ဆင္

ဆင္(elephant)သည္ ကုန္းေျမေပၚတြင္ အႀကီးဆံုး ႏို႔တိုက္ သတၱ၀ါ ျဖစ္သည္။ ဆင္တုိ႔တြင္ မ်ိဳးကြဲ သံုးမ်ိဳးရွိသည္။ အာဖရိက ခ်ံဳပုတ္ ေဒသေနဆင္ ၊ အာဖရိက ေတာတြင္းေနဆင္ႏွင့္ အာရွ ဆင္တို႔ ျဖစ္သည္။ ဤမ်ိဳးကြဲမ်ားသည္ ေရခဲေခတ္ ေႏွာင္းပိုင္း ကတည္းက ကြဲျပားလာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ဆင္သည္ ေဗဒင္ပညာအရ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္၏ အမွတ္အသား ျဖစ္သည္။ ၿဂိဳဟ္သက္ (၁၇)ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ အရပ္မ်က္ႏွာမွာ ေတာင္အရပ္ ျဖစ္သည္။ ဆင္အမ်ဳိးအႏြယ္မ်ား၏ ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိမႈ မ်ဳိးစိတ္ႏွစ္မ်ဳိးအျဖစ္ အာဖရိကဆင္ Loxodonta africanaႏွင့္ အာရွဆင္Elephas maximus တို႔သာ ယေန႔ကမာၻေပၚတြင္ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။

ကုန္းေနအႀကီးဆံုး ႏို႔တိုက္ သတၱ၀ါ၊ အာဖရိကဆင္

ျမန္မာ့ဆင္‌

ျမန္မာ့ဆင္သည္ အာရွဆင္ Asian Elephant မ်ဳိးရင္းထဲတြင္ပါ၀င္ၿပီး အာရွဆင္မ်ဳိးစိတ္ Elephas maximusမ်ားထဲတြင္ ယေန႔ေတြ႕ရွိ ႏုိင္သည့္ မ်ဳိးကြဲမ်ားအျဖစ္ ၄ မ်ဳိးသာေတြ႕ရွိရေတာ့သည္။ ၎မ်ဳိးစိတ္မ်ဳိးကြဲမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတုိင္းေဒသအလိုက္ ေတြ႕ရွိရသည္။

  1. ကုလားဆင္ သို႔မဟုတ္ အိႏၵိယဆင္ Indian Elephant (E. m. indicus)
  2. သီဟုိဆင္ သို႔မဟုတ္ သိရီလကၤာဆင္ Sri Lankan Elephant (E. m. maximus)
  3. ပသွ်ဴးဆင္ သို႔မဟုတ္ စူမားၾတားဆင္ Sumatran Elephant (E. m. sumatranus)
  4. မေလးဆင္ သို႔မဟုတ္ ေဘာ္နီယိုဆင္ Borneo Elephant (E. m. borneensis)

ျမန္မာဆင္သည္ အထက္ပါ အိႏၵိယဆင္မ်ဳိးထဲတြင္ပါ၀င္သည္။ အာရွဆင္မ်ဳိးမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာဆင္မ်ားကို ပိုမိုႏွစ္သက္သေဘာက်မႈ ရွိၿပီး တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ ျပသထားရွိလိုၾကသည္။ ျမန္မာဆင္သည္ က်န္ေသာ အာရွဆင္မ်ဳိးစိတ္မ်ဳိးကြဲမ်ားထက္ ပိုမိုသင္ၾကားေလ့က်င့္ ေပးရန္လြယ္ကူသည္။

