စစ္ကိုင္းတုိင္း

တည္ေနရာႏွင္.အက်ယ္အ၀န္း

စစ္ကိုင္းတိုင္းသည္ ၃၆၅၃၄ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္းၿပီး တိုင္း ၇ တိုင္းတို႔တြင္ အက်ယ္ဆံုးလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အလယ္ပိုင္းမွ ေျမာက္ထိပ္စြန္းေလာက္ထိ ေတာင္ေျမာက္ရွည္လ်ားေသာ တိုင္းျဖစ္ၿပီး မေကြးတိုင္း မႏၲေလးတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အိႏၵိယနိုင္ငံႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔ျဖင့္ ဝန္းရံထားသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ စစ္ကိုင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၂ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းအဆင့္ အစိုးရရံုးမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမ်ားကို မံုရြာ သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။

ခရိုင္ရံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕မ်ား
 • မံုရြာ
 • ေရႊဘို
 • တမူး
စစ္ကိုင္းတိုင္းေျမပံု
အျခား ၿမိဳ႕ရြာမ်ား
 • အလံု
 • အန္႔ေပၚ
 • အရာေတာ္

*ဗန္းေမာက္

 • ေဘာ္
 • ဘုတ္ကန္
 • ဘုတလင္
 • ခ်ပ္သင္း
 • ေခ်ာင္းဦး
 • ခ်င္ပစ္
 • ခႏၲီး
 • လွေတာ
 • ဟုမၼလင္း
 • အင္းေတာ္
 • အင္းရြာ
 • ကဒူး
 • ကံထူးမ
 • ကေလးၿမဳိ႕
 • ကေလးဝ
 • ကန္႔ဘလူ
 • ကနီ
 • ကသာ
 • ေကာင္းဟိန္း
 • ေကာလင္း
 • ကင္း
 • ကင္းတပ္
 • ခင္ဦး
 • ကုကၠိဳကုန္း
 • ကူေတာ္
 • ကြမ္းေတာင္
 • က်ားတတ္
 • ေက်ာက္ကာ
 • ေက်ာက္ေျမာင္း
 • ကြန္းလွ
 • လဟယ္
 • ေလာသာ
 • ေလရွီး
 • မလည္
 • မံစီ
 • မစိန္
 • ေမာင္းေထာင္
 • ေမာင္းခမ္း
 • ေမာ္လိုက္
 • ေမာ္လူး
 • မဲဇာ
 • မင္းကင္းျမိဳ႕
 • မင္းကြန္း
 • မင္းတိုင္ပင္
 • မိုးဒါး
 • မုဆိုးခ်ံဳ
 • မံုေရြး
 • ေျမာင္
 • ေျမမြန္
 • ျမင္းမူ
 • ျမင္သာဆိပ္
 • ၿမိဳ႕သာ
 • ၿမိဳ႕သစ္
 • နဘား
 • နမ့္တိန္ခြန္(ဂ်ိတ္ေဆာ)
 • နန္းယြန္း
 • နတ္ေခ်ာင္း
 • ငါန္းစြန္
 • ေညာင္ကန္
 • အုန္းေတာ
 • အုန္းသာ
 • ပဒူ
 • ပုလဲ
 • ပုေလြေရႊ
 • ပန္ေဆာင္
 • ပန္းသာ
 • ေဖာင္းျပင္
 • ပင္လယ္ဘူး
 • ေျပာင္ဘုတ္
 • ရိတုဂါး
 • ဆားေတာင္
 • ဆားတြင္းႀကီး
 • ဆားလင္းႀကီး
 • စာေရး
 • ဆြပ္ခြန္
 • ရွိမ္မကား
 • ေရႊတြင္း
 • ဆင္ကုန္း
 • ဆင္လေမာင္း
 • စစ္ေတာင္း
 • ဆြမၼရာ
 • ဒီပဲယင္း
 • ထမံသီ
 • တတ္လြင္
 • တန္႕ဆည္
 • တယ္ပင္
 • သန
 • ေသာင္ဝြဋ္
 • သာစည္
 • သကၠယ္က်င္း
 • ထီးခ်ိဳင့္
 • တုန္ဟဲ
 • ဝက္လက္
 • ဝန္ႀကီး
 • ဝန္းသို
 • ေရဦး
 • ယင္းမာပင္
 • ရြာရွည္
 • ရြာသစ္ႀကီး
 • ေစတီ
 • ဇီးကုန္း
စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေနရာမ်ား
 • မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး (ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး အသံျမည္ေခါင္းေလာင္းႀကီး)
 • ေက်ာက္ကာေရႊဂူနီဘုရားႀကီး
 • မိုးညႇင္းသမၺဳေဒဘုရား
 • ၃၁ ဘုံ တည္ေဆာက္ထားတဲ႔ ရပ္ေတာမူဘုရားၾကီး
 • တြင္းေတာင္
 • အေလာင္းေတာ္ ကႆဖ
Comments