ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ

ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ(န.အ.ဖ) (State Peace and Development Council) ကို ႏိူင္ငံေတာ္ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (န.ဝ.တ)State Law and Order Restoration Council (SLORC) အမည္မွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အမည္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

(န.ဝ.တ)

နဝတသည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ(မဆလ)(BSPP)၏အခန္းက႑ကိုအစားထိုးေျပာင္းလဲထားၿပီး၊ အေပၚယံကသာအဓိကေျပာင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၇ တြင္ နဝတကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး၊ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ) (SPDC)အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာတပ္မေတာ္ကဖ.ဆ.ပ.လ အစိုးရထံမွအာဏာသိမ္းယူျပီး ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မ.ဆ.လ) ကိုထူေထာင္ကာ တစ္ပါတီစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပီး ၁၉၈၈ခုႏွစ္တြင္္ရွစ္ေလးလံုးအေရးအခင္းျဖင့္ စစ္အစိုးရအသစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္္မွဴးၾကီး ေစာေမာင္ဦးေဆာင္ေသာတပ္မေတာ္က ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီထံမွ အာဏာသိမ္းယူခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအသစ္ စစ္အစိုးရေကာင္စီကို SLORC ဟုေခၚျပီး ျပည္သူ႔ထံ အာဏာျပန္လႊဲရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံဥပေဒကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အထိေရးဆြဲခဲ့သည္။


နအဖ တြင္ ဌာနႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာစစ္တိုင္းႀကီးမ်ား၏ တပ္မွူးႀကီးမ်ား ပါဝင္ၾကသည္။ စစ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ဦးသည္ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ထက္ အာဏာကိုပို၍ သုံးနိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ လက္ရွိ ဥကၠဌမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ဥကၠဌမွာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕၏ ဝန္ႀကီးရာထူးမ်ားကိုလည္း ယူထားသည္။ အမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္တြင္ စစ္တိုင္းမွုးမ်ားသည္ ၎တို႔၏သက္ဆိုင္ရာတိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားမ်ားစားစားရရွိျခင္းကို ေပ်ာ္ရႊင္ႏွစ္သက္ၾကသည္။ အစိုးရသည္ တစ္ပါတီစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မ.ဆ.လ ၏ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္စံနစ္မွ ေနာက္ဆုတ္ထားေသာ္လည္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မွု စြပ္စြဲခ်က္မ်ား အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ အစိုးရသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကို ပစ္ပယ္ထားၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။

၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလတြင္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးဟု အမည္တြင္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္ေသာ အေရးအခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ၂၀၀၈ ေမလ အေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူမ်ားအား မဲဆႏၵေပးေစျပီး အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ရာဇ၀င္တြင္ တခါမွ်မေပၚဖူးေသာ နာဂစ္မုန္တိုင္းၾကီး ၂၀၀၈ ေမလတြင္ တိုက္ခတ္ခံရ၍ လူႏွစ္သိန္းနီးပါး ေသဆံုးခဲ့ရျပီး ႏွစ္သန္းခန္႔ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရကာ ျမန္မာအစိုးရ၏ တရား၀င္ေၾကညာခ်က္အရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၂၀ ခန္႔ ႏွင့္ညီေသာ ဆံုးရံႈးမႈရွိသည္ဟု သိရသည္။

ထိုမုန္တိုင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ န.အ.ဖ သည္ ၂၀၁၀ တြင္က်င္းပေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လုိအပ္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