ဆင္ႏွင့္ ျမန္မာ့သမိုင္း

ဆင္သည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အေရးပါေသာ သတၱဝါ ျဖစ္သည္။ ေရွးေခတ္က ျမန္မာဘုရင္မ်ား စစ္မက္ဖက္ၿပိဳင္ရာတြင္ ဆင္ကို စစ္အင္အားတစ္ခုအေနျဖင့္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ထိုမ်ွသာမက ျမန္မာဘုရင္မ်ားသည္ မိမိတို႕ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဆင္ျဖဴအေရအတြက္ကို ဂုဏ္ယူဖြယ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဘြဲ႕အမည္တြင္ ထည့္သြင္းမွည့္ေခၚၾကသည္။ ဘုရင့္ေနာင္ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာသည္ ဆင္ျဖဴမ်ားရွင္ဟုလည္းေကာင္း၊ ေျမဒူးမင္း စသည္ ဆင္ျဖဴရွင္ ဘြဲ႕အမည္နွင့္လည္းေကာင္း ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္။ ပုဂံေခတ္အကုန္တြင္ အာဏာႀကီးၾကသည့္ ရွမ္းညီေနာင္သံုးဦးမွ အငယ္ဆံုးျဖစ္သူ ပင္းယၿမိဳ႕တည္မင္း တစ္စီးရွင္သီဟသူသည္ ျမစ္အတြင္းမွ ေမ်ာပါလာသည့္ ဆင္ျဖဴအေသကို ဆယ္ယူေစၿပီး ကတင္ကာ ဆင္ထက္သို႔တက္၍ တစ္စီးရွင္ဘြဲ႕ခံခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္လယ္ပိုင္းတြင္ နန္းတက္သည့္ ဘိုးေတာ္ဘုရားကလည္း ဆင္ျဖဴေတာ္ ေလးစီးပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ဆင္ျဖဴေတာ္မ်ားကို ဘြဲ႕အထပ္ထပ္တင္ကာ ဆင္ျဖဴရွင္ဘြဲ႕ကို ကိုးႀကိမ္တိုင္ခံသည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားကဆိုပါသည္။

ဆင္ႏွင့္သစ္ထုတ္လုပ္ငန္း

ဆင္သည္ ျမန္မာ့သစ္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ အေရးပါေသာ သတၱဝါတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ စက္ယႏၲရားမ်ား မဝင္ေရာက္နိုင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္ကို အသုံးျပဳ၍ သယ္ယူပို႕ေဆာင္မႈ ျပဳၾကသည္။ ယေန႕ထက္တိုင္ ဆင္မ်ားကို သစ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳဆဲ ျဖစ္သည္။

ဆင္အမ်ိဳးအစားမ်ား

အစြယ္အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ ဆင္ကို သုံးမ်ိဳးသုံးစား ခြဲျခားနိုင္သည္။ အစြယ္နွစ္ဖက္ပါရွိေသာ ဆင္ကို စြယ္စုံဆင္ဟု ေခၚသည္။ အစြယ္တစ္ဖက္သာပါရွိေသာဆင္ကို ေတဆင္ဟုေခၚျပီး အစြယ္လုံးဝ မပါရွိေသာဆင္ကို ဟိုင္းဆင္ဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။

မံုေရြးေဇတ၀န္ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ဥတိႏၷပ်ိဳ႔ ပုဒ္ေရ (၃၂) တြင္ ဆင္မ်ား ကို အခ်ဳပ္အားျဖင့္ (၁၀) မ်ိဳး ျပသထားသည္။

၁။ ကာဠာ၀ကဆင္
ဆင္မည္း၊ ညင္းညင္းသာသာ ျမည္တက္ေသာ အသံရွိသည့္ဆင္။ ေယာက်ာၤး (၁၀) ဦး၏ အားအစြမ္းႏွင့္       ညီမွ်    ေသာ အားရွိသည္။

၂။ဂေဂၤယ်ဆင္
ဂဂၤ ါျမစ္အနီး၌ ေပါက္ဖြားေသာဆင္။ယင္းဆင္သည္ သရက္ရြက္ႏုုအဆင္းရွိသည္။ အေပါင္းအသင္းတို႔ႏွင့္ေမြ႔ေလွ်ာ္တက္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ၊ဥေဒါင္းျမီးစည္းႏွင့္တူေသာ တင့္တယ္ေသာ အျမီးရွိေသာေၾကာင့္ ကာလာပ ဟုေခၚတြင္းေသး၏။ ကာဠာ၀ကဆင္ (၁၀) အားႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အားရွိသည္။

၃။ပ႑ရဆင္
သစ္ရြက္ေရာ္အဆင္းရွိ၏ (၀ါဖန္႔ဖန္႔ အေရာင္အဆင္းရွိသည္)ဂဂၤ ါယ်ဆင္ (၁၀)အားႏွင့္ ညီမွ်ေသာအားရွိသည္။

၄။တမၸဆင္
ေၾကးနီေရာင္ အသြင္နီၾကင္ၾကင္ အဆင္းရွိသည္။ပ႑ရဆင္ (၁၀)အားႏွင့္ ညီမွ်ေသာအားရွိသည္။

