စမိုင္မုန္႔လုပ္နည္း

၁။ စမုိင္ေျခာက္ (ၾကာဇံေျခာက္) ကို ေထာပတ္လိုသေလာက္ ထည့္ကာ အရင္ဆံုး ေလွာ္ၿပီးေနာက္ သီးသန္႔ ဖယ္ထားရမည္။

၂။ ေရကုိ ဆူေအာင္ တည္ၿပီးပါက အုန္းႏို႔စိမ္း ၂ ကီလိုဂရမ္၊ ေလွာ္ထားေသာ ေျမပဲ ခ်ိန္ဆထည့္၊ ႏို႔ဆီ ၁ ဗူး၊ ႏို႔စိမ္းဗူး ၂ ဗူး၊ သၾကား တစ္ကီလိုဂရမ္ခြဲ၊ စပ်စ္ေျခာက္ အျဖဴ (တစ္ကီလို၏ ၁ဝ ပံု တပံု) တို႔ကို ထည့္ရမည္။ (ေရကိုမူ စမုိင္ တစ္ကီလိုဂရမ္ သံုးမည္ဆိုပါက အနည္းဆံုး ၁ဝ ကီလိုဂရမ္ သံုးရသည္။) မွတ္ခ်က္။ ။ စပ်စ္ေျခာက္ အမဲေရာင္ မသံုးရပါ။ အမဲေရာင္သံုးပါက စမုိင္တအိုးလံုး မဲသြားႏိုင္သည္။

၃။ ေလွာ္ထားသည့္ စမိုင္ေျခာက္ကို ဆူပြက္ေနေသာ အိုးအတြင္း ထည့္လိုက္ၿပီးေနာက္ ၅ မိနစ္ခန္႔အၾကာတြင္ အဆင္သင့္ စားသံုးႏိုင္ေသာ စမုိင္ မုန္႔ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။
Comments