သမိုင္း

နဝတ ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး အထိ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ရာထူးတင္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၉၇ ဂ်ဴလင္လတြင္ကြယ္လြန္ ) ဦးစီးသည့္ ျမန္မာ့လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား “ရွစ္ေလးလုံးထႂကြမွု ”ကိုႏွိမ္နင္းၿပီး အာဏာသိမ္းယူခဲ့သည့္ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ သည့္ေန႔တြင္ နဝတသည္ အမိန႔္အမွတ္ ၁/၁၉၈၈ ျဖင့္ တပ္မေတာ္မွအာဏာလႊဲေျပာင္းရယူျခင္း ႏွင့္ နဝတအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း အမိန႔္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အမိန႔္အမွတ္ ၂ / ၁၉၈၈ ျဖင့္ နဝတသည္ ၁၉၇၄ ျမန္မာနိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ တည္ရွိၾကေသာ “နိုင္ငံေတာ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” အားလုံးကို ဖ်က္သိမ္းပစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒေအာက္ရွိ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕)၊ ဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီ (ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕)၊ ျပည္သူ႔တရားသူႀကီးမ်ားေကာင္စီ (တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕)၊ ျပည္သူ႔ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မ်ားေကာင္စီ (ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး)၊ ျပည္သူ႔စာရင္းစစ္မ်ားေကာင္စီ (စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး)၊ ထိုနည္းတူစြာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာ ျပည္သူ႔ေကာင္စီမ်ား ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္သည္။

နဝတသည္ ယခင္ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလပါတီ)တြင္ ဒုဝန္ႀကီးမ်ား၏အလုပ္တာဝန္မ်ားအစားထိုးျခင္း ကိုလည္းရပ္ဆိုင္းသည့္အမိန႔္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (၁၉၇၄ျမန္မာ့အေျခခံဥပေဒတြင္ “ဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီ” သည္ ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ဒုဝန္ႀကီးမ်ားကို ဝန္ႀကီးမ်ား ေကာင္စီ၏ တရားဝင္အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ မထားရွိခဲ့သည့္အတြက္ နဝတသည္ တိက်ေသခ်ာေစရန္ ယခင္မဆလအစိုးရအတြင္းရွိ ဒုဝန္ႀကီးမ်ားကို ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူထားရွိၿပီး ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။) အာဏာ သိမ္းသည့္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ နဝတ၏အမိန႔္မ်ားကို ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ထုတ္ လုပ္သား ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္ သတင္းစာ တြင္ေတြ႕ျမင္နိုင္သည္။ နဝတ၏ပထမဦးဆုံးဥကၠဌသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး ျဖစ္လာၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၉၉၂ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ရာထူးမွဖယ္ရွားခံရၿပီး၊ ထိုစဥ္ကဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး ျဖစ္လာသည့္ သန္းေရႊ မွ နဝတဥကၠဌ ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမ်ားကို လႊဲေျပာင္းရယူသြားသည္။၁၉၉၇ နိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ နဝတ ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အားလုံးမဟုတ္ေသာ စစ္အစိုးရ၏နအဖ အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားစုသည္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္နဝတအဖြဲ႕ထဲမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ဥကၠဌမ်ား

နိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမွုတည္ေဆာက္ေရးေကာင္စီ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ (၁၉၈၈ -၁၉၉၇)

 • ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး ေစာေမာင္ ( ၁၈ စက္တင္ဘာ ၁၉၈၈ – ၂၃ ဧၿပီ ၁၉၉၂ )
 • ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး သန္းေရႊ ( ၂၃ ဧၿပီ ၁၉၉၂ – ၁၅ နိုဝင္ဘာ ၁၉၉၇ )

နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၊ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ (၁၉၉၇ မွစတင္သည္)

 • ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး သန္းေရႊ ( ၁၅ နိုဝင္ဘာ ၁၉၇၇ - ယခု အခ်ိန္ထိ )

