သူတိုင္းအတြက္ ေရးသားခဲ့သူ၏ အနက္ရင္းကို ျမင္သိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖတ္ရႈသူတို႔၏ တတ္သိကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚမူတည္ကာ ကြယ္၀ွက္ငုပ္လွ်ဳိးေနေသာ အနက္အဓိပၸါယ္မ်ား ရွင္းလင္းလမ္းညႊန္မႈမ်ား ရသမ်ားစသည္တို႔ကိုပင္ ရရွိႏိုင္သည္။ ျမန္မာတို႕အတြက္ ေရွးယခင္က ထိုသို႔ေရးသားမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း ေရးစပ္ဖဲြ႕သီျခင္းတို႔ကို ေပရြက္ေပၚတြင္ ကညစ္တန္ျဖင့္ေရးျခစ္သံုးစဲြခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္ေလရာ မွတ္တမ္းအစုအေ၀းမ်ားကို ေပစာထုပ္မ်ား၊ ပုရပိုဒ္မ်ားစသည္ျဖင့္ ေခၚေ၀ၚေလ့ရွိၾကၿပီး စာေပေရးသားျပဳစုျခင္း ဟူေသာအတတ္ပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအမ်ဳိးအစားတစ္ခုအျဖစ္ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ (မွတ္တမ္းအျဖစ္မွသည္ အသံုး၀င္အသံုးတည့္မႈရွိေသာေၾကာင့္ ေနာင္ျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ အမိန္႕ေၾကညာခ်က္မ်ား အသြင္ျဖင့္လည္းသံုးစဲြလာၾကသည္)

စာေပအသြင္ကဲြမ်ား စာေပက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လတ္တေလာ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္လြယ္ကူေသာ စာေပပညာရွင္စာရင္း မွတ္တမ္းတင္ျခင္း။ ေခတ္အလိုက္ ပိုင္းျပီး သုတစာေပ၊ ရသစာေပစသည္ျဖင့္ စာေပအမ်ဳိးအစားအုပ္စုခဲြျခင္းတို႔ ၀ိုင္း၀န္းျပဳလုပ္ေပးၾကပါရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ စာေပမ်ားကို ပုဂံေခတ္ ၊ ပင္းယေခတ္ ၊ အင္း၀ေခတ္ ၊ ေတာင္ငူေခတ္ ၊ ေညာင္ရမ္းေခတ္ ၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဟူ၍ ပိုင္းျပီး ျပဳစုခဲ့ေသာ စာဆိုေတာ္မ်ား အတၳဳပၸတၱိ၊ ျမန္မာစာေပသမိုင္းမ်ားတြင္အေတာ္အတန္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ပါရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ မလိခ၏ ျမန္မာ၀တၳဳအညႊန္းတြင္ အေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားျပည့္စံုစြာရွာေဖြေလ့လာႏိုင္ၾကပါသည္၊ ဤေနရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးရျပီး ေနာက္ပိုင္း ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ သုတ ရသ စာေပပညာမ်ားအား ႏွစ္အလိုက္ ၾကိဳးစားျပဳစု မွတ္တမ္းတင္ သြားၾကပါမည္။

သုတစာေပ
ထိုစာေပကို ဖတ္ရေသာ အခါ ကုိယ္တိုင္ ေတြ.ႀကံဳ ရသကဲ.သို.လည္းေကာင္း ၊ကိုယ္တိုင္ ႀကားရသကဲ.သို.လည္းေကာင္း
အႀကားအျမင္ ဗဟုသုတ မ်ားေစေသာ စာေပကို သုတစာေပဟု ေခၚပါသည္။ထိုစာေပကိုဖတ္ရေသာအခါ စာအေရးအသားေျပာင္ေျမာက္ေသာေႀကာင္. ဖတ္သူမွာ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ခံစားေနရသကဲ. သို. ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသကဲ.သို.ခံစားရေသာ စာေပမ်ားကိုဆိုလိုသည္။

ရသစာေပ

ထိုစာေပကိုဖတ္ရေသာအခါ စာအေရးအသားေျပာင္ေျမာက္ေသာေႀကာင္. ဖတ္သူမွာ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ခံစားေနရသကဲ. သို. ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသကဲ.သို.ခံစားရေသာ စာေပမ်ားကိုဆိုလိုသည္။
Comments