ပုဂံမင္း

ပုဂံမင္း(၁၈၄၆-၁၈၅၃)သည္ ကုန္းေဘာင္ဆက္၏ ၉ဆက္ေျမာက္မင္းျဖစ္သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ သာယာ၀တီမင္း ေနာက္နန္းတက္သည္။ နန္းတက္ဘြဲ႔မွာ သိရီသုဓမၼ တိေလာကပ၀ရ မဟာဓမၼရာဇာဓိရာဇာ ျဖစ္ၿပီး နန္းသက္ ၆-ႏွစ္စံေတာ္မူၿပီး အိမ္နိမ့္ ၃၅-ႏွစ္စံရသည္။ ပုဂံမင္းသည္ သာယာဝတီမင္း၏ သားေတာ္ အပါး(၂ဝ)ရွိ တဲ့အနက္ အႀကီးဆံုးသားေတာ္ ျဖစ္သည္။ အသက္(၂၄)ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ေတာင္တုန္းေခ်ာင္ၿမိဳ႕ကို စားရၿပီး အသက္(၂၆)ႏွစ္တြင္ ငစဥ့္ကူးၿမိဳ႕ကို စားရသည္။ ထိုလမွာ ငစဥ့္ကူးႏွင့္ လဲၿပီး ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕ကို စားရပါသည္။ အသက္(၃၁)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕ကို ပုဂံၿမိဳ႕ႏွင့္လဲၿပီး စားခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္ကစ ပုဂံမင္းဟု အမည္ တြင္ခဲ့သည္။ ပုဂံမင္းသားဟာ အသက္(၃၄)ႏွစ္အရြယ္မွာ တပ္ေတာ္ကို အမွဴးအခ်ဳပ္ျပဳၿပီး ျပည္မင္းသားပုန္ကန္တဲ့ အေရးအခင္းကို ေအာင္ပြဲရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

နံေတာ္ ေသာၾကာသား၊ ငယ္မည္မွာ ေမာင္ေထာင္ျဖစ္သည္။ နန္းတက္ၿပီးေနာက္ တိုင္းေရးျပည္ရာကို အားစိုက္ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္မူတိုင္းျပည္ကို အရည္အေသြးရွိစြာ အုပ္စုိးႏိုင္စြမ္းမရွိေပ။ တိုင္းျပည္ေရးရာမ်ားကို မင္းတုန္းမင္းသား ႏွင့္ ကေနာင္မင္းသားတို႔ ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္သို႔လႊဲအပ္ကာ စီရင္ေစၿပီး ကိုယ္တိုင္ကမူ ငယ္စဥ္ကပင္ ၀ါသနာထံုခဲ့သည့္ ၾကက္ပြဲ အပါအ၀င္ တိရိစာၦန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေစျခင္း၊ မူးယစ္ေသာက္စားျခင္း ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားျခံရံကာ ေပါ့ေလ်ာ့စြာေနထိုင္သည္။

ပုဂံမင္း လက္ထက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုန္းေဘာင္ ရာဇဝင္တြင္ ပုဂံမင္းကုိ ေရွးအစဥ္အလာမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ မင္း ျဖစ္သည္ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုဂံမင္းသည္ စကုတြင္ ဆည္ေျမာင္း၊ ကန္ေခ်ာင္း၊ ေဖာက္လုပ္သည္။ ထုိေဒသမ်ားတြင္ ေစတီ ပုထုိး တည္ထားသည္။ သာသနာ့ ေဘာင္တြင္းသုိ႔ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကုိ သြတ္သြင္း ခ်ီးျမႇင့္၍ သာသနာ့ ဒါယကာ အျဖစ္ ခံယူခဲ့သည္။ ေညာင္ေ႐ႊေစာ္ဘြား၏ သမီးေတာ္ႏွင့္ လက္ဆက္သည္။ သူပုန္ ထ႔ကျခင္းကုိ ၿငိမ္သက္ ပိျပားေအာင္ ျပဳလုပ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ သံတမန္ အဖြဲ႕ကုိ တန္းတူႏုိင္ငံမွ ေစလႊတ္ေသာ သံအဖြဲ႕ ကဲ့သုိ႔ လက္ခံ ျပဳစုခဲ့သည္ဟု ပါရွိေလသည္။


ပုဂံမင္း၏ တိရိစာၦန္တိုက္ပြဲ တာ၀န္ခံသူမွာ ၿမိဳ႕၀န္အျဖစ္ေျမွာက္စားထားသည့္ ကုလား(မြတ္ဆလင္) ဘိုင္ဆပ္ ဆိုသူျဖစ္သည္။ ထိုကုလားဘုိင္ဆပ္ ႏွင့္အတူ ဦးပိန္ဆိုသူမွာလည္း အလြန္ပင္ ရမ္းကားသူအျဖစ္ႏွင္ ့နာမည္ေက်ာ္သည္။ ဦးပိန္သည္ အင္း၀ႏွင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မ်ားမွ က်န္ရွိသည့္ နန္းေတာ္တိုင္သစ္လံုးမ်ားကို ယူကာ ေတာင္တမန္အင္းရွိ ဦးပိန္တံတားကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရမ္းကားလြန္းသည့္ ဘိုင္ဆပ္၊ ဦးပိန္ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားအေၾကာင္း ပုဂံမင္းနားသို႔ေပါက္ၾကားသြားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရေလသည္။ နန္းသက္ေနာက္ဆံုးႏွစ္မတိုင္မွ ၁၈၅၂တြင္ ဒုတိယအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲျဖစ္ပြားသည္။ ျမန္မာတို႔ဖက္မွ ေကာင္းစြာခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိသျဖင့္ ပဲခူးတိုင္းအပါအ၀င္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္လက္သုိ႔ ပါေလသည္။

