ျမသန္းတင္.(စာေရးဆရာ)


ျမသန္းတင္.ဓါတ္ပံု

ပခုကၠဴခရိုင္၊ျမိဳင္ျမိဳ.တြင္ အဖ အမိန္.ေတာ္ရ ေရွ.ေနဦးေပၚတင္. ၊အမိေဒၚလိႈင္တို.မွ ၁၉၂၉ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသည္ ငယ္စဥ္က ျမိဳင္ျမဳ.တိုင္းရင္းျမန္မာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္း
တို.တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ဲျပီး ထိုေက်ာင္းမွတကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ.သည္ ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သို.ေရာက္ျပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ အဂၤလိပ္ အႏုစာေပ ဒသနိကေဗဒ ႏွင္.ႏိုင္ငံေရး
သိပၸံတို.ျဖင္. ၀ိဇၨာဘြဲ.ရခဲ့သည္ ၊ ထို.ေနာက္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ ႏွင္.ျပစ္မႈဥပေဒတို.တြင္ ဂုဏ္ထူးႏွင္. ဥပေဒ၀ိဇၨာဘြဲ. ရခဲ့သည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ဘ၀ကတည္းက ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ၊တာရာ ၊ပေဒသာ ၊ရႈမ၀ ၊ဆန္းသစ္ဦး စသည္.မဂၢဇင္းမ်ာတြင္ ၀တၳဳတိုမ်ား ကဗ်ာမ်ားေဆာင္းပါးမ်ားေရးခဲ့သည္ ။၁၉၄၉-၅၀ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္ပတ္လည္ မဂၢဇင္းတြင္ အဂၤလိပ္စာက႑ အယ္ဒီတာ ၊ထို.ေနာက္ စာေပသစ္ မဂၢ ဇင္း ၊ျပည္ေတာ္သစ္ဂ်ာနယ္ ၊တိုးတတ္ေရးသတင္းစာ ၊စာေရးဆရာ အသင္းမွ ထုတ္ေ၀သည္. စာေပမဂၢဇင္းတို.တြင္အယ္ဒီတာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ။
ပင္ကိုယ္ေရး၀တၳဳ ၊ဘာသာျပန္ ၊ခရီးသြားမွတ္တမ္း ၊သမိုင္း ၊ကဗ်ာ ၊သိပၸံ ၊ရသစာတမ္း စသည္. စာေပအမ်ိဳးအစားမ်ား စြာ ကိုေရးသားခဲ့ သည္ ။လိုက္ခဲ့ေတာ. ျမနႏၵာ ၊ဆယ္ၾကိမ္ေျမာက္ အလည္ေရာက္ျခင္း ၊ႏြံထဲၾကာ ၊မမ ၊အေမွာင္ရိပ္၀ယ္
ထားကၽြန္မလင္၊ ကံေကာင္း ၊ ဓားေတာင္ကိုေက်ာ္၍ မီးပင္လယ္ကို ျဖတ္မည္ ၊ မာယာဘံု စသည္. ပင္ကိုယ္ေရး၀တၳဳမ်ား ။
ဘ၀တကၠသိုလ္ ၊စစ္ႏွင္.ျငိမ္ခ်မ္းေရး ၊ပါရီက်ဆံုးခန္း ၊ရွားေလာ.ဟုမ္း ၀တၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ ၊ေလရူးသုန္သုန္
၊ ေရႊျပည္ေတာ္ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀း ၊ခ်စ္ေသာယြန္းခင္ခင္ ၊လြမ္းေမာရေသာ တကၠသိုလ္ေႏြညမ်ား ၊ ခန္းေဆာင္နီအိပ္မက္ ၊သုချမိဳ.ေတာ္ စသည္.ဘာသာျပန္၀တၳဳမ်ား ။အေရွ.ေလတိုက္ေသာအခါ ၊ပံုေတာင္ပံုညာသြား ေတာလား ၊ လြမ္းေမာဖြယ္ ကေမၺာဇ ၊ ဟြန္ဒါယဥ္ေက်းမႈ ၊ ေမရီပိုေစး ႏွင္. အီေကြတာည မ်ား ၊ ေျမာက္ဖက္ေတာင္ ကုန္းေဒသမွ အျပန္ စေသာ ခရီး သြားမွတ္တမ္းမ်ား။ေခတ္သစ္သမိုင္းဋီကာ ၊ ပါေမာကၡတိြဳင္ဘီႏွင္. ျငင္းခုန္ျခင္း ၊ေတာ္စတြိဳင္း၏ ဘ၀အျမင္ႏွင္. သမိုင္း အျမင္ ၊ ပါေမာကၡတြိဳင္ဘီ ႏွင္. ေနာက္ထပ္ ျငင္းခုန္ျခင္း စသည္. သမိုင္းက်မ္းမ်ား ။ႏိုင္ငံတကာ ကဗ်ာသံုးပုဒ္ ။တဂိုး၏ ကဗ်ာမ်ား ၊ ႏိုင္ငံတကာ ကဗ်ာလက္ေရြးစင္ စသည္. ကဗ်ာစာအုပ္မ်ား။ရသစာတမ္းမ်ား၊ႏိုင္ငံတကာရသစာတမ္းမ်ား၊အညတရရုပ္ပံုလြာမ်ား ၊ေၾကးနီေရာင္ အခ်စ္ႏွင္.၀တၳဳတိုမ်ား ၊ေလညွင္း၊လေရာင္ႏွင္.ဇာ ခန္းဆီး စသည္. ၀တၳဳတိုလက္ေရြးစင္မ်ား တို.ကိုထုတ္ေ၀ခဲ့ သည္ ၊ ယခုခ်ိန္ထိ စာအုပ္ေပါင္းတစ္ရာ. ငါးဆယ္ခန္.ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ ျပီး ျဖစ္သည္ ၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ ႏွင္. ျငိမ္း ခ်မ္းေရး ၀တၳဳ၊ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ေလးရူးသုန္သုန္ ၀တၳဳ ၊၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ခန္းေဆာင္ နီအိမ္မက္ ၀တၳဳ၊ ၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္ သုျမိဳ.ေတာ္၀တၳဳ တို.ျဖင္. အမ်ိဳးသားစာေပ (ဘာသာျပန္ဆု)မ်ားရရွိခဲ့ သည္ ။
ျမသန္းတင္.ကေလာင္ အမည္အျပင္ ျမသန္း ၊ေမာင္သစ္တည္ ၊ေစာယြမ္း၊ ထက္ေအာင္ ၊ေမေမလိႈင္ ၊မင္းနႏၵာ ၊ရဲေအာင္ေဇ ၊အုတ္လွငယ္ ၊ေဇာတိက စေသာ ကေလာင္ ခြဲမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳေရးသားခဲ့ သည္ ။

ဘ၀နိဂံုး

၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘ၀တစ္ပါး သို.ေျပာင္းသြား ခဲ့ ေလသည္ ။
Comments