ျမင္႔ျမင္႔ခင္(မင္းသမီး)


Myint Myint Khin
ျမင္႔ျမင္႔ခင္

၁၉၅၀ မွဓါတ္ပံု
ေမြးဖြါး
၁၃ ႀသဂုတ္၁၉၃၄
  သန္လ်င္
သရုပ္ေဆာင္ခုႏွစ္
၁၉၄၉-၁၉၉၆
ခင္ပြန္း
ခင္ေမာင္ညြန္႔(၁၉၅၆-၂၀၁၀)
ကေလးမ်ား
တင္ေအးျမင္႔(သီရိေကခိုင္)၊ ခင္ေအးျမင္႔၊ေအးေအးျမင္႔ ၊ေဆြေအးျမင္႔ (ေမဆြိ), လဲ.ရည္ျမင္႔
မိဘမ်ား
ဦးပိုမင္း၊ေဒၚေစာႀကည္i
အကယ္ဒမီဇာတ္ကားမ်ား
ခ်စ္ညီမ (၁၉၅၇)
ေျဖေလ်ာ႔ေခြ (၁၉၅၈)
မုန္းပါတယ္၊ေမာင္သြား (၁၉၇၃)
မွသဘက္အခ်
မရွိျပီ (၁၉၈၀)
ျမင္႔မိုရ္ေတာင္ဦးမကႀကဴးသား (၁၉၉၆)

ျမင္႔ျမင္႔ခင္(ေမြးဖြါး ၁၃ ႀသဂုတ္ ၁၉၃၄) ျမန္မာမင္းသမီး တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ျမန္မာ.သရုပ္ေဆာင္ထူးခြ်န္ဆု(အကယ္ဒမီ) ငါးႀကိမ္ ဆြတ္ခူးခဲ.ပါတယ္။ ျမင္႔ျမင္႔ခင္ ၏ သမီးျဖစ္ေသာ ေမဆြိသည္ (အဆိုေတာ္၊သရုပ္ေဆာင္)  တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။


  ေနျပည္ေတာ္မွအကယ္ဒမီဆုရရွိစဥ္


သူမ၏ မိသားစုမ်ား
Comments