မိုးမိုး(အဆိုေတာ္)

မိုးမိုး(အဆိုေတာ္)
File:Moemoe.jpg


ေမြးသကၠရာဇ္ May, 08, 1983
အမည္ရင္း မိုးစည္သူေက်ာ္
မိဘအမည္
ေမြးရာဇာတိ မံုရြာ
ႏို္င္ငံ ျမန္မာ
အလုပ္အကိုင္ အဆိုေတာ္ Hip Hop
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈ
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ ဗုဒၶဘာသာ

၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပဲြကို တက္ေရာက္ၿပီးစီးသည္။

E Major ျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးထားသည္။

Music ကုိ စိတ္ဝင္စားသျဖင့္ Music မွလြဲ၍ တျခားဘာမွ ေရေရရာရာ မလုပ္ျဖစ္

၂၀၀၁-၂၀၀၂ မွာ ေျမပဲယုိအဖြဲ႕မွာ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့

Stvrnberry တီးဝုိင္းတြင္ ဝင္ေရာက္တီးျဖစ္

တစ္တီတူး Band ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ (မေအာင္ျမင္ခဲ့)

၂၀၀၅ ဇန္နဝါရီတြင္ “ၾကယ္” အမည္႐ွိ Single Serie

၂၀၀၈ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ “တနဂၤေႏြမုိးေရစက္မ်ား” ထြက္႐ွိ

Comments