နာဂစ္မုန္တိုင္း


နာဂစ္မုန္တိုင္း
ဆိုင္ကလုန္း အဆင့္ ၄ (SSHS)
ျပင္းထန္သည့္ ဆိုင္ကလံုး (IMD)
နာဆာ မွ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္း အား ကမၻာ့အျပင္မွ ရိုက္ထားပံု
တိုက္ခတ္ရက္စြဲ May 2,3 01 2007
အမ်ဳိးအစား အပူပိုင္းဆိုင္ကလုန္း
ျဖတ္သန္းရာလမ္းေဒသမ်ား ဧရာ၀တီတိုင္း , ရန္ကုန္တိုင္း , ပဲခူးတိုင္း
ပ်က္ဆီးမႈအဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အဆိုးရြားဆံုး

နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္း (အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ဆိုင္ကလုန္းအမ်ိဳးအစား မုန္တိုင္း) သည္ ျပင္းထန္လွသည့္ အပူပိုင္းဆိုင္ကလုန္း အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အဆိုးရြားဆံုးေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈၾကီး အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရေပမည္။ ကုန္းတြင္းပိုင္းသို႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာ ပ်က္စီးရျပီး အနည္းဆံုး လူတစ္သိန္းသံုးေသာင္း (၁၃၀,၀၀၀) ခန္႔ေသဆံုးျပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ လပြတၱာျမိဳ႕နယ္တစ္ထုတည္းပင္ လူ ၈၀,၀၀၀ ေသာင္းေသဆံုးျပီး ဘိုကေလးျမိဳ႕ တြင္ လူ ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ ေသဆံုးသည္ဟု သတင္းမ်ားကဆိုသည္။ အျခားျမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း အမ်ားအျပားေသသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးကေမာက္ကမမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ လူအေရအတြက္ကို ထိန္ဝွက္ခဲ့ျပီး ေသဆံုးသူအေရအတြက္ စာရင္းေကာက္ယူမႈကိုလည္း ရပ္တန္႔ထားခဲ့သည္။ အကူအညီေပးေရးမ်ား မထိေရာက္မႈေၾကာင့္လည္း လူအမ်ား ေသဆံုးခဲ့၊ ေသဆံုးဦးမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္ ။

ဘုရားေစတီ၊ ဘုန္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္၊ အိမ္ေျခ၊ ကၽြဲႏြားတိရစၧာန္၊ လယ္ယာ၊ ဆန္စပါး အစရွိသည့္ သက္ရွိသက္မဲ့ ေျမာက္မ်ားစြာကို ေသေၾကပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ ကေလးသူငယ္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မွာ ပိုမို ေသဆံုး/ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ရြာလံုးကၽြတ္ ေရေမ်ာသြားၾကသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈတန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀-ဘီလီယံဖိုး ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စံခ်ိန္တင္ေသာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္သည္။

ဆိုင္ကလုန္း မျဖစ္မီႏွင့္ ျဖစ္ျပီးေသာအခါ ေတြ႕ရွိရပံု

နာဂစ္ဟူေသာအမည္မွာ အူရဒူဘာသာ စကားလံုး (نرگس, næɵr-ɡɵs)ျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Daffodil ဟုေခၚဆိုေသာ ပန္းရိုင္းေလးမ်ားကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သိပၸံအမည္ျဖင့္မူ Narcissus ဟုေခၚဆိုေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။ ဤစကားလံုးသည္ ပါရွန္စကားလံုးမွ ဆင္းသက္လာျပီး အဓိပၸာယ္မွာ အတူတူျဖစ္သည္။ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္း အမည္ေပးသတ္မွတ္ထားေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္းတိုင္း (Named Cyclone) မ်ားအနက္ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္းသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ နီနာတိုင္ဖြန္း ျပီးလွ်င္ ဒုတိယေျမာက္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အေကာင္းဆံုး မုန္တိုင္းျဖစ္ျပီး၊ ေျမာက္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္ အဆိုးရြားဆံုးမုန္တိုင္းစာရင္း ဝင္သြားသည္။


ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ မုန္တိုင္းအလြန္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အေမရိကန္သမၼတ ေဂ်ာ့ဂ်္ ဒဗလ်ဴ ဘြတ္ရွ္ က နာဂစ္အလြန္ စစ္အစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းပံုကို ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့သည္။ အိႏၵိယက ၾကားဝင္ေဖ်ာင္းဖ်ေပးမွ စစ္အစိုးရသည္ အကူအညီ အနည္းငယ္ကို စတင္ လက္ခံသည္။ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွစြာပင္ အကူအညီေပးေရးကို အာရံုနည္းသြာေစသည္မွာ နာဂစ္အျပီး ဆယ္ရက္အၾကာ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လႈပ္သြားေသာ စီခြ်မ္ငလ်င္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အကူအညီအေထာက္အပံ့ ပစၥည္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္ျဖစ္ေနခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရက ေမလ ၁၅ ရက္၌ ေထာက္ပံ့ကူညီေရး ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္သူမ်ားကို အေရးယူမည္ဟု ေၾကျငာသည္။ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ အလွဴရွင္မ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားကို အစြမ္းကုန္ အင္တိုက္အားတိုက္ ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရသည္ ခ်က္ခ်င္း ကနဦး သံုးစြဲရန္ က်ပ္ေငြ ၅ ဘီလီယံ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားလည္း ရက္ပိုင္းအတြင္း ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ေမလကုန္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း အရြယ္စံု ၄၁၉ ခု ဖြင့္လွစ္ၿပီးျဖစ္ကာ ဒုကၡသည္ ၃၈၀၅၂၉ ဦးကို လက္ခံ ေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ က်ပ္ေငြ ၂၀ ဘီလီယံအထိ က်ခံသံုးစြဲေစခဲ့သည္။ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အလုပ္သမားမ်ား အမ်ားအျပားေပၚထြက္လာသလို အျမတ္ထြက္သူမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားသို႔ အစားအေသာက္မ်ား ေပးပို႔မႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေသဆံုးသူမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရ၍ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ားကို ရွာေဖြကယ္ဆယ္ျခင္းအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာေသာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး မေတြ႕ရေပ။
ပ်က္ဆီးသြားေသာ ရြာတစ္ခ်ိဳ႕အား အေပၚမွ ေတြ႕ရစဥ္

 မုန္တိုင္း ေနာက္ခံ သမိုင္း

ေအၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔ခန္႔မွ အစျပဳ၍ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းတို႔တြင္ အစျပဳ ျဖစ္ေပၚကာ ေမလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ကိုကိုးကၽြန္းၿမဳိ႕၏ အေနာက္ယြန္းယြန္း မိုင္ (၄၄၀) အကြာကိုဗဟိုျပဳၿပီး (၂၄) နာရီအတြင္းတြင္ အေရွ႕ဘက္သို႔ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားခဲ့သည္။ ေမလ (၂) ရက္ေန႔ တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ (၂၁၀) မိုင္ ခန္႔သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး အေရွ႕ဘက္သို႔ တစ္နာရီလွ်င္ (၁၀)မိုင္ခန္႔ ေရြ႕လ်ားလာခဲ့သည္။ မုန္တိုင္း၏ အရြယ္အစားမွာ အေရွ႕ဘက္အခ်င္း၀က္ မိုင္ (၁၀၀)ခန္႔၊ အေနာက္ဘက္အခ်င္း၀က္ မိုင္(၂၀၀) ခန္႔ရွိသည္။ ေမလ (၂) ရက္ေန႔ နံနက္ (၇)နာရီခန္႔တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသသို႔ စတင္၀င္ေရာက္လာခဲ့ရာ မုန္တိုင္းစက္ကြင္းေလတိုက္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီမိုင္ (၆၀) ႏႈန္းႏွင့္ ဗဟိုခ်က္ ေလတိုက္ႏႈန္းမွာ တနာရီ မိုင္ (၁၂၀) ႏႈန္းအထိရွိခဲ့သည္။ မုန္တိုင္းဒီေရ (၁၂) ေပအထိ ျမင္တက္ခဲ့ပါသည္။ ဧရာ၀တီေတာင္ပိုင္းေဒသမွတဆင့္ ေမလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္းငယ္အျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ပါသည္။