လက္ရွိအဖြဲ႕ဝင္မ်ား

အစီအစဥ္အတိုင္းမွာ-

 • ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး သန္းေရႊ ၊ နအဖဥကၠဌ ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္
 • ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး ေမာင္ေအး ၊ နအဖဒုတိယဥကၠဌ ၊ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ၾကည္းတပ္
 • ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရ ေရႊမန္း ၊ ၾကည္း ၊ ေရ ၊ ေလပူးတြဲစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
 • ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
 • ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ၊ နအဖ၏အတြင္းေရးမွူး ၁ ၊ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္
 • ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အုန္းျမင့္ ၊ အဖြဲ႕မွူး အထူးစစ္ဆင္ေရးအဖြဲ႕ ၁ (ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း)
 • ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္ ၊ အဖြဲ႕မွူး အထူးစစ္ဆင္ေရးအဖြဲ႕ ၂ ( ရွမ္းျပည္နယ္ ၊ ကယားျပည္နယ္ )
 • ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကို ၊ အဖြဲ႕မွူး အထူးစစ္ဆင္ေရးအဖြဲ႕ ၃ ( ပဲခူးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း)
 • ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သာေအး ၊ အဖြဲ႕မွူး အထူးစစ္ဆင္ေရးအဖြဲ႕ ၄ (ကရင္ျပည္နယ္ ၊ မြန္ျပည္နယ္ ၊ တနသၤာရီတိုင္း )
 • ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြ ၊ အဖြဲ႕မွူး အထူးစစ္ဆင္ေရးအဖြဲ႕ ၅ ( ရန္ကုန္တိုင္း )
 • ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ ၊ အဖြဲ႕မွူး အထူးစစ္ဆင္ေရးအဖြဲ႕ ၆ (မေကြးတိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္)
 • ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေဌးဝင္း ၊ တပ္မေတာ္ ေလ့က်င့္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္
 • ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအး ၊ စစ္လက္နက္ပစၥည္းအရာရွိခ်ဳပ္
 • ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္ ၊ စစ္ေရးခ်ဳပ္

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ား

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မ်ား၊ အဂၤလန္နိုင္ငံ ျမန္မာ့အေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ နိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္ အျခားေသာအဖြဲ႕မ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မွုမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖၚျပထားသည္တို႔မွာ -

 • လူသတ္မွု ႏွင့္ မတရားေသဒဏ္စီရင္ျခင္းမ်ား
 • ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မွု ႏွင္မုဒိမ္းက်င့္မွုမ်ား
 • ကေလးစစ္သားမ်ားစုေဆာင္းမွု
 • အတင္းအၾကပ္ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမွုမ်ား
 • အတင္းအၾကပ္အလုပ္ခိုင္းေစမွုမ်ား
 • နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းခ်ထားမွုမ်ား

လူသတ္မွဳ

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အဆိုးဝါးဆုံးေသာျဖစ္ရပ္မ်ားထဲမွတစ္ခုသည္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုအဆုံးသတ္ေစရန္ အတြက္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား တစ္နိုင္ငံလုံးတြင္ ခ်ီတက္ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လ ထႂကြမွုကာလ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားသည္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ကန႔္ကြက္ဆႏၵ ျပသူမ်ားကို ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး၊ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း ခန႔္မွန္းေၿခ လူ ၃၀၀၀ ေသဆုံးခဲ့သည္။၂၀၀၇ ၾသဂုတ္ ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားအတြင္း အနည္းဆုံး ကန႔္ကြက္ဆႏၵျပသူ ၁၈၄ ဦးသည္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး၊ လူအမ်ားအျပား ႏွိပ္စက ညႇဥ္းပန္း ခံခဲ့ရသည္။ စစ္တပ္သည္ လူနည္းစုလူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ ရက္စက္လူမဆန္ေသာ စစ္ေရး ထိုးႏွက္ခ်က္မ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနၿပီး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူသားမ်ားဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ယုတ္မာရက္စက္မွုမ်ား က်ဴးလြန္ေနၾကသည္။

ကေလးစစ္သားမ်ားစုေဆာင္းျခင္း

နအဖသည္ ကေလးမ်ား- အခ်ိဳ႕အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္-အား ၎၏စစ္တပ္ ၊ တပ္မေတာ္တြင္ အမွုထမ္း ရန္အတြက္ အတင္းအၾကပ္လိုက္လံစုေဆာင္းေနသည့္အေၾကာင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ အစီရင္ခံထားၾကသည္။လတ္တေလာျမန္မာစစ္တပ္ထဲတြင္ကေလးစစ္သားမည္မၽွရွိသည္ကိုခန႔္ မွန္းရန္ခက္ခဲသည္။သို႔ေသာ္လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၊ကေလးစစ္သားမ်ားကမၻာ့အစီရင္ခံစာ ၂၀၀၈ ႏွင့္ နိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕တို႔၏အဆိုအရ ေထာင္ဂဏန္း နီးပါး ရွိသည္။

