ေမဆြိ(မင္းသမီး၊အဆိုေတာ္)

May Sweet
ေမဆြိ

ေမဆြိ ဓါတ္ပံု ၁၉၈၀
ေမဆြိ
အမည္ ေဆြေအးျမင္႔
ေမြးဖြါး
၁၃ ေဖေဖၚ၀ါရီလ၁၉၆၂ (age 48)
ရန္ကုန္ျမိဳ.,ျမန္မာ
အႏုပညာ ျမန္မာေပါ႔အဆိုေတာ္
အလုပ္အကိုင္
အဆိုေတာ္ ၊မင္းသမီး
စတင္ခဲ.သည္.ခုႏွစ္
၁၉၇၆


 

  ေမဆြိ(ညာဘက္မွ သံုးေယာက္ေျမာက္)၏မိသားစုဓါတ္ပံု

ေမဆြိကို ၁၃ ရက္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ အမိ ျမင္႔ျမင္႔ခင္ အဖ ခင္ေမာင္ညြန္. (ေရွ.ေန) တို.မွ ရန္ကုန္ျမိဳ.တြင္ေမြးဖြါးသည္။နာမည္ အရင္းမွာ ေဆြေအးျမင္႔ျဖစ္ျပီး မိေဆြ ဟုလည္းေခၚႀကသည္။ေမြးခ်င္းသမီး ငါးေယာက္ ရွိသည္.အနက္ ၄ ေယာက္ေျမာက္ ျဖစ္သည္။

ဒဂံု (၁) တြင္ ေက်ာင္းေနခဲ.ျပီး ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္  ရုကၡေဗဒ ႏွင္. ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မွဘြဲ.ရရွိခဲ.သည္။

၁၉၉၇မွာ နယူးေယာက္မွ Andrew Lee(ေဇာ္၀င္း) ႏွင္.လက္ထပ္ခဲ႔ျပီး ကေလးမရရွိခဲ႔ပါ။Comments