ငလ်င္ႀကီးမ်ား

ကမၻာတြင္ အေသအေပ်ာက္မ်ားခဲ့ေသာ ငလ်င္ႀကီးမ်ားမွာ တရုတ္ႏို္င္ငံတြင္ ရွန္စီငလ်င္၊ တန္ရွန္းငလ်င္၊ ဟိုင္ယြမ္ငလ်င္၊ ခ်ီလီငလ်င္ႏွင့္ စီခၽြန္ငလ်င္တို႔ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
၁၅၅၆-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃-ရက္ေန႔က လႈပ္ခဲ့ေသာ ရွန္စီငလ်င္ေၾကာင့္ တရုတ္ျပည္သူ ၈၃၀၀၀၀-ေသဆံုးခဲ့သည္။
၁၉၁၆-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၈-ရက္က လႈပ္ခဲ့ေသာ တန္ရွန္းငလ်င္ေၾကာင့္ တရုတ္ျပည္သူ ၂၅၅၀၀၀-ေသဆံုး ခဲ့ရသည္။
၁၉၂၀-ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇဘၤာ ၁၆-ရက္က လႈပ္ခဲ့ေသာ ဟိုင္ယြမ္ငလ်င္ေၾကာင့္ တရုတ္ျပည္သူ ၂၃၄၁၁၇-ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။
၁၉၂၀-ျပည့္ႏွစ္မွာပင္ တရုတ္ႏို္င္ငံ၌ ခ်ီဟီငလ်င္ လႈပ္ခဲ့ရာ လူေပါင္း ၁၀၀၀၀၀-ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။
၂၀၀၈-ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂-ရက္ေန႔က လႈပ္ခဲ့ေသာ စီခၽြန္ငလ်င္ေၾကာင့္ ၆၈၇၁၂-ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။
၂၀၁၀-ဧျပီလ ၁၄-ရက္ေန႔က လႈပ္ခဲ့ေသာ တရုတ္ႏို္င္ငံ က်င္ဟိုင္းျပည္နယ္ ယူရႈငလ်င္ေၾကာင့္ ၂၀၄၆-ဦး ေသဆံုးျပီး ၁၂၁၃၅-ဦး ဒဏ္ရာရရွိသည္။ ၁၉၃-ဦး ေပ်ာ္ကဆံုးသည္။ က်ိဳကူျမိဳ႔ အိမ္ေျခ ၈၅-ရာခို္င္ႏႈန္း ပ်က္စီးသြားသည္။ ၁၃၄၃-ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိသည္။ အင္အား ရစ္ခ်္တာစေကး ၇.၁-အဆင့္ရွိေသာ ငလ်င္ဟု သိရသည္။

အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ား၌ လႈပ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္မ်ားမွာ အင္ဒိုနီးရွားငလ်င္၊ ဆီးရီးယား၊ ေဟတီ၊ ဂ်ပန္၊ အီရန္ ႏွင့္ ေပၚတူဂီ ငလ်င္တို႔ျဖစ္သည္။
ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၌ ၁၁၃၈-ခုႏွစ္က အယ္လ္ပိုငလ်င္ေၾကာင့္ ျပည္သူ ၂၃၀၀၀၀-ေသဆံုးခဲ့ရသည္။
၂၀၀၄-ခုႏွစ္ ဒီဇဘၤာလ ၂၆-ရက္ေန႔က လႈပ္ခဲ့ေသာ အင္ဒိုနီးရွား ငလ်င္ေၾကာင့္ ျပည္သူ ၂၃၃၀၀၀-ေသဆံုးခဲ့ရသည္။
၂၀၁၀-ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂-ရက္ေန႔က ေဟတီႏို္င္ငံ ပို႔စ္ေအာ္ပရင့္၌ လႈပ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္ေၾကာင့္ ျပည္သူ ၂၃၀၀၀၀-ေသဆံုးခဲ့ၾကရသည္။

၁၇၃၀-ျပည့္ႏွစ္ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံ၊ ေဟာ့ကိုင္ဒိုငလ်င္သည္ လူအေသအေပ်ာက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး ျပည္သူ ၁၃၇၀၀၀-ေသဆံုးခဲ့ရသည္။
ထို႔ျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ဂရိတ္ကန္သိုငလ်င္၊ ကာမာကူရာငလ်င္ႏွင့္ ကိုေဘးငလ်င္တို႔မွာလည္း အျပင္းထန္ဆံုး ငလ်င္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္။

အီရန္ႏို္င္ငံသည္လည္း ငလ်င္ရပ္၀န္း၌ က်ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အိရန္ႏိုင္ငံ၊ ဒန္ဟန္းငလ်င္ႏွင့္ အာဒါဘီငလ်င္မ်ားသည္ အျပင္းထန္ဆံုးငလ်င္မ်ားျဖစ္ျပီး လူႏွစ္သိန္း၀န္းက်င္ ေသဆံုးခဲ့ရေသာ ငလ်င္မ်ားျဖစ္သည္။

၁၇၅၅-ခုႏွစ္ ေပၚတူဂီႏို္င္ငံ၌ လစၥဘြန္းငလ်င္ေၾကာင့္ လူ ၁၀၀၀၀-ေကာ္ ေသဆံုးခဲ့သည္။
၁၆၆၇-ခုႏွစ္ အဇာဘိုင္ဂ်န္၌ လႈပ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္ေၾကာင့္ လူ ၁၀၀၀၀၀၊
၂၀၀၅-ခုႏွစ္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၌ လႈပ္ခဲ့ေသာ ကက္ရွ္မီးယားငလင်္ေၾကာင့္ လူ ၇၅၀၀၀၊
၁၉၉၉-ခုႏွစ္ တူရကီႏို္င္ငံ၌ လႈပ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္ေၾကာင့္ လူ ၄၅၀၀၀၊
၂၀၀၁-ခုႏွစ္ အိႏၵိယႏို္င္ငံ ဂုဂ်ာရတ္ငလ်င္ေၾကာင့္ လူ ၁၉၂၇-ဦး အသီးသီး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၁၈-ခုႏွစ္က လႈပ္ခဲ့ေသာ ပဲခူးငလ်င္ေၾကာင့္ ေရႊေမာ္ေဓာ ေစတီထီးေတာ္ႀကီး ေျမခခဲ့သည္။
၁၉၇၅-ခုႏွစ္ လႈပ္ခဲ့ေသာ ပုဂံငလ်င္ေၾကာင့္ ပုဂံဘုရားမ်ား ျပိဳက်ခဲ့ရသည္။
လူအေသအေပ်ာက္နည္းသျဖင့္ အက်ယ္မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။
Comments