ေျမငလွ်င္လွဳပ္စဥ္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား

အိမ္တြင္းမွာ သင္ ရွိေနလွ်င္

(၁) အိမ္တြင္းမွာပဲ ေနပါ။ ငံု ့ၿပီး ပုန္းပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ၾကမ္းျပင္ေပၚ
ထိုင္ခ်ပါ။

(၂) ေတာင့္တင္းတဲ ့ ပရိေဘာဂ တစ္ခုခုေအာက္မွာ အကာအကြယ္ယူပါ။
အေဆာက္အဦး ၿပိဳက်လွ်င္ ယင္းတို ့က သင့္ကို ေလ၀င္ေပါက္ ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပရိေဘာဂ ေနရာေရြ ့သြားလွ်င္ သင္လည္း လိုက္ပါ ေရြ ့လ်ားပါ။

(၃) အတြင္းနံရံမ်ားႏွင့္ တံခါးေဘာင္မ်ားက ၿပိဳက်ဖို ့ အလားအလာ အနည္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။
ယင္းတို ့က သင့္အေပၚ ၿပိဳက်လာမဲ့ အရာမ်ားမွ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။
အျခား ခိုလႈံစရာ ေနရာ မရွိလွ်င္ ယင္းေနရာသို ့ ဦးတည္သြားပါ။

(၄) ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ မွန္ပါတဲ့ အခန္းမ်ား၊ ၾကည့္မွန္ခ်ပ္မ်ာ၊ ေလးလံတဲ့ ပရိေဘာဂမ်ား၊ အံဆြဲအဆင့္ပါေသာ
ဘီရိုမ်ား၊ စာအုပ္စင္မ်ား စသည့္ သင့္အေပၚ က်လာႏိုင္ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားႏွင့္
ေ၀းေအာင္ ေနပါ။

(၅) အလြယ္တကူ ရႏိုင္တဲ့ ကုတ္အကၤ်ီ၊ ေစာင္၊ စာအုပ္မ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ ကတၱဴခ်ပ္မ်ား စသည္တို ့ကို ဆြဲယူၿပီး သင့္
ဦးေခါင္းကို အကာအကြယ္ လုပ္ပါ။ က်လာေနေသာ အက်ိဳးအပဲ့မ်ားႏွင့္ ဖန္စမ်ားဘက္
မ်က္ႏွာ မမူပါႏွင့္။


အိမ္ျပင္တြင္ သင္ရွိေနလွ်င္

(၁) ပါ၀ါလိုင္းမ်ား၊ ပါ၀ါတိုင္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ အေဆာက္အဦး အျမင့္မ်ား၊ နံရံမ်ား၊ ဓာတ္တိုင္မ်ားရွိရာကို
ေရွာင္ၿပီး ေျမကြက္လပ္ ရွိရာသို ့သြားပါ။

(၂) အေဆာက္အဦးမ်ားမွ က်လာေသာ အက်ိဳးအပဲ့ အစအနမ်ားကို ဂရုစိုက္ ၾကည့္ပါ။

သြားေနတဲ့ ကားတစ္စီးေပၚမွာ သင္ရွိေနလွ်င္

(၁) ေဘးကင္းမယ္ ထင္ရင္ ကားကို ရပ္ပါ။

(၂) တံတားမ်ား၊ မိုးပ်ံလမ္းမ်ား၊ ေျမေအာက္ လိႈင္ေခါင္းမ်ား၊ ပါ၀ါလိုင္းမ်ား၊ အပင္မ်ား၊
ဓာတ္မီးတိုင္မ်ား ဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ ေ၀းရာမွာ ေနပါ။

ပင္လယ္ ကမ္းေျခ ေသာင္ယံတြင္ သင္ရွိေနလွ်င္

(၁) ကုန္းျမင့္ေနရာသို ့ ေရာက္ေအာင္ ေျပးပါ။ ေျမျပင္မွ အနည္းဆံုး ေပ၅၀ ျမင့္ေသာ ကုန္းျမင့္ ျဖစ္ပါေစ။ ဒါမွမဟုတ္ ကုန္းတြင္းပိုင္းသို ့ မီတာ ရာေပါင္း အေတာ္ေ၀းသည့္ ေနရာအထိ ေျပးပါ။

(၂) အျခားနည္းလမ္း တစ္ခုမွာ တိရစာၦန္မ်ားရဲ့ ပင္ကို အသိစိတ္နွင့္ တံု
့ျပန္မႈအတိုင္း လိုက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ပါ။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဆူနာမီတံုးက ဆင္မ်ားက ကုန္းျမင့္ဆီ တက္ေျပးၾကပါတယ္။ ေခြးမ်ားႏွင့္ တိရစာၦန္ရံုက
တိရစာၦန္မ်ားက အျပင္မထြက္ပဲ ခိုကပ္ေနၾကပါတယ္။
Comments