ျမေစတီေက်ာက္စာ

ျမေစတီေက်ာက္စာသည္ ပုဂံေခတ္ ျမန္မစာေပမ်ားအနက္ ထင္ရွားေသာ အေစာဆံုးျမန္မာေက်ာက္စာ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စာမ်ားသည္ တိက်မွန္ကန္မႈရွိသျဖင့္ ေက်ာက္စာကေျပာေသာ သမိုင္းသည္ ပို၍ ယံုၾကည္မႈရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ပုဂံေခတ္ဦး မင္းမ်ားအနက္ နန္းတက္ သကၠရာဇ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမေစတီေက်ာက္စာက အမွားျပင္ေပးသျဖင့္ သမိုင္းတန္ဖိုး လြန္စြာႀကီးပါသည္။ ျမန္မာရာဇ၀င္မ်ားတြင္ အေနာ္ရထာေစာလူးက်န္စစ္သားႏွင့္ အေလာင္းစည္သူမင္းတို႔၏ နန္းစံႏွစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပရာ၌ ကြဲလြဲခ်က္ ရွိေနသည္။ ျမေစတီေက်ာက္စာတြင္ ပါရွိေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို အေျခခံ၍ သမိုင္းသုေတသီတို႔သည္ အမွားကိ္ု ျပင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။


ျမေစတီေက်ာက္စာကို က်န္စစ္သားမင္းႀကီး နတ္ရြာစံျပီးေနာက္ တႏွစ္ခန္႔အၾကာ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၄၇၅-ခုႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၁၁၃-ခုႏွစ္တြင္ ရာဇကုမာရ္မင္းသားက ေရးထုခဲ့သည္။

ေအဒီ ၁၁၁၃-ခုႏွစ္က ေက်ာက္တံုးေပၚတြင္ ေရးထုိးခဲ့ေသာ ျမေစတီ ေက်ာက္စာ သည္ ပုဂံျမိဳ႔၊ ျမင္းကပါရပ္၊ ျမေစတီဘုရားေျခရင္းနားတြင္ ေတြ႔ရ၍ ျမေစတီေက်ာက္စာ-ဟု လူသိမ်ားပါသည္။ရာဇကုမာရ္ ေရးထုိးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရာဇကုမာရ္ ေက်ာက္စာ ဟုလည္းေခၚသည္။ အလားတူ ေက်ာက္စာ တစ္ခုကုိလည္း ျမေစတီ အနီးရွိ အေဆာက္အဦးတြင္ လည္း ေတြ႕ရသည္။ ၄င္းေက်ာက္စာ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ မ်က္ႏွာ ေလးဖတ္ပါၿပီး ပါဠိ၊ မြန္၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ပ်ဴ ဘာသာမ်ားတုိ႔ျဖင့္ ေရးသားထားသည္။ ျမေစတီ ေက်ာက္စာတုိင္ သည္ အျမင့္ ၅၅ လက္မ ရွိ၍ ေလးဖတ္လံုးတြင္ အက်ယ္ ၁၄ လက္မရွိသည္။


ျမေစတီ ေက်ာက္စာ အရ ရာဇကုမာရ္ မင္းသားသည္ က်န္စစ္သားမင္း ႏွင့္ ၾကင္ရာေတာ္ သမ ၻဴလ၏ သားျဖစ္သည္ ဟုသိရသည္။ က်န္စစ္သား မင္းျဖစ္ေသာအခါ သမ ၻဴလ ႏွင့္ သား (ရာဇကုမာရ္) ၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ ေရာက္လာသည္။ သို႔ေသာ္ သားအရင္းျဖစ္သည့္ ရာဇကုမာရ္အား ထီးနန္းအရိုက္အရာမေပးႏိုင္ပဲ သမီးျဖစ္သူ ေရႊအိမ္စည္ ႏွင့္ မြန္ဘုရင္ မႏုဟာ၏ေျမးေတာ္သူတို႔မွ ဖြားျမင္သည့္ ေျမးေတာ္အေလာင္းစည္သူ အားနန္းလ်ာထားျပီးျဖစ္သျဖင့္ ရာဇကုမာရ္အား ဓည၀တီေတာင္စဥ္ ၇ ခရိုင္အားေပးျခင္းျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ခဲ့သည္။ရာဇကုမာရ္ကလည္း ေက်းဇူးသိတတ္ေသာအားျဖင့္ က်န္စစ္သား နာမက်န္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္ မိမိပိုင္ေရႊ၊ေငြ ဥစၥာမ်ားျဖင့္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ား သြန္းလုပ္ပူေဇာ္ေပးခဲ့သည္။ထိုသို႔ေသာ္ ကုသိုလ္အေၾကာင္းကို ျမေစတီေက်ာက္စာအျဖစ္ ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာက္စာတြင္ ဆုေတာင္းလႊာ ႏွင့္ က်ိန္စာမ်ား ပါရွိသည္။

ေက်ာက္စာ စာသား ပံုမ်ား

ပ်ဴဘာသာ ျဖင့္ ေရးထုိးထားေသာ ျမေစတီေက်ာက္စာ ဖတ္ျခမ္း
ျမန္မာ ဘာသာ ျဖင့္ ေရးထုိးထားေသာ ျမေစတီေက်ာက္စာ ဖတ္ျခမ္း
မြန္ ဘာသာ ျဖင့္ ေရးထုိးထားေသာ ျမေစတီေက်ာက္စာ ဖတ္ျခမ္း
ပါဠိ ျဖင့္ ေရးထုိးထားေသာ ျမေစတီေက်ာက္စာ ဖတ္ျခမ္း
Comments