ႏိုင္းျမစ္


 အီဂ်စ္နိုင္ငံအပိုင္းရွိ နိုင္းျမစ္

နိုင္းျမစ္သည္ အလ်ားမိုင္ေပါင္း ၄၀၀၀ ခန႔္ရွိ၍ အာဖရိကတိုက္တြင္ အရွည္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယ အရွည္ဆုံး ျမစ္တသြယ္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာေပၚတြင္ အီေကြတာအနီးတြင္ ျမစ္ဖ်ားခံ၍ သမပိုင္းဇုန္အတြင္းသို႔ စီးဝင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျမစ္လည္း ျဖစ္သည္။

နိုင္းျမစ္၏ ေျမာက္ဘက္၌ ေျမထဲပင္လယ္၊ အေရွ႕ဘက္၌ အာေရဗ်သဲကႏၲာရႏွင့္ ပင္လယ္နီ၊ ေတာင္ဘက္၌ ဆူဒန္နိုင္ငံႏွင့္ အေနာက္ဘက္၌ လစ္ဗ်န္သဲကႏၲာရတို႔ အသီးသီး တည္ရွိသည္။

နိုင္းျမစ္သည္ ျမစ္ညာတြင္ နိုင္းျမစ္ျပာႏွင့္ နိုင္းျမစ္ျဖဴဟူ၍ ျမစ္ႏွစ္သြယ္အျဖစ္ တည္ရွိရာ နိုင္းျမစ္ျပာသည္ အက္ဗီးဆီးနီးယန္း ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ ျမစ္ဖ်ားခံ၍ နိုင္းျမစ္ျဖဴသည္ အာဖရိကတိုက္ အလယ္ပိုင္းရွိ ဝိတိုရိယအိုင္၊ အဲလဘတ္အိုင္ႏွင့္ အက္ဒြပ္အိုင္တို႔၌ ျမစ္ဖ်ားခံသည္။ နိုင္းျမစ္ျဖဴသည္ ယင္းသို႔ ျမစ္ဖ်ားခံကာ ေျမာက္ဘက္သို႔ စီးဆင္းသြားရာ ကြန္ဂိုျမစ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ အရပ္တြင္ မ်ားျပားလွစြာေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းတို႔ စီးဝင္ေပါင္းဆုံသည္။ ခါတြမ္းၿမိဳ႕အနီးသို႔ ေရာက္ေသာအခါ နိုင္းျမစ္ျပာႏွင့္ ေပါင္းဆုံမိေလသည္။

ထိုမွတဖန္ နိုင္းျမစ္သည္ သဲကႏၲာရေဒသကို ျဖတ္သန္း၍ ေျမာက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္စီးဆင္းသြားရာ ျမစ္ေၾကာင္းသည္ တျဖည္းျဖည္း က်ဥ္းေျမာင္းလာသည္။ နိုင္းျမစ္သည္ အီဂ်စ္နိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္တြင္ ေပ ၃၀၀ ခန႔္ပင္ မက်ယ္ေတာ့ေခ်။ ခါတြမ္းၿမိဳ႕ႏွင့္ အက္ဆူးဝန္ၿမိဳ႕တို႔အၾကားတြင္ ေရတံခြန္ႀကီး ၆ ခုရွိသည္။ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ ေလွသေဘၤာမ်ား ခုတ္ေမာင္းသြားလာရန္ ခက္ခဲသည္။ နိုင္းျမစ္သည္ အီဂ်စ္နိုင္ငံကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းၿပီးေသာ္ ျမစ္ဝတြင္ ေရေၾကာင္းႏွစ္သြယ္ ျဖစ္လ်က္ ေျမထဲပင္လယ္တြင္းသို႔ စီးဝင္သည္။

နိုင္းျမစ္ဝွမ္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ရန္ ေျမဩဇာ အေကာင္းဆုံးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္၍ ဘီစီ ၅၀၀၀ ခန႔္ကပင္ အီဂ်စ္ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္စဥ္ ေႏြရာသီေႏွာင္း ကာလမ်ားတြင္ နိုင္းမ္ျစသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေျမနိမ့္ေဒသတခြင္ကို ေရလႊမ္းမိုးေလ့ရွိသည္။ ယင္းသို႔ လၽွံတက္လာေသာ ျမစ္ေရမ်ား ျပန္လည္က်ဆင္းသြားေသာအခါ ထိုေျမနိမ့္ေဒသမ်ားတြင္ ႏုံးတင္ေျမႏု၊ ေျမဆီ​ေျမႏွစ္မ်ား တင္က်န္ခဲ့ေလသည္။

နိုင္းျမစ္ေရလႊမ္းမိုးျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အထူးခံစားရေသာ ေဒသမွာ အက္ဆူးဝန္ၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ေဒသပင္ ျဖစ္သည္။ အက္ဆူးဝန္တြင္ ဆည္ရိုးႀကီးတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ထားသည္။ နိုင္းျမစ္ဝွမ္းမွ ဝါဂြမ္းတစ္ဧကထြက္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ဝါဂြမ္းတစ္ဧကထြက္၏ ႏွစ္ဆခြဲခန႔္ရွိသည္။ နိုင္းျမစ္၏ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသသည္ လူဦးေရ ထူထပ္သည္။ ေျမဩဇာ ထက္သန္သည့္ ေျမတစ္လက္မမၽွပင္မခ်န္ တႏွစ္ပတ္လုံး စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ေႏြရာသီတြင္ ဆည္ေျမာင္းမ်ားျဖင့္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးသည္။ နိုင္းျမစ္ဝွမ္း၌ ေဆာင္းရာသီတြင္ ဂ်ဳံ၊ မုေယာစပါး၊ ကလိုဗာပဲပင္၊ ပဲေတာင့္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စသည္တို႔ကို စိုက္ပ်ိဳး၍ ေႏြရာသီတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဖူး​ေျပာင္း၊ ႀကံႏွင့္ ဝါဂြမ္း စသည္တို႔ကို စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

နိုင္းျမစ္ကမ္းပါး တေလၽွာက္တြင္ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမွု အစျပဳခဲ့သည္ဟု ဆိုနိုင္သည္။ အီဂ်စ္နိုင္ငံႏွင့္ ဆူဒန္နိုင္ငံတို႔အေပၚတြင္ နိုင္းျမစ္၏ ေက်းဇူးကား ႀကီးမားလွေပသည္။ ေျမႀကီးကို ေျမဩဇာ ထက္သန္ေစရန္ႏွင့္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ လိုအပ္သမၽွ ေရကို ရရွိေစရန္ နိုင္းျမစ္သည္ ႏွစ္စဥ္ေရလၽွံျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသတစ္ခုလုံးသည္ သဲကႏၲာရအတိ ျဖစ္သြားဖြယ္ရွိသည္။

ကိုးကား

ျမန္မာ၀ီကီ

Comments