ေျမာက္အေမရိကတိုက္

ေျမာက္အေမရိကတိုက္သည္ အေမရိကတိုက္သည္

ေျမာက္အေမရိက

ကမၻာ့ေျမပုံ

ဧရိယာ ၂၄၇၀၉၀၀၀ km²
(၉၅၄၀၀၀၀ sq mi)
လူဦးေရ ၅၂၃၇၃၆၀၀၀ (၂၀၀၇)
လူဦးေရ
သိပ္သည္းမွု
၂၁.၂ km²
(၅၄.၉ sq mi)
နိုင္ငံမ်ား ၂၃
ဆက္စပ္နယ္ေျမမ်ား ၁၈
ဘာသာမ်ား
အခ်ိန္ဇုန္ UTC - UTC-၁၀

အေမရိကတိုက္ႀကီး ၏ ေျမာက္ဘက္ အပိုင္းတိုက္ျဖစ္သည္။

ေျမာက္္အေမရိက သည္ ေျမာက္နွင့္အေရွ. ကမၻာအလံုးျခမ္း၌ ရွိသည္။ေျမာက္ဘက္မွာ အာတိတ္သမုဒၵရာ ၊အေရွ.ဘက္မွာ ေျမာက္ အတၱလႏၲိတ္ သမုဒၵရာ ၊အေရွ.ေတာင္ဘက္မွာ ကရီဘီယန္ ပင္လယ္ ႏွင္.အေနာက္ဘက္မွာ ေျမာက္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ တို. ၀န္းရံ ထားပါသည္။
ေျမာက္္အေမရိကတိုက္၏ဧရိယာ ၂၄၇၀၉၀၀ km² (၉၅၄၀၀၀၀ sq mi) ရွိသည္။ ကမၻာ၏ေျမ ၁၆.၅%ရွိသည္။ ၂၀ဝ၈ခုနွစ္၌လူသူေနထိုင္ျခင္း ၅၂၉ သန္း လူဦးေရရွိသည္။ တိုက္မ်ားထဲ၌ ေျမာက္အေမရိက၏ ဧရိယာသည္ တတိယအႀကီးဆံုး ျဖစ္ျပီး အာရွ ၊ အာဖရိက တိုက္တို့၏ အေနာက္မွ လိုက္သည္။ တိုက္မ်ားထဲ၌ ေျမာက္အေမရိကတိုက္ ၏လူဦးေရသည္ စတုတၳေျမာက္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ျပီး အာရွ၊ အာဖရိက၊ ဥေရာပ၊  တို့၏ အေနာက္မွ လိုက္သည္။

Comments