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ဘက္ပိုင္း

နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းေၾကာင့္ ကြ်န္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ သီရိလကၤာတြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းျပီး ေရၾကီးကာ ေျမျပိဳမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ အိမ္ေျခ သံုေထာင္ခန္႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။ လူေပါင္း ေလးေထာင့္ငါးရာ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္သြားျပီး ႏွစ္ဦးေသသည္။

အိႏၵိယ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒဌာနက နာဂစ္မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚေနဆဲတြင္ ငါးဖမ္းမထြက္သင့္ေၾကာင္း တံငါမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားသည္။ မုန္တိုင္း၏ အားျပင္းေသာ လမ္းေၾကာင္းသည္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသျဖစ္ေသာ တမီလ္နာဒူးႏွင့္ အန္ဒရာ ပရာေဒ့ရွ္ကို ျဖတ္သြားမည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။

အစပိုင္းက မုန္တိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ျဖတ္မည္ဟု ထင္ေၾကးေပးၾကစဥ္ လယ္သမားမ်ား လယ္ထဲမဆင္းၾကရန္ သက္ဆိုင္ရာက အသိေပးေၾကျငာသည္။ နာဂစ္မုန္တိုင္း ျမန္မာျပည္ကိုျဖတ္သန္းေတာ့မည္ဟု တိုင္းတာခ်က္ရရွိေသာအခါ ေအၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔ႏွင့္ ေမလ (၁) ရက္ေန႔ သတင္းစာတို႔တြင္ မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႐ုပ္သံႏွင့္ ေရဒီယိုတို႔၌ မိုးေလ၀သအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေၾကျငာေပးခဲ့သည္။

အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ ကေလးမ်ား
ဆိုင္ကလုန္းေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးခဲ့ေသာ သေဘာၤမ်ား

ျမန္မာ

ကုလသမဂၢ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ နာဂစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္"ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ခံစားရသူ" ၁.၅ သန္းရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္ ။ ခန္႔မွန္းေျခ ေပ်ာက္ဆံုးသူ ၅၅,၉၁၇၊ ေသဆံုးသူ ၇၇,၇၃၈ ေယာက္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း (NGO) မ်ားကမူ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ စုစုေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ (တစ္သိန္း) ေက်ာ္ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္ ။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ မုန္းတိုင္းဒဏ္ခံရသူမ်ားမွာ ေနရင္းရြာမွ ေလးမိုင္ခန္႔အထိေရာက္ေအာင္ လြင့္ပါသြားၾကျခင္း၊ ေသဆံုးျပီးေနာက္ ခႏၶာကိုယ္မ်ား ပ်က္စီးယိုယြင္းျခင္းေၾကာင့္ စာရင္းအတိအက် ရရန္ခက္မည္ဟု ယူဆထားၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးလုပ္သားမ်ားက လူ ၂ သန္းမွ ၃ သန္းအထိ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္မည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ ျမန္မာသမိုင္းတြင္ ဆိုးရြားလွေသာ သဘာဝေဘးဒဏ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံုးမႈကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဆူနာမီ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာဆိုၾကသည္။

ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ ခန္႔မွန္းေျခ

ေသဆံုး= ၇၇၇၃၈ ေက်ာ္

ေပ်ာက္ဆံုး=၅၅၉၁၇ ေက်ာ္

ဒဏ္ရာရ= ၁၉၃၀၀ ေက်ာ္

စုစုေပါင္း= ၁၃၃၆၀၀ ေက်ာ္

ပ်က္စီးအိမ္ေျခ (လံုး၀ပ်က္+တပိုင္းတစပ်က္+အမိုးလန္)= ၅၂၄၀၀၀ ေက်ာ္ (ပုဂၢလိကသက္သက္)

