ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ဟာ ဘီးႏွစ္ဘီး တပ္ဆင္ထားတဲ. စက္တပ္ယာဥ္ တစ္ခုျဖစ္တယ္။ဆိုင္ကယ္ေတြဟာ တည္ေဆာက္ပံုအားျဖင္. အမ်ိဳးအစားေတြ ကြဲျပားသြားပါတယ္။ကမၻာလူထု က လက္ခံထားေသာ စက္တပ္ယာဥ္ေတြထဲမွာ
ထင္ရွားတဲ.ပံုစံ တစ္ခုအေနနဲ. ရပ္တည္ခဲ.ပါတယ္။ကမၻာ အႏွံ.မွာ ဆိုင္ကယ္ေပါင္းသန္း (၂၀၀) ေက်ာ္ ကိုအသံုးျပဳေနျပီးေတာ.
လူေပါင္း ၁၀၀၀ မွာ ၃၃ ေယာက္ဟာ ဆိုင္ကယ္ကို အသံုးျပဳေနႀကပါတယ္။ ဆိုင္ကယ္ ၅၈ % ကို အာရွ မွာ ထုတ္လုပ္တယ္လို.သိရပါတယ္။၃၃ % ေသာ ကားမ်ားကို ဂ်ပန္နဲ. အေမရိကန္ တို.က ထုတ္လုပ္ပါတယ္။
၂၀၀၂ စစ္တမ္းအရ အႏၵိယႏိူင္ငံ မွာ ဆိုင္ကယ္ေပါင္း (၃၇) သန္းကို ထုတ္လုပ္ခဲ.ျပီးေတာ. ကမၻာမွာ ဆိုင္ကယ္ ထုတ္လုပ္မွဳအမ်ားဆံုး ႏိူင္ငံ အျဖစ္ လူသိမ်ားခဲ.ပါတယ္။ တရုတ္ႏိူင္ငံက ဆိုင္ကယ္ (၃၄) သန္းထုတ္လုပ္ခဲ.ျပီး ဒုတိယ ဆုိင္ကယ္အမ်ားဆံုးထုတ္ လုပ္ေရး ႏိူင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။

သမိုင္းေႀကာင္း

၁၈၈၅ ခုႏွစ္မွာ ပထမဆံုး ေလာင္စာအသံုးျပဳေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ကို ဂ်ာမာန္ ႏိူင္ငံသား Gottlied Daimler နဲ. Wilhelm Maybach တို.ကလုပ္ေဆာင္ခဲ.တယ္ လို. ဆိုပါတယ္။


Comments