ေဆးတကၠသိုလ္(၁)ရန္ကုန္


ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္(၁)
ေဆာင္ပုဒ္ ဥပဌာနံဒ၊ အႏုကမၼာယာ
တည္ေထာင္ခုႏွစ္ ၁၉၂၇၊ ေဖေဖၚဝါရီ(၂)ရက္
ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Dr.ေအးေမာင္ဟန္


ဆရာ ၃၅၀
ဘြဲ႔ၾကိဳေက်ာင္းသား ၂၅၀၀
ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသား မရွိ

တည္ေနရာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕
အက်ယ္အဝန္း ေက်ာင္းဝင္း၃ခု
ပိုင္ဆုိင္မႈ အစိုးရပိုင္
အဖြဲ႔အစည္း မရွိ
အထိမ္းအမွတ္အေရာင္ အနီ၊ အနက္၊ အျဖဴ


ရန္ကုန္တိုင္း ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္လမ္းမေပၚရွိ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) (လိပ္ခံုး) (ဓာတ္ပုံ - panoramio.com)

၁၉၂၇-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၂)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘုရင္ခံ ဆာစပင္ ဆာကုတ္ဘတၱလာ (SirSpencerHarcourtButler)သည္ ေဆးေကာလိပ္ကို အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့သည္။ 

ေဆးတကၠသိုလ္(၁) ရန္ကုန္ သည္ ျမန္မာျပည္ရွိ ေဆးတကၠသိုလ္(၄)ခု (ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) ရန္ကုန္၊ ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး ေဆးတကၠသိုလ္ႏွင့္ မေကြး ေဆးတကၠသိုလ္ )အနက္ ပထမဦးဆံုး တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္ အမွတ္ျမင့္ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ တကၠသိုလ္ျဖစ္သည္။ ေဆးပညာဘြဲ႔ႏွင့္ ခြဲစိတ္ဘြဲ႕ (MB.,BS) အပ္ႏွင္းေသာ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ MB.,BS အရွည္ေကာက္မွာ Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery ၿဖစ္သည္။

ေဆးတကၠသိုလ္(၁) ရန္ကုန္တြင္ တကၠသိုလ္ ပရ၀ုဏ္ ၃ခုရွိသည္။ လမ္းမေတာ္တြင္တခု၊ ျပည္လမ္းတြင္တစ္ခု (လိပ္ခံုးေက်ာင္း ဟူ၍လည္း သိၾကသည္)၊ သထံုလမ္းတြင္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ လမ္းမေတာ္ေဆးေက်ာင္းမွာ ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီး (Yangon General Hospital)၊ ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကု ေဆးရံုသစ္ၾကီး (ဂ်ပန္ေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ဂ်ကာေဆးရံု ဟုလည္း အမည္တြင္သည္)တို႔ အနီးတြင္ရွိသည္။ လိပ္ခံုးေက်ာင္းမွာ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။

ေဆးတကၠသိုလ္တြင္ သင္တန္းကာလ ၆ႏွစ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားၿပီးမွ ဆရာ၀န္ဘြဲ႕ကိုရရွိမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းကာလ ၆ႏွစ္တြင္ စာေတြ႕၅ႏွစ္၊ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္ကာလ ၁ႏွစ္ ျဖစ္သည္။


ကိုးကား

  1. ၂၀ရာစု ျမန္မာ့သမိုင္း သန္းဝင္းလႈိင္၊ ၂ဝဝ၉ ခု၊ ေမလ၊ ကံေကာ္ဝတ္ရည္ စာေပ။
Comments