ပုဂံမင္းဇာတာ

ဒုတိယအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ပုဂံမင္း၏ ေယာက္ဖေတာ္ဦးပြားႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားက ပုဂံမင္း အထိန္းေတာ္၏ ညီမအိမ္သို႔ ၀င္တုိက္သည့္ ဓါးျပမ်ားမွာ မင္းတုန္းႏွင့္ ကေနာင္မင္းသားမ်ား စံအိမ္မွ လူမ်ားျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးသည္။ အႀကီးေတာ္ျဖစ္သည့္ ပခန္းမင္းႀကီးဦးရန္ေ၀းကလည္း ေရႊဘိုသို႔ထြက္ကာ ပုန္ကန္ရန္ တိုက္တြန္းသည္ေၾကာင့္၊တစ္ေၾကာင့္ စၾကာေဒ၀ီမင္းသမီးႀကီးက အခါေတာ္ေပးသည္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း မင္းတုန္းႏွင့္ ကေနာင္ မင္းသားမ်ား ေရႊဘိုသို႔ထြက္ကာ ပုန္ကန္သည္။ ပုန္ကန္မႈေအာင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ ပုဂံမင္းနန္းက်ၿပီး မင္းတုန္းမင္း နန္းတက္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ညီေတာ္မ်ားက အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာထားသျဖင့္ က်န္းမာစြာေနထိုင္ခဲ့ၿပီး သီေပါမင္းလက္ထက္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၈၁ေရာက္မွ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ဆက္ဆံမႈ။

ၿဗိတိသွ် ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္႐ုံးကုိ ျမန္မာ ေနျပည္ေတာ္မွ ရုပ္သိမ္း သြားေသာအခါ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္က စစ္႐ႈံး ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ မေက်မနပ္ လက္ခံ ထားရွိခဲ့ရေသာ ၿဗိတိသွ် ကုိယ္စားလွယ္႐ုံး ကြယ္ပ သြားေလသည္။ ထုိအခါ ေနာက္တဖန္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က က်ဴးေက်ာ္လာလွ်င္ ျမန္မာမင္းက ျပန္၍ ခုခံႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ျမန္မာမင္းတုိ႔၏ စိတ္တြင္ အထင္ေရာက္၍ စိတ္အား တက္႔က လာျပန္သည္။ ျမန္မာတို႔ စစ္ေရး နိမ့္ခဲ့ရျခင္းသည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔တြင္ ျမန္မာတုိ႔ထက္ သာလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျမာက္ လက္နက္မ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ အစုိးရက ယူဆေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ရွိရင္းစြဲ အေျမာက္မ်ားထက္ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျမာက္မ်ား သြန္းလုပ္ရန္ ဥေရာပ တုိက္သားမ်ားကုိ ႀကိဳးစား ငွားရမ္းေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။


ျမန္မာ ထီးနန္းသည္ ဤသုိ႔ စိတ္အား တက္လာေလေလ၊ အာရွႏုိင္ငံမ်ား ေပၚ၌ ထားေသာ ဥေရာပ ႏုိင္ငံ၊ အထူးသျဖင့္ ၿဗိတိသွ်၏ သေဘာထားသစ္ကုိ ျမန္မာ ထီးနန္းက ႏႈိင္းခ်ိန္ရန္ ခဲယဥ္းေလေလ ျဖစ္လာသည္။ ပုဂံမင္းသည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ႏွင့္ တန္းတူ ဆက္ဆံရန္ စိတ္ထက္သန္၍ လုိလားသည္ဟု ဆုိရေပမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာတုိ႔ အဖို႔ ကံဆုိးသည္ကား ထုိအခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ သေဘာထားသည္ ယခင္ကႏွင့္ မတူ၊ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ အေျခခံ အားျဖင့္ အဖက္ဖက္တြင္ အင္အားသာသူ ျဖစ္ေနရာ အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ ႀကီးစုိးေသာ စီးပြားေရး နယ္ပယ္တြင္းသို႔ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ အလုိက် အတုိင္း ဝင္ေရာက္ လာၾကရမည္ဟု ၿဗိတိသွ်တုိ႔က သေဘာထား လာေလသည္။ ၿဗိတိသွ်၏ အလုိက် ဆုိသည္မွာ အာရွႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ၿဗိတိသွ်၏ လက္ေအာက္ခံ မဟာမိတ္ အျဖစ္ျဖင့္ မိမိတို႔၏ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝါဒကုိ ၿဗိတိသွ်အား အပ္ႏွင္းရာ ေရာက္သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ဳိးကုိ ခ်ဳပ္ဆုိရျခင္း၊ အာရွႏုိင္ငံမ်ားရွိ ဥေရာပ တုိက္သားတုိ႔ကုိ ၎တုိ႔ ႏုိင္ငံ ဥပေဒျဖင့္သာ တရား စီရင္ရန္ အခြင့္အေရး ေပးအပ္ရျခင္း၊ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားမွ စ၍ ႏုိင္ငံ အလုံးသည္ ၿဗိတိသွ်၏ သိမ္းပုိက္ျခင္းကုိ ခံရသည့္ အထိ ေရာက္ႏုိင္ေလသည္။ 

Comments