ကေလးစစ္သားမ်ားစုေဆာင္းေနျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ တစ္နိုင္ငံလုံးကို ပိတ္ဆို႔ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားနိုင္မည့္ စစ္တပ္ျဖစ္ရန္ စစ္သား ပို၍ မ်ားမ်ားလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္သီးတစ္ျခား ႏွင့္ အခြင့္ထူးခံသည့္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ျမန္မာအမ်ားစု၏မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ ခံစားေနရမွုမ်ားကို ျပသည့္အေနျဖင့္ စစ္တပ္ထဲမဝင္ၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္ စစ္တပ္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ တြင္ကေလးစစ္သား အတင္းအၾကပ္စုေဆာင္းျခင္းဘက္သို႔ လႊဲေျပာင္းလုပ္ေဆာင္ရသည္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္သည္ ကေလးစစ္သားမ်ားစုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္းကို တားဆီးသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္အတြက္ ေလးႀကိမ္ဆက္တိုက္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ နအဖ ကို နာမည္ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

 • ကေလးမ်ား ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ၊ အတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္၏အစီရင္ခံစာ၊ ၂၆ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၆ UN Doc. A/61/529 S2006/826
 • ျမန္မာနိုင္ငံ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္လက္နက္ကိုင္မ်ားပဋိပကၡအေပၚ လုံျခဳံေရးေကာင္စီသို႔တင္ျပသည့္ အတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္၏အစီရင္ခံစာ၊ ၁၆ နိုဝင္ဘာ ၂၀၀၇ ၊ UN Doc. S/2007/666.
 • လုံၿခံဳေရးေကာင္စီသို႔တင္ျပသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္လက္နက္ကိုင္မ်ားပဋိပကၡအေပၚ အတြင္းေရးမွူး ခ်ဳပ္၏အစီရင္ခံစာ၊ ၂၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇ ၊ UN Doc. A/62/609-S/2007/757.
 • ျမန္မာနိုင္ငံကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္လက္နက္ကိုင္မ်ားပဋိပကၡအေပၚ အတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္၏အစီရင္ခံစာ ၁ ဇြန္ ၂၀၀၉ UN Doc. S/2009/278.

အတင္းအၾကပ္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ အစီရင္ခံထားသည္မွာ၂၀၀၈ ေမ နာဂစ္မုန္တိုင္းၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီမဟုတ္ေသာ္ လည္း ရာႏွင့္ခ်ီေသာေနရာမဲ့လူမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ အမ်ားပိုင္အေဆာက္အအုံမ်ားမွ ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး၊ ထိုသူတို႔ကို ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ရွိ ပ်က္စီးေနသည့္၎တို႔၏ရြာမ်ားသို႔ျပန္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းသည္ ဆႏၵခံယူပြဲကို ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္ ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွုကယ္ဆယ္ေရး အေပၚ ၎တို႔၏အရင္းအျမစ္မ်ား ခ်ိန္ဆရန္ တို႔အတြက္ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း၊ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒအသစ္ ဆႏၵခံယူပြဲ မဲ႐ုံလုပ္ရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ားပိုင္အေဆာက္ အအုံမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းထားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္အခါ၌နအဖသည္ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ အစိုးရလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးရြက္ဖ်င္တဲမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ားအား ႏွင္ထုတ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ၎တို႔ၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္အခက္အခဲတို႔ကို အေလးမမူေတာ့ပဲ မိမိတို႔အိမ္သို႔ ျပန္ၾကရန္ အမိန႔္ေပးခဲ့သည္။