စာသင္ေက်ာင္း= စာသင္ေက်ာင္း ၁၄

ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ား = ၃၈၀၀ ေက်ာ္ (ပုဂၢလိကသက္သက္၊ သာသာနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထိန္းသိမ္းေသာ ေစတီပုထိုးႀကီးမ်ား၊အေဆာက္အံုမ်ားမပါ)

ေဆး႐ံု/ေဆးခန္း= ၁၄

ဆက္သြယ္ေရး/ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း= ၃၁၀၀ ေက်ာ္

ဘူတာ = ၇၀ ေက်ာ္

ေလွ/သေဘၤာ/သမၺာန္ = ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ (ပုဂၢလိကသက္သက္)

ကၽြဲႏြားအေသအေပ်ာက္= ၁၇၃၀၀၀ေက်ာ္ (ပုဂၢလိကသက္သက္)

အျခားတိရစၧာန္အေသအေပ်ာက္= ႏွစ္သန္းခြဲခန္႔

လယ္ယာပစၥည္းမ်ိဳးစံု= ေလးသိန္းခြဲ ခန္႔

ဆန္စပါးပ်က္စီး = မက္ထရစ္တန္ ၉၃၀၀ ေက်ာ္ (ႏိုင္ငံပိုင္)၊ တင္းသိန္း ၁၈၀ ေက်ာ္ ပုဂၢလိက

ငါး/ပုစြန္ကန္ = ဧက သံုးေသာင္းခြဲေက်ာ္ (ႏိုင္ငံပိုင္သက္သက္)

ပုဂၢလိက ငါး/ပုစြန္ကန္ = ဧက သံုးေသာင္းခြဲေက်ာ္


မုန္းတိုင္းအျပီး

ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ

ေမလ ၆ ရက္၊ ၂၀၀၈ တြင္ နယူးေယာက္ရွိ စစ္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္က ကုလသမဂၢထံ အကူအညီေတာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္လည္း အေျခခံက်ေသာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိဳ႕ေသာအပိုင္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။ ေမလ ၂၂ ၊ ၂၀၀၈ တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ရက္ပိုင္းမ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေမ ၂၅ ၂၀၀၈ တြင္ နာဂစ္မုန္တိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ားအတြက္ ကတိက၀တ္ျပဳသည့္ညီလာခံကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္တြင္ လက္ခံက်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း (၅၂) ႏိုင္ငံမွ အလွဴရွင္မ်ားသည္ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားေပးမည့္ ပမာဏကို ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

အိႏၵိယ

မုန္တိုင္းက်ေရာက္ၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔မွ ေလယာဥ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ၎ပစၥည္းမ်ားကို ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံေဒသမ်ားသို႔ ျဖန္႔ခြဲသည္။ မုန္တိုင္းၿပီးစ ရက္မ်ားတြင္ ရိကၡာႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို ရဟတ္ယာဥ္မဆင္းသက္ႏိုင္ပါက ယာဥ္ေပၚမွ တိုက္႐ိုက္ ခ်ေပးသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား စာရင္း

