မြန္ျပည္နယ္

တည္ေနရာႏွင့္ အက်ယ္အဝန္း

မြန္ျပည္နယ္၏ တည္ေနရာသည္ ကရင္ျပည္နည္၏ အေရွ႕ပိုင္း၊ အက္ဒမန္ပင္လယ္၏ အေနာက္ပိုင္းတို႔၏ အလယ္သားျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္သည္ လတၱီက်ဳ ၁၄ ဒီဂရီ ၅၂ မိနစ္ ေျမာက္၊ ၁၇ ဒီဂရီ ၃၂ မိနစ္ ေျမာက္ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ ၉၆ ဒီဂရီ ၅၁ မိနစ္ႏွင့္ ၉၈ ဒီဂရီ ၁၃ မိနစ္ၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အဝန္းမွာ ၄၇၄၈ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္ဝန္းသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔၊ တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ျဖင့္ ဝန္းရံထားသည္။ ေျမဧရိယာ ၁၂၁၅၅ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရွိ၍ ၅၆၆ ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားကာ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကၽြန္းငယ္ကေလးမ်ား အစီအရီ တည္ရွိသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စာေပႏွင့္၊ ယဥ္ေက်းမႈအစပ်ိဳးရာ မြန္ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ား တည္ရွိခဲ့သည္။

ရာသီဥတု

အပူပိုင္းဇံု ရာသီဥတုရွိသည္။ ပင္လယ္ႏွင့္ နီးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အပူခ်ိန္ေလ်ာ့က်သည္။ ျပည္နယ္ထဲ၌ အပူခ်ိန္ကြာျခားခ်က္ သိပ္မရွိေပ။ ေမာ္လၿမိဳင္၏ ပ်မ္းမွ်အပူခိန္သည္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၂၅.၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ ဧၿပီလတြင္ ၂၉.၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ မိုးေရခိ်န္ ၁၉၀-လက္မ၊ ၄.၈ စင္တီမီတာ ရြာသြန္းသည္။ သထံုတြင္ မိုးေရခိ်န္ ၂၁၇-လက္မ ရြာသြန္းသည္။ ဇူလိုင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ မိုးမ်ားသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္

မြန္ျပည္နယ္‌၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

ခရိုင္ရံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕မ်ား
 • ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္
 • သထံုခ႐ိုင္
မြန္ျပည္နယ္‌ေျမပံု

ပါ၀င္ေသာ ၿမိဳ႕ရြာမ်ား
 • အဘစ္
 • အစင္
 • ဘီးလင္း
 • ေခ်ာင္းဆံု
 • ဒံုဝန္း
 • ကေလာ့ေသာ့
 • ကလြီ
 • ကမာဝက္
 • ကရုပၸိ
 • ေကာ့ဒြတ္
 • ေကာ့ကဒြတ္
 • ကင္မြန္း
 • က်ိဳက္ခမီ
 • က်ိဳက္မေရာ
 • က်ိဳက္ထို
 • ေက်ာက္တစ္လံုး
 • ေက်ာင္း႐ြာ
 • ေခ်ာင္းဆုံ
 • လမိုင္း
 • ေလးေခ
 • မရမ္းကုန္း
 • မင္းလြင္
 • မုပၸလင္
 • မုတၱမ
 • ေမာ္လၿမိဳင္
 • မုဒုံ
 • ပင
 • ေပါင္
 • စစ္ေတာင္း
 • စက္စဲ
 • သံျဖဴဇရပ္
 • သိမ္ဇရပ္
 • သိမ္ဆိပ္
 • က်ဳိေကၠာ္
 • ေရးယင္းၿငိမ္
 • ေရး
 • ဇင္းက်ိဳက္
 • သထုံ
စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေနရာမ်ား
 • က်ိဳက္ထီးရိုးဘုရား
 • ဘီလူးကၽြန္း
 • က်ိဳကၡမီေရလယ္ဘုရား
 • စက္စဲကမ္းေျခ အပန္းေျဖစခန္း
 • သံျဖဴဇရပ္ စစ္သခ်ိဳၤင္း
စာေပ၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့

ျမန္မာစာျမန္မာစကား ႏွင့္မြန္စာ မြန္စကားတို႔ကိုအသံုးျပဳသည္။

စီးပြားေရး

ေျမဧက ၄.၅သန္းမွာ စပါးစိုက္ပ်ဳိးသည္။ ဒုတိယ အဓိကစိုက္ပ်ဳိးပင္မွာ ရာဘာျဖစ္သည္။ ေတာင္ေစာင္းေဒသမ်ားတြင္ ရာဘာစိုက္ခင္းမ်ားရွိသည္။ ကြမ္းသီး၊ သီဟိုဠ္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈလည္း ရွိသည္။ ပင္လယ္ကမ္းစပ္တစ္ေလွ်ာက္ ငါးဖမ္းၾကသည္။ ေရထဲမွ ေက်ာက္ေက်ာလည္းရသည္။ ေရလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ငပိ၊ ငါးေျခာက္၊ ငံျပာရည္မ်ား ထုတ္လုပ္သည္။ ကြမ္းသီးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈလည္း ရွိသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ သီဟိုဠ္ပင္စိုက္၍ သီဟိုဠ္ေစ့ထုတ္ၾကသည္။

စကၠဴစက္႐ံု၊ ရာဘာစက္႐ံု၊ သၾကားစက္႐ံုမ်ား ရွိသည္။ သတၱဳထုတ္လုပ္ေသာ ေဒသမ်ားလည္းရွိသည္။ ဆား၊ အင္တီမိုနီဂရက္ႏိုက္ေက်ာက္မ်ားလည္း ထုတ္လုပ္သည္။

ပညာေရး
 • ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္
 • ေမာ္လၿမိဳင္နည္းပညာတကၠသိုလ္
 • ေမာ္လၿမိဳင္ ပညာေရး ေကာလိပ္
 • ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ (ေမာ္လၿမိဳင္)

(ဆက္လက္ ျဖည့္စြပ္ေပးေစလိုပါသည္။)

ဆက္သြယ္ေရး

နာမည္ေက်ာ္ စစ္ေတာင္းတံတားမွ ကားလမ္းခရီးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သံလြင္တံတား(ေမာ္လၿမိဳင္)မွ ရထားခရီးျဖင့္လည္းေကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံအျပားသို႔ လြယ္ကူစြာ ဆက္သြယ္သြားလာနိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားထပ္ဆင့္လြင့္ ဌာနခြဲတစ္ခုရွိကာ GSM ဖုန္းကိုလည္း သုံးစြဲနိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္တစ္ဝွမ္း တြင္ မိုက္ခရိုေဝ့ဖ္ စခန္း ၉ခုတိတိရွိသည္။

တြင္းထြက္မ်ား

ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကာဒိုက္သတၱဳမိုင္း ႏွင့္ မုဒုံရွိ နတ္စိမ္းသတၱဳမိုင္း တို႔မွ ခဲမျဖဴ ကိုလည္းေကာင္း မုပၸလင္ႏွင့္ ဇင္းက်ိဳက္တို႔မွ ဂရက္နိုက္ ကိုလည္းေကာင္း တူးေဖၚရရွိသည္။

Comments