ဆံပင္ျဖဴလာရျခင္း

ဆံပင္ ျဖဴ လာ ျခင္း ဆို တာ လူ ၾကီး ေတြ မွာ ျမင္ ေတြ. ရ တဲ. ပထမဆံုး ျမင္ သာ တဲ. အခ်က္ ျဖစ္ ပါ တယ္။ဒါေပ မယ္. ယ ေန. ေခတ္ လူ ငယ္ ေတြ မွာ ဆံ ပင္ ျဖဴ ခ်င္း ဆို တဲ. အခ်က္ ရင္ ဆိုင္ ေနရ တာ ေတြ. လာ ပါ တယ္ ။ဒီ အျဖစ္ ဟာ သဘာ၀ ထက္ေစာ ျပီး လူ. ရဲ. ႏု ပ်ိဳမွူ ကို က်ဆင္း လာ ျခင္း လို. ဆို ႏိုင္ ပါ တယ္ ။
ဆံပင္ ေမြး အိတ္ ေတြ ရဲ.ေအာက္ ေျခ မွာ ၇ွိ တဲ. မယ္ လမင္ (Melanin) လို. ေခၚ တဲ. အမည္းေရာင္ ျခယ္ ထုပ္ ေပး ေနတဲ. ဆဲလ္ေတြရဲ. စြမ္း ေဆာင္ ၇ည္ က်ဆင္း လာျပီး မယ္ လမင္း ထုပ္ လုပ္ မွု ရ ပ္ ဆိုင္း သြား ၇င္ ၊ ေလ်ာ. နည္း သြား ရင္ ဆံပင္ ျဖဴ လာ ပါ တယ္။ ဒါေပမယ္. လူ ငယ္ ေတြ မွာ ဆံပင္ ျဖဴ လာ ရ တဲ့ အေၾကာင္း ရင္း ကေတာ. ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ ရာ နဲ. စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ ရာ ဖိစီး မွု တို. က အမ်ား ဆံုး ျဖစ္ေစ တဲ. အေၾကာင္း လို. သိ ရ ပါ တယ္ ။ အျမဲတမ္း ပူ ပင္ ေသာ ကရာက္ အေတြး မ်ားေနျခင္း ႏွင္.အာ ဟာ ရ ခ်ိဳ. တည္. ျခင္းတို. က လည္း အေၾကာင္း ရင္း ေတြပါ ဘဲ။မ်ိဳး ရိုး လည္း လိုက္ တတ္ ပါ တယ္။ အလွ ျပင္ ဆိုင္ ေတြ မွာ တစ္ ခုခု လုပ္ လို. ေ၇ ေႏြး နဲ. ေခါာင္းေလွ်ာ္ ရ ျခင္း၊ လွ်ပ္ စစ္ Dryer ၾကာၾကာ သံုး ျခင္းႏွင္. ဦးေရ ျပား သန္.ရွင္း မွု ကိုဂရု မစိုက္ ျခင္း တို. က လည္း အေၾကာင္းရင္း ေတြ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ပညာ ရွင္ မ်ား ျပဳ စု ထားတဲ. အေၾကာင္း ရင္း မ်ား ကေတာ. ၁။ စိတ္ဖိိစီး မွု ၂။ အလုပ္ မ်ား ကာ ပင္ ပန္း လြန္း ျခင္း ၃။ နာ မက်န္း ျဖစ္ ျဖင္း (အခ်ိဳ.ေရာဂါ မ်ား သည္ ဆံပင္ ျဖဴ ေစ တတ္ သည္။ ) ၄။ အာဟာ ရ ခ်ိဳ. တည္. ျခင္း ၅။ ေနေရာင္ ႏွင္. ထိေတြ. မွု မ်ား ျခင္း ၆။ အေပ ်ာ္ တမ္း ခဏ ခဏ ေပါင္း တင္ ျခင္း ၊ ဆံပင္ အေပၚ ေဆး တစ္ ခု ခု သံုး ရာ တြင္ ကြ်မ္း က်င္ မွု မရွိ သူ ႏွင္. ျပဳ လုပ္ ျခင္း ၊ ၾကိမ္ ဖန္မ်ား လြန္း ျခင္း ။ ေဆး သံုး ရာ တြင္ မစင္ ျခင္း စတာ ေတြ ေၾကာင္. လူ ငယ္ ေတြ မွာ ဆံပင္ ျဖဴ ၇ တယ္ လို. ဆိုပါ တယ္ ၊
ကာ ကြယ္ ကု သ ရ မယ္. နည္းလမ္း မ်ား ကို ကြ်မ္း က်င္ ပညာ ရွင္ မ်ား ရဲ. ေျပာ ၾကားခ်က္ မ်ား အတိုင္း ေဖာ္ ျပ ေပးလို က္ ပါ တယ္ ။
Comments