ဖါးကန္.

ဖါးကန္႔ ရတနာ ေျမဆုိတာ ျမန္မာ တုိ႔ရဲ႕ ေက်ာက္စိမ္း သိုက္ႀကီး တည္ရွိရာ ေန ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အထင္ ကရ ေက်ာက္စိမ္း ရတနာ သိုက္ႀကီးရွိ တယ္ ဆုိတာကုိ ၁၃ ရာစု ကတည္းက သိၾက တာျဖစ္သည္။ တည္ရွိရာ ေနရာ ကေတာ့ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ကုိ ဗဟုိျပဳၿပီး ဥ႐ု ေခ်ာင္း ၀ဲယာ ဘက္ကမ္း ေတြမွာ တည္ရွိ ေနၾကတာပါ။

ေယဘုယ် အားျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္း ဆုိတာဟာ ခပ္ဆင္ဆင္ တူတဲ့ ေဂ်ဒိုက္ ေက်ာက္စိမ္း နဲ႔ နက္ဖ႐ိုက္ ေက်ာက္စိမ္း တုိ႔ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မ်ဳိး အနက္ ေဂ်ဒိုက္ အမ်ဳိးအစားဟာ အဖုိးတန္ အရည္အ ေသြး ထိပ္တန္း က်တဲ့ ေက်ာက္စိမ္း အမ်ဳိး အစား ျဖစ္ ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုတာ ေဂ်ဒိုက္ ေက်ာက္စိမ္း အမ်ဳိးအစား ထြက္ တဲ့ ကမၻာ ေပၚက တစ္ခု တည္းေသာ ႏုိင္ငံ၊ ႀကီးမားတဲ့ ေက်ာက္စိမ္း ေစ်းကြက္တည္ ရွိရာ ႏုိင္ငံ ျဖစ္လို႔ ေက်ာက္စိမ္း နဲ႔ ပတ္သက္ ရင္ ဂုဏ္ယူလို႔ မဆံုး ႏုိင္ေအာင္ ထင္ရွား တဲ့ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖါးကန္႔ ၿမိဳ႕၊ ဆိပ္မူ ေက်းရြာအုပ္စု၊ နတ္ေမွာ္ ေက်းရြာ နတ္ေမွာ္ ေခ်ာင္းနဲ႔ ေရၾကည္ ေခ်ာင္းတုိ႔ ဆံုရာ ေျမပံု အညႊန္း ၉၂ – စီ ၂ဘီ ၈၅၅၆၂၂ မွာ အလ်ား ေပ၇၀ x အျမင့္ေပ ၂၀ x အနံ ၁၆ေပ ရွိတဲ့ ကမၻာ့ အံ့ဖြယ္ ေက်ာက္စိမ္း ရတနာ တံုး ႀကီး ရွိ ပါတယ္။ ဒီ ေက်ာက္စိမ္း တံုးႀကီးကုိ မူလ ေနရာက မေရႊ႕ဘဲ မဟာ ေက်ာက္ စိမ္း ျပတုိက္ ကုိ တည္ ေဆာက္ ၿပီး ထားရွိ ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ အတြင္းမွာပဲ တန္ ၁၁၀ ေက်ာ္၊ ပိႆာ ၆၆,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ အရည္ အေသြး, ေကာင္းမြန္ တ့ဲ ေက်ာက္စိမ္း ရတနာႀကီး ကုိလည္း ေတြ႕ရွိ ထားၿပီ လို႔ ၾကား သိ ခဲ့ရပါတယ္။

ဖါးကန္.ေမွာ္ထဲမွာ ဆိုတာက တစ္ႏုိင္ငံလံုး က လူငယ္ လူရြယ္ေတြဟာ ေျမလႊာကုိ ဖြင့္ တုိင္းျပည္ကုိ ျမႇင့္မယ္ ဆုိၿပီး ဇဲြရွိရွိ သတိၱ ေျပာင္ေျပာင္ နဲ႔ မိေ၀း ဘေ၀း ေရာက္ရွိလာ ၾက သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖါးကန္.ေမွာ္ ေဒသမွာ ဒုတိယ ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အ ရာဟာ ဒီ ေဒသမွာက ေဒသခံ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ အမ်ားစု၊ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ေတြ လည္း ရွိတယ္။

ဖါးကန္.ေမွာ္ေဒသ ဆိုတာ ေက်ာက္အၿပိဳင္ ရွာၾကတဲ့ ေဒသ၊ စက္ ယႏၲရားႀကီးေတြ သံုး ၿပီးေတာင္ ေတြၿဖိဳခ်၊ ေတာင္ၾကားေတြ ကုိ မုိးထိ ေအာင္ဖို႔ၿပီ၊ ေန႔မအား၊ ညမနား ေလာဘ စိတ္ကို အရင္းလုပ္ၿပီး ေဆာင္ ရြက္ ေနႀကတာ ေတြ.ရတယ္။


Comments