ေနျပည္ေတာ္

ေနျပည္ေတာ္ ဆိုသည္မွာ ပေဒသရာဇ္စနစ္တြင္ ရွင္ဘုရင္မ်ားေနထိုင္ျပီး၊အစိုးရအဖြဲ႔ အေျခစိုက္သည့္ ေနရာကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္ (ျမန္မာလိုေနျပည္ေတာ္၊ MLCT Snepranytau တရားဝင္စာလုံးေပါင္း ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ၊အသံထြက္အားျဖင့္[nèpjìdɔ̀]) သည္ျမန္မာနိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံဟုလည္း သိရွိထားသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္

ယေန႔ေခတ္တြင္မူ ေနျပည္ေတာ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ကို ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ ၂မိုင္(၃.၂ကီလိုမီတာ) ေဝးေသာ အစိမ္းေရာင္ကြင္းျပင္ေနရာသို႔တရားဝင္ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့သည္။ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္္္(Rangoon) ၏ေျမာက္ဘက္ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ မိုင္ ၂၀၀ (၃၂၀ ကီလိုမီတာ ) မၽွကြာေဝးသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၏တရားဝင္အမည္ ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ရက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ေက်ညာခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္တြင္ အၿပီးသတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္စာရင္းအရ လူဦးေရ ၉၂၅၀၀၀ ရွိၿပီး၊ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၲေလး ၿပီးလၽွင္ တတိယအႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ အသက္မဲ့သည့္ၿမိဳ႕ အျဖစ္ ေတြးဆနိုင္ၿပီး၊ ၿမိဳ႕၏ေနရာအမ်ားအျပားသည္ အစိုးရလူေနအေဆာက္အဦးမ်ား ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ

ေနျပည္ေတာ္ခရုိင္တြင္

  1. ေဇယ်ာ သီရိ ၿမိဳ႕နယ္၊
  2. ဇမၼဴ သီရိ ၿမိဳ႕နယ္၊
  3. ဒကၡိဏ သီရိ ၿမိဳ႕နယ္၊
  4. ဥတၱရ သီရိ ၿမိဳ႕နယ္၊
  5. ပုဗၹသီရိ ၿမိဳ႕နယ္၊
  6. ပ်ဥ္းမနား ၿမိဳ႕နယ္၊
  7. လယ္ေ၀း ၿမိဳ႕နယ္၊
  8. တပ္ကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ စသည္ မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။
Comments