မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီး

မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီး
တည္ေနရာ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မင္းကြန္းၿမိဳ႕
ဉာဏ္ေတာ္
ေက်ာ္ၾကားမႈ

၁၇၉၀ ျပည့္က သူ႕နန္းဌါနသို႔ အလည္ေရာက္လာ စိနတိုင္း ဘုရင္ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ တမန္အဖဲြ႕က ပဏၰပါးသည့္ ဗုဒၶစြယ္ေတာ္ တဆူ ဌာပနာေတာ္ မူရန္ ကမာၻ႕အၾကီးဆံုး ပုထုိးတစ္ဆူ တည္ေတာ္မူရန္ ဘိုးေတာ္ဘုရား ရည္သန္ေတာ္ မူခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ရင္းက သူမည္မွ် ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ ေတာ္ေတာ္တန္တန္ မွ်မဟုတ္ေၾကာင္း ျပသဖို႔ ျဖစ္ေလသည္။ သူက ၁၇၉၀ ခုႏွစ္တြင္ မႏၱရာၾကီး သို႔မဟုတ္ မင္းကြန္း ပုထိုးၾကီးကို စတင္ တည္ေထာင္ ေတာ္မုူသည္။ ကိုယ္တိုင္ ၾကီးၾကပ္တည္ေဆာက္ ႏုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ စံနန္းမွ ဧရာ၀တီ ျမစ္အတြင္း ကြန္းတစ္ခုေပၚ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ တုိင္ေအာင္ ေျပာင္းေရႊ စံေနခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေငြကုန္လူပန္း ႏွင့္ ပုထိုးတည္အလုပ္ ကိုဆက္လုပ္ရန္ ခက္ခဲလာေတာ့သည္။

သူ႔ဆႏၵက သူ႔ပုထိုး ကို ၁၅၂ မီတာ သို႔မဟုတ္ ၄၉၉ ေပ အျမင့္ ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပုထိုးတည္မႈ ဆိုင္းလုိက္ရသည့္အခါ တည္လက္စမွာ ဥာဏ္ေတာ္ မီတာ ၆၀ သို႔မဟုတ္ ၁၉၈ ေပသာ ရွိေသးသည္။ သူ႔၏ ေအာက္ဆံုးဆင့္ စၾကၤန္သည္ပင္ ေပ ၄၅၀ သို႔မဟုတ္ ၁၃၇ မီတာစတုရန္း အရြယ္ရွိသည္။ အလား ၄ ရပ္ တဖက္စီမွ မုဒ္ဦးေပၚထြက္လာ ၾကျပီး ဘုရားေဆာင္တို႔ကလည္း အသင့္ရွိေပသည္။ ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္ ဘုရားအေဆာင္တို႔ ကိုခဲနားသတ္၍ ယင္းအတြင္း၀ယ္ ေရႊဆင္းထု ၁၅၀၀ ေငြဆင္းထု ၂၅၃၄ အျပင္ အျခား ဌာပနာ ၃၇၀၀၀ သို႔သြတ္သြင္းရာတြင္ ထိုစဥ္ကာလ တီထြင္စစဦး ေဆာ္ဒါရည္ ေဖါက္စက္ နမူနာတလံုး ပင္ပါေသးသည္ဟု ဘုိးေတာ္ဘုရား နန္းေတာ္သို႔ ျဗိတိသွ်သံ ဟီရန္ေကာက္စ္ ေျပာသည္မွာ အဆန္းအျပား ပင္ျဖစ္ေနေသးသည္။

၁၈၃၈ ခုငလ်င္ေၾကာင့္ ပုထိုးၾကီး၏ ပထမအဆစ္မွာ ေအာက္ဘုရားေဆာင္ အတြင္း ပစ္လဲျပိဳလဲ၍ ျမစ္မ်က္ႏွာျပင္ တင္ၾကိဳကာကြယ္ထားေသာ ျခေသၤ့ကိုယ္ႏွင့္ ဂဠဳန္ ႏႈတ္သီး ႏွင့္ ဂဠဳန္ေတာင္ၾကီး အမားတစံု လည္းပ်က္ျပာား ဆံုးရံႈးရေလသည္။ သို႔ပင္ေသာ္ျငားလည္း မင္းကြန္းဘုရားသည္ မျပီးမျပတ္က်န္လ်က္ႏွင့္ သူ႔အားဆက္ခံ စိုးစံခဲ့ေသာ မည္သည့္သားေျမးဆက္ကမွ ၁၈၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း သူအနိစၥေရာက္သည့္ ေနာက္၌ပင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း မဆက္ၾကေတာ့ေခ်။ အပ်က္အစီး အပံုၾကီးသည္ ၃၂၈ ေပအထိ ေခါင္းေလာင္းၾကီး ၏ ေတာင္ဘက္တြင္ ယခုတိုင္ ခန္႔ခန္႔ထည္ထည္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။

Comments