အတင္းအၾကပ္ႏွင္ထုတ္ျခင္းသည္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးကာလ ၿပီးဆုံးသြားသည္ႏွင့္နိုင္ငံျခားအကူအညီမလိုပဲေလေဘးသင့္လူအမ်ားသည္၎တို႔၏ဘဝမ်ားကို၎တို႔ျပန္လည္တည္ေဆာက္နိုင္ၿပီ ဆိုသည္မ်ားကို ျပသရန္ အစိုးရ၏ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မွုတစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္။ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ အိုးအိမ္မဲ့ျဖစ္ရသူမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒေအာက္တြင္ နိုင္ငံအတြင္းေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားဟု နားလည္သိရွိထားသည္။ နိုင္ငံအတြင္းေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းအေပၚ ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေအာက္တြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ နိုင္ငံအတြင္းေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ား မိမိတို႔၏အိမ္သို႔ ျပန္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္ေနက်ေနရာမ်ားသို႔ျပန္ရန္ သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံ၏အျခားေသာေနရာတြင္ ဆႏၵအေလၽွာက္ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ တို႔အတြက္ စိတ္ခ်လက္ခ်ႏွင့္သိကၡာရွိရွိ ဆႏၵအေလၽွာက္ျဖစ္ေစရမည့္ အခြင့္အေရးကို ေသခ်ာမွုျဖစ္ေစရမည္။

အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစမွုမ်ား

အဆိုးရြားဆုံးအတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစမွုအခ်ိဳ႕ကို ျမန္မာအေရွ႕ေတာင္အရပ္မွ အစီရင္ခံခဲ့သည္။ ထိုေနရာတြင္ ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီေသာ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကို အေမရိကန္ ယူနိုကယ္ (UNOCAL) ႏွင့္ ျပင္သစ္ တိုတယ္ (TOTAL) ေရနံကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစမွုကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း သုံးစြဲခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ မတ္လ တြင္ ဥေရာပသမဂၢသည္ အတင္းအၾကပ္အလုပ္ခိုင္းေစမွု ႏွင့္ အျခားေသာခ်ိဳးေဖာက္မွုမ်ား ႀကီးထြားလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအား ေပးထားသည့္ ကုန္သြယ္ေရးအထူးအခြင့္အေရးကို ႐ုတ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။

နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းခ်ထားမွဳ

၂၀၀၇ ၾသဂုတ္လတြင္ အႀကီးအက်ယ္ဆႏၵျပမွုမ်ား မစတင္ခဲ့မွီအခ်ိန္၌ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ နိုင္ငံေရးအေပၚအေျချပဳ၍ အစိုးရႏွင့္ဆန႔္က်င္သူ နာမည္ႀကီးမ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး၊ ထိုသူတို႔အနက္မွ မ်ားစြာေသာသူမ်ား ကို လမ်ားေစာ၍ အက်ဥ္းေထာင္မွ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ၂၅-၂၉ စက္တင္ဘာ ၿဖိဳခြဲႏွိမ္နင္းမွုမတိုင္မွီ ဆႏၵျပပြဲမ်ားစီစဥ္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အတိုက္အခံပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ပိုမိုဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး၊ယင္းကိစၥကို ၿဖိဳခြင္းႏွိမ္နင္းမွုမတိုင္မွီ ႀကိဳတင္ရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ရပ္အျဖစ္ လူအမ်ားက ရွုျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ၿဖိဳခြဲႏွိမ္နင္းမွုကာလအတြင္းမွာပင္ လူစုလူေဝးစု႐ုံးမွုမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၂၀၀၇ တစ္ေလၽွာက္လုံး ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ေထာက္ခံသူမ်ားကို ဆက္တိုက္လိုက္လံဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၃၀၀၀ ႏွင့္ ၄၀၀၀အၾကား ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအပါအဝင္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ၿပီး၊ ထိုသူတို႔အနက္မွ ရ၀၀ သည္ ႏွစ္ကုန္အထိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခံထားရသည္ဟု ယုံၾကည္ရ သည္။ အနည္းဆုံးလူ ၂၀ သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမၽွတမွုခုံ႐ုံးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ အၾကမ္းဖက္မွုႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုၿပီး စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေပးသူမ်ားသည္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။


ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးေကာင္စီ၀င္မ်ား

 • ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး
 • ဒု ဥကၠဌ ဒု-ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေမာင္ေအး ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)
 • အဖြဲ႔၀င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသူရေရႊမန္း (ညွိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း/ေရ/ေလ)
 • အဖြဲ႔၀င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္ (၀န္ၾကီးခ်ဳပ္)
 • အတြင္းေရးမွဴး(၁) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦး- (စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္)
 • အဖြဲ႔၀င္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတင္ေအး၊ (ကာကြယ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္)
 • အဖြဲ႔၀င္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမင့္ေဆြ ၊ (အမွတ္ (၅) စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔မွဴး)
 • အဖြဲ႔၀င္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမတ္ဟိန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)
 • အဖြဲ႔၀င္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမင့္လႈိင္၊ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္
 • အဖြဲ႔၀င္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင့္၊ တပ္မေတာ္စစ္ဖက္ေရးရာလုံျခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္
 • အဖြဲ႔၀င္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသာေအး၊ (အမွတ္ (၄) စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔မွဴး)
 • အဖြဲ႔၀င္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ေဇာ္၊ (အမွတ္ (၆) စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔မွဴး)
 • အဖြဲ႔၀င္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သူရျမင့္ေအာင္၊ စစ္ေရးခ်ဳပ္
 • အဖြဲ႔၀င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္၊ (အမွတ္ (၁) စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔မွဴး)
 • အဖြဲ႔၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္၊ (အမွတ္ (၂) စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔မွဴး)
 • အဖြဲ႔၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကို (အမွတ္ (၃) စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔မွဴး)
 • အဖြဲ႔၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ရွိန္ တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္ (ၾကည္း/ေရ/ေလ)
 • အဖြဲ႔၀င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လွေဌး၀င္း၊ တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ (ၾကည္း/ေရ/ေလ)
 • အဖြဲ႔၀င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဥာဏ္ထြန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)

ျမန္မာ အစိုးရအဖြဲဝင္မ်ား

ရံုး အမည္ စတင္၍
ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္, ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး
လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန ေဌးဦး, ဗိုလ္ခ်ဳပ္
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန တင္ႏိုင္သိန္း,ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္
ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန သိန္းေဇာ္, ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္
ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေစာထြန္း, ဗိုလ္ခ်ဳပ္
သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးဌာန တင္ထြဋ္, ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန ခင္ေအာင္ျမင့္, ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန သန္းေရႊ, ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ခ်မ္းျငိမ္း, ေဒါက္တာ
အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ေဇာ္မင္း, ဗိုလ္မွဴးႀကီး
အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ခင္ေမာင္ျမင့္, ဗိုလ္ခ်ဳပ္
စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန လြန္းသီ, ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္
ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ၀န္ႀကီးဌာန လွထြန္း, ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဥာဏ္ဝင္း, ဗိုလ္ခ်ဳပ္
သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန သိန္းေအာင္, ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္
က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေက်ာ္ျမင့္, ေဒါက္တာ
ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေမာင္ဦး, ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန စိုးႏိုင္, ဗိုလ္ခ်ဳပ္
လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ေစာလြင္, ဗိုလ္ခ်ဳပ္
အမွတ္(၁)စက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန ေအာင္ေသာင္း၊ ဦး
အမွတ္(၂)စက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန စိုးသိန္း, ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေက်ာ္ဆန္း, ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္
အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန ေအာင္ၾကည္၊ ဦး
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန ေမာင္ေမာင္သိန္း, ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္
သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန အုန္းျမင့္, ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္
အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန စိုးသာ ၊ ဦး
နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီးဌာန သိန္းညႊန္႔, ဗိုလ္မွဴးႀကီး
ရထားပို႕ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေအာင္မင္း, ဗိုလ္ခ်ဳပ္
သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန သူရျမင့္ေမာင္, ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္
သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန ေသာင္း ၊ ဦး
လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေမာင္ေမာင္ေဆြ, ဗိုလ္ခ်ဳပ္
အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန သူရေအးျမင့္, ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္
ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန သိန္းေဆြ, ဗိုလ္ခ်ဳပ္

အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ႏွင့္ အျခားအစိုးရဌာနမ်ား

 1. ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန
 2. က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန
 3. စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန
 4. စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန
 5. ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန
 6. ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန
 7. နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီးဌာန
 8. ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန
 9. ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန
 10. ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန
 11. ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန
 12. ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန
 13. ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ၀န္ႀကီးဌာန
 14. ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန
 15. ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန
 16. ရထားပို႕ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန
 17. လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန
 18. လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန
 19. လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန
 20. သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးဌာန
 21. သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန
 22. သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန
 23. သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန
 24. သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန
 25. ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန
 26. အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန
 27. အမွတ္(၁)စက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန
 28. အမွတ္(၂)စက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန
 29. အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန
 30. အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန
 31. အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန
 32. အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန
 33. စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး
 34. ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး
 35. တရား႐ံုးခ်ဳပ္
 36. ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႕ တို႔ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ၏ ေရွ႕ ဆက္သြားမည့္မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ (၇) ရပ္

၁။ ၁၉၉၆ခုႏွစ္ကစတင္၍ယာယီအားျဖင့္ဆုိင္င့ံထားလွ်က္ရွိေသာအမ်ိဳးသားညီလာခံကုိျပန္လည္က်င္းပျခင္း။

၂။အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီးေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးသည့္အခါစစ္မွန္သည့္စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္လုိအပ္ေသာေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိတဆင့္ၿပီးတဆင့္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၃။ အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီးက ခ်မွတ္ေပးေသာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္အေျခခံရမည့္မႈမ်ားႏွင့္အညီဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကုိေရးဆြဲျခင္း။

၄။ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကုိျပည္လုံးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားက်င္းပ၍အတည္ျပဳျခင္း။

၅။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္အရလႊတ္ေတာ္မ်ားဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း။

၆။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအသစ္ႏွင့္အညီလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း။

၇။လႊတ္ေတာ္ကေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကဖြဲ႔စည္းေပးေသာအစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ေခတ္မွီဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေသာဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ၏ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား

ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါး

• ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး .......................................... ဒုိ႔အေရး

• တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး ................... ဒုိ႔အေရး

• အခ်ဳပ္အျခာအဏာ တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရး .......................... ဒုိ႔အေရး

ႏုိင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ (၄) ရပ္

• ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္း သာယာေရး ႏွင့္ တရား ဥပေဒ စုိးမုိးေရး

• အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး

• ခုိင္မာသည္႕ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသစ္ ျဖစ္ေပၚလာေရး

• ျဖစ္ေပၚလာသည္႕ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ ႏွင့္ အညီ ေခတ္မီဖြံ႔ ၿဖိဳးတုိး တက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ သစ္တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ေရး

စီးပြားေရး ဦးတည္ခ်က္ (၄)ရပ္

• စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ အေျခခံ၍ အျခားစီးပြားေရး က႑မ်ားကုိလည္း ဘက္စံုဖြံ႔ ၿဖိဳး တုိးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး

• ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္စြာျဖစ္ေပၚလာေရး

• ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ အတတ္ပညာ ႏွင္႕ အရင္းအႏွီးမ်ား ဖိတ္ေခၚ၍ စီးပြားေရး ဖြံ႔ ၿဖိဳး တုိးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး

• ႏုိင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးတစ္ရပ္လံုးကုိ ဖန္တီးႏုိင္မႈ စြမ္းအားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင္႕ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတုိ႔၏ လက္ဝယ္တြင ္ရွိေရး

လူမႈေရး ဦးတည္ခ်က္ (၄)ရပ္

• တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အက်င္႕စာရိတၲျမင္႕မားေရး

• အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ ျမင့္မားေရးႏွင္႕ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားေရး လကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင္႕ေရွာက္ေရး

• မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေရး

• တစ္မ်ဳိးသားလံုး က်န္းမာ ၾကံ႕ခုိင္ေရး ႏွင္႕ ပညာရည္ ျမင့္မားေရး

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား

န.အ.ဖ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာကာလ ၁၉၈၈ မွ ၂၀၀၈ အႏွစ္၂၀အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၄၇၀၅၇ ဦးသာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ (တရားဝင္) ထြက္ခြာ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကျပီး သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းဇယားအရ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ (တရားမဝင္) အလုပ္လုပ္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား ႏွစ္သန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း အစုိးရ သတင္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

Comments