နိုင္ငံ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြ
အာစီအန္ (ASEAN) ေဆးကုအလုပ္သမား ၃၀ ဦး ႏွင့္ ျပတ္ဆိုျခင္းအုပ္စုတစ္ခု
ဩစေၾတးလ်ား AUD $၂၅,၀၀၀,၀၀၀ (USD $၂၃,၅၀၀,၀၀၀) and 31 tonnes of supplies.
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေဆးႏွင့္အစားအစာ ၂၀ တန္
ဘယ္ဂ်ီယမ္ EUR €၂၅၀,၀၀၀ (USD $၃၈၇,၀၀၀) ႏွင့္ EUR ၁၀၀,၀၀၀ from Flanders
ဘ႐ူနိုင္း အကူအညီပစၥည္းမ်ား
ကေမၺာဒီးယား USD $၅၀,၀၀၀
ကေနဒါ USD $၂,၀၀၀,၀၀၀ in emergency relief, ၾကက္ေျခနီအသင္းအတြက္ $၅၀၀,၀၀၀, Disaster Assistance Response Team (DART) is on standby; additional aid to come
တ႐ုတ္ျပည္ USD $၁၀,၀၀၀,၀၀၀ in aid and relief materials (including 3 flights using Jade Cargo each consisting of 60 tonnes of aid)
ခ်က္ကိုဆလိုဗက္ကီးယား USD $154,000
ဒိန္းမတ္ USD $၂,၁၀၀,၀၀၀
EU USD $3.0 million
ဖင္လန္ EUR €၃၀၀,၀၀၀ (USD $၄၆၄,၀၀၀)
ျပင္သစ္ ေဆး၊ အစာႏွင့္ ေရ ၁,၅၀၀ တန္ ႏွင့္ USD $၇၇၅,၀၀၀
ဂ်ာမနီ USD $၃,၀၀၀,၀၀၀
ဂရိ USD $၂၀၀,၀၀၀၊ ေဆး ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီ
ဟန္ေဂရီ USD $၃၀၀,၀၀၀၊ ေဆး၊ အစာ၊ ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီ
အိႏၵိယ အကူအညီပစၥည္း ၁၇၈ တန္၊ တဲ၊ အစာ၊ ေဆး၊ေဆးကူအလုပ္သမား ၅၀ ဦး 
အင္ဒိုနီးရွား USD $၁,၀၀၀,၀၀၀ (ေငြသား၊ ေဆး၊ အစာ)
အိုင္ယာလန္ EUR €၁,၀၀၀,၀၀၀ (USD $၁,၅၅၀,၀၀၀)
အစၥေရး USD $၁၀၀,၀၀၀၊ ေဆး၊ ေဆးပစၥည္း food and medical supplies by private organizations
အီတလီ EUR €၁,၅၀၀,၀၀၀ (USD $၂,၂၅၀,၀၀၀)
ဂ်ပန္ JPY ¥၂၈,၀၀၀,၀၀၀ (USD $၂၆၇,၀၀၀) ႏွင့္ဂ်င္နေရတာ ; USD $၁၀,၀၀၀,၀၀၀ through UN World Food Program & USD $၅၇၀,၀၀၀ pledged assistance
ေလာ USD $၂၀,၀၀၀ worth of food
လစ္သူေရးနီးယား ၾကက္‌ေျခနီအသင္းအတြက္ Lt၂၀၀,၀၀၀ ($၉၀,၀၀၀).
မေလးရွား USD $၄,၁၀၀,၀၀၀
Template:MKD USD $၅၀,၀၀၀
နယ္သာလန္ EUR €၁,၀၀၀,၀၀၀ (USD $၁,၅၅၀,၀၀၀)
နယူးဇီလန္ NZD $၁,၅၀၀,၀၀၀ (USD $၁,၁၅၀,၀၀၀)
ေနာ္ေဝး USD $၁,၉၆၀,၀၀၀ အထိ
ပါကစၥတန္ Relief materials and setting up of a mobile hospital in the affected region upon approval of Burmese government.
ဖိလစ္ပိုင္ Medical workers and USD $၃,၀၀,၀၀၀ and relief goods in cash
႐ူရွာ ေဆး၊ ဂ်င္နေရတာ၊ အစာ၊ တဲ၊ ေစာင္ ၈၀ တန္
ဆန္မာရီနို EUR €၃၀,၀၀၀
စင္ကၤာပူ USD $၂၀၀,၀၀၀
စပိန္ USD $၇၇၅,၀၀၀ donation to World Food Programme
သီရိလကၤာ USD $၁၀၀,၀၀၀ plus food and assistance of medical workers
ဆြီဒင္ Logistical support and water cleaning systems
ဆြစ္ဇာလန္ USD $၄၇၅,၀၀၀ (အစ)
ထိုင္ဝမ္ (R.O.C.) USD $၂၀၀,၀၀၀
ထိုင္း USD $၁၀၀,၀၀၀၊ ေဆး၊ ေဆးပစၥည္း (အစ)
တူရကီ USD $၁,၀၀၀,၀၀၀ (နိုင္ငံေရးဝန္ႀကီးဌာနရေန), USD $၆၀၀,၀၀၀ (Turkish Red Crescentရေန)
ဂရိတ္ၿဗိတိန္ GBP ₤၁၇,၀၀၀,၀၀၀ (USD $၃၃,၅၀၀,၀၀၀), HMS Westminster 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု USD $၄၁,၁၇၀,၀၀၀ (၂၆ ဇြန္ ၂၀၀၈)
ဗီယက္နမ္ USD $၂၀၀,၀၀၀

အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီ

ပုဂၢလိက အကူအညီမ်ား

နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ ေစတနာအရင္းခံသည္ ရွင္းလင္းစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ခိုင္းေစခ်က္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မွ်မပါဘဲ လူမ်ိဳးစံု၊ ဘာသာစံု အတန္းအလႊာ အစံုတို႔မွ ပုဂၢလိက အလွဴရွင္မ်ားစြာေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း အစုအဖြဲ႕လိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ တန္ဖိုးပမာဏမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ လုပ္အား၊ ေငြအား ျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ကူညီေထာက္ပံ့ၾကသည္။ သံဃာေတာ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈအခန္းက႑သည္ ပုဂၢလိက လွဴဒါန္းကူညီမႈတြင္ ထိပ္ဆံုးအဆင့္ရွိသည္။ ယေန႔ထက္တိုင္ လွဴဒါန္းဆဲ ကူညီဆဲျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာ၏အကူအညီမွာလည္း ပုဂၢလိကအဆင့္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အဆင့္ အလႊာအသီးသီးမွ ၀င္ေရာက္ခဲ့၊ ၀င္ေရာက္ဆဲ ျဖစ္သည္။ ေလာဘသားအခ်ိဳ႕က သဘာ၀ေဘးဒဏ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ေနလာႏွင္းေပ်ာက္သကဲ့သို႔ လူသားတို႔၏ ေစတနာတရားေအာက္တြင္ ေမွးမွိန္သြားခဲ့ရသည္သာျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္တြင္ ကာလရွည္အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲမႈ ထင္သေလာက္ မရွိပါ။ အလွဴရွင္မ်ားမွာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ မသမာမႈအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ သဟတိက ဒါနေျမာက္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားထံ လက္ေရာက္လွဴဒါန္းလိုမႈရွိၾကသည္။ အစုလိုက္အဖြဲ႕လိုက္ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ဧရိယာအတြင္း၀င္ေရာက္ ေ၀ငွၾကသည္။ ဤတြင္ အစိုးရ၏ တားဆီးစစ္ေဆးခံရမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္လည္း ရွိသည္။ အလွဴရွင္မ်ားဘက္မွ ခံစားခ်က္မွာ အေၾကာင္းမဲ့ တားဆီးသည္၊ ေစတနာႏွင့္လွဴသည့္အလွဴကို တားဆီးသည္၊ ျပည္သူ႕ဒုကၡထက္ ႏိုင္ငံေရးကိုဦးစားေပးသည္ ဟူ၏။ အစိုးရ၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ပစၥည္းမ်ားကို ျဖန္႔ၾကဲခ်မႈေၾကာင့္ လူစုလူေ၀းျဖင့္ လုယက္ေကာက္ယူၾကသျဖင့္ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ ျဖစ္ရျခင္း၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ရသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ သိကၡာက်သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ေျခစခန္းမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မသမာမႈမ်ားကလည္း အမွန္တကယ္ရွိေနခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ပုဂၢလိက အလွဴရွင္မ်ားသည္ အစိုးရ သက္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ ျဖစ္ၾကရေတာ့သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက လွဴဒါန္းမႈသည္ပင္လွ်င္ အစိုးရ လက္တံမျဖန္႔ႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ အထူးတလည္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ျပည္ပအလွဴမ်ားမွာ ပစၥည္းမ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အိမ္ယာ၊ပညာေရးအတြက္စာသင္ေက်ာင္း စသည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံ၊ ျမန္မာအစိုးရ တို႔ပါ၀င္သည့္သံုးပြင့္ဆိုင္ဗဟို (TCG)  ကို အစိုးရမွ ဖြဲ႕စည္းကာ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္သြယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား၏ အခန္းက႑မွာလည္း လြန္စြာအေရးပါလွသည္။ ေက်းရြာအလိုက္ တာ၀န္ယူျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ လမ္းမ်ား ကူညီေဖာက္လုပ္ေပးျခင္း အစရွိသျဖင့္ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ပါ၀င္ကူညီခဲ့ၾကသည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။ လယ္ယာမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ မ်ိဳးစပါးရရွိေရးအတြက္ မုန္တိုင္းဒဏ္ကင္းလြတ္ေသာ အျခားေဒသမ်ားမွ လယ္သမားမ်ားထံမွ မ်ိဳးစပါးေကာက္ခံရရွိခဲ့သည္။ လက္တြန္းထြန္စက္၊ ငါးဖမ္းေလွ အစရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားလည္း အကူအညီရရွိခဲ့သည့္အတြက္ မူလ ခန္႔မွန္းထားသလို လယ္ယာလုပ္ငန္း ရာႏႈန္းျပည့္ ရပ္တန္႔မသြားပဲ ျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ဆန္စပါးထြက္ရွိမႈ အတန္အသင့္ ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္သည္ဟု အစိုးရဘက္က ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ဆန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း

