ေပသီး(Abacus)ေပသီး ကို ေရတြက္ စက္လို.ေခၚပါတယ္။ ေပသီးကို ဂဏန္းသခ်ာၤတြက္တဲ.ေနရာ ေတြမွာ အသံုးျပဳပါတယ္။ေပသီးကို စတင္လုပ္ေဆာင္တုန္းက ေတာ. ေက်ာက္တုံးေတြ ပဲေစ.ေတြနဲ. စလုပ္ခဲ.တာျဖစ္ျပီးေတာ. သစ္သား ၊ ေက်ာက္တံုး နဲ.
သတၱဳေတြနဲ.လည္း လုပ္ပါတယ္။တြက္ခ်က္စက္ေတြ မေပၚခင္ ေပသီးကို ႏိူင္ငံ အမ်ားစုက ကုန္သည္ေတြက သံုးစြဲခဲ.ႀကပါတယ္။ ေပသီးကို အာရွ နဲ. အာဖရိက မွာ အမ်ားဆံုးသံုးခဲ.ႀကပါတယ္။ေပသီး(abacus)သံုး သူကို abacist လို.ေခၚႀကပါတယ္။Comments