ဆုရႊန္းလဲ.(မင္းသမီး)


ဆုရႊန္းလဲ. ၏ ေမြးသကၠရာဇ္မွာ (၂၈.၇.၁၉၈၁) ျဖစ္ျပီး ငယ္နာမည္မွာ ဆုနႏၵာေအးျဖစ္သည္။
ေမြးရာဇာတိ မွာရန္ကုန္ ျဖစ္ျပီး ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္သည္။ျမန္မာ ေမာ္ဒယ္၊သရုပ္ေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။
Comments