ေနတိုး


ေနတိုး

အသံုးျပဳသည့္ဘာသာ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္
တည္ေထာင္ခုႏွစ္ ၁၉၄၉ ၊ ဧၿပီ (၄)
အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၆ႏိုင္ငံ
အမ်ိဳးအစား စစ္ေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႔
ဌာနခ်ဳပ္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ၊ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိ္ဳ႕
ေခါင္းေဆာင္မ်ား

အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ - Jaap de Hoop Scheffer စစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ - Giampaolo Di Paola

ကြန္ယက္ http://www.nato.int/

ေျမာက္အတၱလန္တိတ္ စစ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ North Atlantic Treaty Organization (NATO) ကို ေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၉ ၊ ဧၿပီလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္အတၱလန္တိတ္ စစ္အဖြဲ႕ကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဌာနခ်ဳပ္မွာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ ၊ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ အျခားမည္သည့္ ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းမွ တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳးကိုမဆို စုေပါင္း တြန္းလွန္ရန္ သေဘာတူညီ ထားၾကသည္။ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံကို တိုက္ခိုက္ခံရပါက ႏိုင္ငံအားလံုးကို တိုက္ခိုက္သည္ဟု မွတ္ယူၿပီး အျခား အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားက စစ္အင္အားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ ႏိုင္ငံကို ကူညီၾကရန္ သေဘာတူ ထားၾကသည္။ စတင္ တည္ေထာင္ၿပီး ပထမ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ကိုရီးယား စစ္ပြဲ အတြင္းတြင္ အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္အင္အားကို စုစည္း၍ တပ္ေပါင္းစု စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ (supreme commanders) လက္ေအာင္တြင္ ထားရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ တြင္ ဘာလင္ တံတိုင္း ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနတိုးအဖြဲ႕သည္ ေဘာ္လ္ကန္ ေဒသသို႔ စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသည္။ ၂၀၀၂ ဒီဇင္ဘာ (၁၆) တြင္ ဥေရာပ သမဂၢႏွင့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ စာခ်ဳပ္အရ ကမၻာ့အေရးအခင္းမ်ားတြင္ ေနတိုးသည္ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ႏိုင္ခြင့္ ရွိလာခဲ့သည္။ ေနတိုးစစ္အုပ္စု၏ စစ္ေရး အသံုးစရိတ္သည္ တစ္ကမၻာလံုး စစ္စရိတ္၏ ၇၀% ရွိၿပီး အဖြဲ႕အတြင္းရွိ အေမရိကန္၏ စစ္စရိတ္သည္ပင္ တစ္ကမၻာလံုး စစ္စရိတ္၏ ၅၀% ရွိသည္။

အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ား

ေနတိုး အဖြဲ႕တြင္ ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပမွ ႏိုင္ငံေပါင္း (၂၆) ႏိုင္ငံ ပါ၀င္သည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေျမာက္အေမရိကမွ ၂ ႏိုင္ငံ (ကေနဒါႏွင့္ အေမရိကန္) ပါ၀င္ၿပီး က်န္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဥေရာပမွ ျဖစ္သည္။ အိုက္စ္လန္ မွအပ က်န္ႏိုင္ငံအားလံုးသည္ ကိုုယ္ပုိင္ စစ္တပ္ ပိုင္ဆိုင္ၾကၿပီး အေမရိကန္ ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔သည္ အႏုျမဴ လက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။

Image:Belgium.png‎ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ Image:Canada.png‎ ကေနဒါ Image:Denmark.png‎ ဒိန္းမတ္ Image:France.png ျပင္သစ္ Image:Iceland.png အိုက္စ္လန္
Image:Italy.png‎ အီတလီ Image:Luxembuorg.png လူဇင္ဘတ္ Image:Netherland.png‎ နယ္သာလန္ Image:Norway.png‎ ေနာ္ေ၀ Image:Portugal.png ေပၚတူဂီ
Image:UK.png ၿဗိတိန္ Image:USA.png‎ အေမရိကန္ Image:Greece.png‎ ဂရိ Image:Turkey.png‎ တူရကီ ဂ်ာမနီ
Image: Spain.png စပိန္ Image: Czech Republic.png ခ်က္ ရီပက္ဗလစ္ Image:Hungary.png ဟန္ေဂရီ Image:Poland.png‎ ပိုလန္ Image:Bulgaria.png‎ ဘူလ္ေဂရီးယား
Image:Estonia.png‎ အက္စ္တိုးနီးယား Image:Latvia.png လတ္ဗီးယား Image:Lithuania.png လစ္သူေရးနီးယား Image:Romania.png‎ ရိုးေမးနီးယား Image:Slovakia.png ဆလိုဗက္ကီးယား
Image:Slovania.png ဆလိုေဗးနီးယား
Comments