၅။ပိဂၤလဆင္
ျဖဴနီေရာင္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ေရာျပြန္းေၾကာင္ၾကားေနေသာ အဆင္းရွိသည္။တမၸဆင္(၁၀)အားႏွင့္ ညီမွ်ေသာအားရွိသည္။

၆။ဂႏၶဆင္
ေမြးၾကိဳင္သင္းပ်ံံ႕ ေကာင္းေသာရနံ႔ရွိေသာရွိေသာဆင္၊ အေရာင္သည္ အျပာေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ေရာေသာ ႏွမ္္းဆြတ္ဆုပ္ အဆင္းႏွင့္ တူေသာ အဆင္းရွိသည္ဟု ေလာကီက်မ္းအခ်ိဳ႔၌ အဆိုရွိသည္။ပိဂၤလဆင္(၁၀)စီးအားႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အားရွိသည္။

၇။မဂၤလဆင္
တင့္တင့္တယ္တယ္ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ သြားလာတက္ေသာ ဆင္၊ နက္ေမွာင္ေသာ အဆင္းရွိလွ်က္ ၾကန္အင္လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ဟု ေလာကီက်မ္းတို႔၌ အဆိုရွိသည္။ဂႏၶဆင္(၁၀)စီးအားႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အားရွိသည္။

၈။ေဟမဆင္
ေရႊအဆင္းကဲ႔သို႔ ၀ါ၀င္းေသာ အဆင္းရွိသည္။မဂၤလဆင္(၁၀)စီးအားႏွင့္ ညီမွ်ေသာအားရွိသည္။

၉။ဥေပါသထဆင္
ဥေပါသထဆင္မ်ိဳး၌ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဆန္႔က်င္ဘက္ ရန္သူတုိ႔ကို ႏိုင္ေစတက္သည္။ေလွ်ာက္ပတ္ေသာအရပ္၌ ခ်ဥ္းကပ္ေနထိုင္တက္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း  ဥေပါသထဆင္ဟုေခၚသည္။ရွည္သြယ္ညီညြတ္ေသာ အစြယ္လဲရွိသည္.ေဟမဆင္(၁၀)စီးအားႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အားရွိသည္။

၁၀။ဆဒၵန္ဆင္
အစြယ္၌ အေရာင္ ၆ မ်ိဳးရွိသည္။(အစြယ္မွ အေရာင္ေျခာက္မ်ိဳးထြက္သည္)ဥေပါသထဆင္နွင့္ ဆဒၵန္ဆင္တို႔၏
အေရာင္သည္ ေဘာ္သားအတူ ျဖဴျဖဴေဖြးၾကသည္။ဥေပါသထဆင္ (၁၀)စီးအားႏွင့္ ညီမွ်သည္။

ဆင္ျဖဴေတာ္

မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆင္မ်ား၏ အေရာင္သည္ အမည္းေရာင္ (ဂေရး ကာလာ) ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ဆင္မ်ားသည္ အျဖဴေရာင္ရွိေသာ အခါ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားက ဆင္ျဖဴေတာ္ဟု ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ ဆင္ျဖဴေတာ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ မင္းမ်ားသည္ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္ျဖဴေတာ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ မင္းမ်ားကို ဆင္ျဖဴရွင္မင္း ဟုေခၚဆိုသမုတ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းဆင္မ်ားက်က္စားေနထုိင္သည့္ေဒသမ်ား

အာရွဆင္မ်ဳိးစိတ္ Elephas maximus တြင္ပါ၀င္သည့္ ျမန္မာ့ေတာဆင္႐ုိင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ ေတာင္စြန္းတနသၤာရီကမ္း႐ုိးတန္းေဒသအထိျပန္ႏွံ႔တည္ရွိၾကပါသည္။ အဓိကေတြ႕ရွိႏုိင္သည့္ေဒသမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ တနသၤာရီတုိင္း တို႔ရွိ ေတာထူထပ္ရာ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဆင္ေကာင္ေရအေနျဖင့္ ၁၀၀၀ ခန္႔သာက်န္ရွိႏုိင္ေတာ့ပါသည္။

Image:elephant_1.jpg Image:elephant_2.jpg Image:elephant_3.jpg
Comments