မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြား စ၀္စံထြန္း

မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြား စ၀္စံထြန္း
စ၀္စံထြန္း
ေမြးသကၠရာဇ္ ၁၂၆၉-ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၅-ရက္၊ ေသာၾကာေန႔
အမည္ရင္း စ၀္စံထြန္း
ႏို္င္ငံ ျမန္မာ
မိဘအမည္ ေစာ္ဘြားၾကီးစပ္ခြန္ထီး + နန္းစိန္ဥ
ကိုးကြယ္မႈ ဗုဒၶဘာသာ
အလုပ္အကိုင္ အတိုင္ပင္ခံ၀န္ၾကီး
ေမြးဖြားရာေဒသ မိုင္းပြန္ျမိဳ႕ (ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း)
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈ အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္

မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြား စ၀္စံထြန္းသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္ေပးသြားခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တကြ အာဇာနည္(၉)ဦးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားၾကီးစ၀္စံထြန္း (၁၂၆၉-၁၃၀၉) ကား ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း။ မိုင္းပြန္ျမိဳ႕ အဖေစာ္ဘြားၾကီးစပ္ခြန္ထီး။ အမိနန္းစိန္ဥတို႔မွ သကၠရာဇ္ ၁၂၆၉-ခုႏွစ္။ နယုန္လ ျပည့္ေက်ာ္ ၅-ရက္။ ေသာၾကာေန႔တြင္ ဖြားျမင္ပါသည္၊


ပညာေရး

၅-ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ တရားမစာေရးၾကီး ဦးစံေဖထံ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္စာေပ အေျခခံကို ၂-ႏွစ္သင္ယူျပီး ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ ရွမ္းေစာ္ဘြားသားမ်ား အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္သင္ၾကားရာ ထိုေက်ာင္းမွ ၁၀-တန္းေအာင္ျမင္ေလသည္။

မႏၲေလးျမိဳ႕ ရဲအုပ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၆-လတက္ေရာက္ျပီး ဗန္ေမာ္ျမိဳ႕တြင္ အလုပ္သင္၀န္ေထာက္အျဖစ္ ေခတၱေဆာင္ရြက္ သည္၊ ထိုမွတဖန္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ ရွမ္းျပည္မင္းၾကီးရံုတြင္ အလုပ္လုပ္သည္၊ ၁၉၂၀-၀ါဆိုလဆန္း ၁၁-ရက္ေန႔တြင္ အခမ္းအနား ျဖင့္ေစာ္ဘြား ရာထူးဆက္ခံရသည္မွ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားဟု အမည္တြင္ ေလေတာ့သည္၊

၁၂၉၄-ခုႏွစ္။ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၄-ရက္ေန႔တြင္ မိုးမိတ္ျမိဳ႕ ေစာ္ဘြားၾကီးသမီး စ၀္ခင္ေသာင္း(စ၀္ခြန္ခ်ိဳႏွမ)ႏွင့္ လက္ထက္ထိမ္းျမားရာ သား၊ သမီး ၄-ေယာက္ထြန္းကားခဲ့သည္။ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားသည္ က်န္းမာေရးကိုအထူးလိုက္စားျပီး ေဘာလံုးကစားရာတြင္ ဂိုးေစာင့္ႏွင့္လက္၀ဲဝင္းအျဖစ္နာမည္ၾကီးခဲ့ ေလသည္၊ ဘာသာတရားတြင္လည္း အလြန္ကိုင္းရႈိင္းျပီး အရက္၊ ေဆးလိပ္မေသာက္၊ ကြမ္းမစားတတ္။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္လည္း အလြန္ေျပျပစ္သူျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး

ဒုတိယကမာၻစစ္ျပီးသည့္ေနာက္ ကမာၻ႕အေျခအေန၊ ျမန္မာ့အေျခအေန၊ ေတာင္းတန္းေဒသအေျခအေနတို႔ကို ကြက္ေက်ာ္ျမင္သျဖင့္ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားသည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လံုးပမ္းလ်က္ရွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးေပါင္းဖက္မိကာ ေတာင္တန္း-ျမန္မာညီညြတ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈကိုခရစ္ႏွစ္ ၁၉၄၆-ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွစ၍ အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစားေတာ့သည္။

နယ္ခ်ဲ႔တို႔သည္ ေတာင္တန္းႏွင့္ျမန္မာ မပူးေပါင္းမိရန္အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစားေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ၾကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂-ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္တန္း-ျမန္မာ ပူးေပါင္းသည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ဳပ္ဆို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုေနာက္ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ မတ္လ၂၆-ရက္ေန႔မွစ၍ ေတာင္တန္းေဒသ အတိုင္ပင္ခံ၀န္ၾကီးရာထူးကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အိမ္ေထာင္ေရး

စ၀္စံထြန္း မိသားစု အမွတ္တရ

၁၂၉၄-ခု၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း (၁၄)ရက္ေန႔တြင္ မိုးမိတ္ေစာ္ဘြားႀကီး၏ သမီး (ယခင္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဥကၠဌႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဒု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စ၀္ခြန္ခ်ဳိ၏ႏွမ) စ၀္ခင္ေသာင္းႏွင့္ လက္ထက္မဂၤလာျပဳ၍ သားသမီး (၄)ဦးထြန္းကားခဲ့သည္။ စ၀္ခင္ေသာင္းမွာ ဂ်ပန္အေျပး၌ မိုင္းပြန္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း မိုင္းပြန္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ကုန္းတြင္ ရွိသည့္ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြား စ၀္စံထြန္း၏ အာဇာနည္ဗိမာန္

ဘ၀နိဂံုး

မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားသည္ တိုင္ျပည္အတြက္ၾကိဳးပမ္းေနစဥ္ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၉-ရက္ေန႔တြင္ မသမာသူတို႔လုပ္ၾကံမႈ ေၾကာင့္ေရတိမ္နစ္ခဲ့ရေလသည္။ ထိုစဥ္က သူသည္အသက္ ၄၁-ႏွစ္သာရွိေသးသည္၊

သူ၏အေလာင္းကို ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း မိုင္းပြန္ျမိဳ႕သို႔ ယူေဆာင္သြားျပီးေနာက္ ၁၃၁၀-ျပည့္ႏွစ္ ကဆုန္လဆန္း ၁-ရက္ေန႔တြင္ ရိုးရာအစဥ္အလာအခမ္းအနားျဖင့္ ဖုတ္က်ဥ္းသျဂဳိလ္ျပီး အရိုးျပာတစ္၀က္ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အာဇာနည္းကုန္းသို႔ပို႔၍ တစ္၀က္ကိုကား မိုင္းပြန္ျမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ကုန္းတြင္ အာဇာနည္ဗိမာန္ျပသာဒ္ တည္ေဆာက္ထားရွိေလသည္။

Comments