နာဂစ္ဒဏ္ခံ ဧရာဝတီေဒသသည္ ျမန္မာျပည္၏ "ဆန္အိုးၾကီး"ဟု တင္စားေခၚေဝၚရေသ ေဒသျဖစ္သည္။ အာရွစံႏႈန္းအရၾကည့္လွ်င္ ယင္းေဒသမွ ထြက္ေသာ ဆန္ပမာဏျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဖူလံုႏိုင္သည့္ အျပင္ အပိုအလွ်ံကို ျပည္ပသို႔ပါ တင္ပို႔ႏိုင္ေသးသည္။ နာဂစ္ေၾကာင့္ ဆန္ျပတ္လတ္မႈႏွင့္ ငတ္ျပတ္မႈအႏၲရာယ္ ေပၚေပါက္ရန္ အေၾကာင္းရွိေနသည္။ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ (FAO)၏ ေလ့လာခ်က္အရ နာဂစ္သည္ ျမန္မာ့လယ္ယာ ၆၅ % ကို ဖ်က္စီးသြားသည္ဟု ဆိုသည္။ အေျခအေနသည္ “ဆိုးဝါးျပီး စပါးျပတ္လပ္မႈ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည္”ဟု အကဲျဖတ္ထားၾကသည္။ ဤအခ်က္မွာ ပံုၾကီးခ်ဲ႕သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ေႏြႏွင့္ ေႏြေႏွာင္းစပါးမ်ား အထြက္မေကာင္းပါက ျပႆနာေပၚဖို႔ရာရွိေနသည္ ။

သဘာဝ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးျခင္း

နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ရွားပါး စာရင္း၀င္ငွက္မ်ိဳးစိတ္တခ်ဳိ႕ ေသဆံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားရသည္။ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ပင္လယ္ ကမ္းစပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္က်က္စားလ်ွက္ ရွိေသာ ဟသၤာငွက္၊ ၾကိဳးၾကာငွက္၊ ငွက္က်ားႏွင့္ စင္ေရာ္ငွက္မ်ား အုပ္စုလိုက္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငွက္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အသင္းမွ တရား၀င္ စာရင္းတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ေသာ ဟသာၤငွက္ႏွင့္ ၾကိဳးၾကာငွက္မွာ ကမၻာ့ရွားပါးငွက္မ်ိဳးစိတ္ ၀င္မ်ားျဖစ္သလို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း မ်ိဳး သုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အေန အထားမ်ိဳး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငွက္ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအသင္းမွ ဥကၠ႒ ဦးစိုးညႊန္က ေျပာဆိုသည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား

အကူအညီမ်ားအေပၚ ျမန္မာဘက္မွ ပိတ္ပင္မႈမ်ား

ျမန္မာျပည္ရွိ စစ္အစိုးရက “ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားမ်ားကို လက္ခံရန္ အသင့္မျဖစ္ေသးပါ” (the country is not ready to accept foreign aid workers) ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ဤတံု႔ျပန္မႈမ်ိဳးေၾကာင့္ ေဝဖန္ ျပစ္တင္မႈမ်ား တသီၾကီးေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (World Food Programme) မွ ေပါလ္ ရစၥေလ (Paul Risley) က အကူအညီေပးေရး ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္လုပ္မႈသည္ “ယေန႔ေခတ္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထား ကူညီေရး၌ မၾကံဳစဖူးေသာ အျဖစ္” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္ ။ မုန္တိုင္းျဖစ္ျပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံေဒသသို႔ ေရာက္သြားျပီး သတင္းယူေနေသာ CNN သတင္းေထာက္ ဒန္ေရးဗားစ္ (Dan Rivers)ကို စစ္အစိုးရ ဖမ္းဆီးရန္ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ ထိုသတင္းေထာက္သည္ ဖမ္းဆီးခံရမည့္ေဘးမွ ေရွာင္တိမ္း လြတ္ေျမာက္သြားသည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ထိုင္းရတ္သတင္းစာက ျမန္မာမ်ားသည္ အစိုးရ၏ တစ္စံုတရာၾကိဳတင္သတိေပးမႈ မရွိျခင္းအေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ (အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔၏ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္း သတိေပးမႈကို အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပျပီး။) တာဝန္ရွိသူတို႔၏ အင္တိုက္အားတိုက္မရွိျခင္းအေပၚလည္း အျပစ္ဆိုၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေဆာတလ်င္ လုပ္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ေသာ လူေသခႏၶာမ်ားကို ဖယ္ရွားမႈမျပဳျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအားျဖင့္ အနံဆိုးမ်ား၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုင္းေရတပ္မေတာ္က ျမန္မာစစ္အုပ္စုကသာ အကူအညီေတာင္းခံမည္ဆိုပါက ပုပ္ပြေနျပီျဖစ္ေသာ လူေသအေလာင္းမ်ားကို လာေရာက္ရွင္းလင္းေပးႏိုင္သည့္ လူအင္အား၊ ကိရိယာအင္အားရွိေၾကာင္း စကားကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရက တစ္စံုတရာတံု႔ျပန္ျခင္း မရွခဲ့ေပ။ ထို လိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေနတြင္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္ရန္ၾကိဳးပမ္းေသာ ေထာင္သားမ်ားအား ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားျပီး ေထာင္သား ၃၆ ဦးေသကာ ၇၀ ဦး ဒဏ္ရာရသည့္ ကိစၥ ေပၚေပါက္လာေသးသည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာက မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။

ေမလ ၂၀၀၈ တြင္ စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံတကာမွ အစားအစာ၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ေငြေၾကးအပါအဝင္ အကူအညီမ်ားကို လက္ခံမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ႏိုင္ငံျခားသားကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားႏွင့္ မည္သည့္ စစ္တပ္ကိုမွ ကူညီရန္ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ ေမ ၁၁ တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ၾကီး အဲရစ္.ဂ်ီ.ဂြ်န္(Eric G. John)၏ တိုက္တြန္းမႈျဖင့္ ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ စမတ္ စုဒၵရာဝတ္ဂ်္ (Samak Sundaravej)က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာျပီး အကူအညီမ်ားလက္ခံရန္ ေဖ်ာင္းဖ်မည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ မၾကာမီပင္ ထိုင္းဆိုင္ရာ ယူေက သံအမတ္ ကြင္တန္ ေကြးလ္ (Quinton Quayle)ကလည္း စမတ္ႏွင့္ အတူ သူပါလိုက္မည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာဘက္က မည္သူ႔ကိုမွ် လက္မခံလိုေသးပါဟု ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ စမတ္က စစ္အစိုးရထံ မေႏွာင့္ေႏွးေစဖို႔အေရး တိုက္တြန္းစာ ထပ္ေရးပါဦးမည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

Comments