ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္း

ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္း ဆိုသည္မွာ ျမန္မာ့သမိုင္းရွိ သေရေခတၱရာ၊ ဗိႆႏိုး ျမိဳ႕တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဒ႑ာရီပုံျပင္တစ္ပုဒ္ျဖစ္ျပီး ေရွးေခတ္ျမန္မာတို႔ အစဥ္အဆက္ေျပာလာခဲ့ၾကေသာ ပါးစပ္ရာဇဝင္ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမိုင္းအေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္လုံလုံ မရွိသျဖင့္ ဒ႑ာရီပုံျပင္ အျဖစ္သာ မွတ္ယူနိုင္သည္။

ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္း ဒ႑ာရီ

ပညာသင္ၾကားျခင္း

ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းသည္ ဒိသာပါေမာကၡ ဆရာႀကီးထံတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ တပည့္မ်ားတြင္ အညံ့ဆုံးတပည့္ျဖစ္ျပီး မည္သည့္ပညာရပ္ကိုမွ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္သင္ၾကား၍ မရေပ။ သို႔ေသာ္ အလုပ္ကို အလြန္ႀကိဳးစားပမ္းစား လုပ္တတ္သူျဖစ္သျဖင့္ ဆရာႀကီး၏ အခ်စ္ဆုံးတပည့္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေစ့၍ ဌာေနသို႔ ျပန္ရန္ အခ်ိန္က်ေသာအခါတြင္ ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းမွာ မည္သည့္ ပညာရပ္ကိုမွ တတ္ေျမာက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဆရာႀကီးမွာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။ ထို႔အတြက္ သူ၏တပည့္အား အေရးႀကီးေသာ စကားႀကီးသုံးခြန္းကို မွတ္သားလိုက္နာရန္ သင္ၾကားေပးျပီး ေနရပ္သို႔ျပန္ေစခဲ့သည္။

စကားႀကီးသုံးခြန္း

ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္း သင္ၾကားရရွိခဲ့ေသာ စကားႀကီး (၃) ခြန္းမွာ

  • ေမးပါမ်ားစကားရ
  • သြားပါမ်ားခရီးေရာက္
  • မအိပ္မေန အသက္ရွည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

သြားပါမ်ားခရီးေရာက္

ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းသည္ ပညာသင္ၾကားရာမွ ျပန္လာခဲ့ျပီးေနာက္ လမ္းတြင္ "သြားပါမ်ားခရီးေရာက္" ဆိုေသာ စကားအတိုင္း မိမိေနရပ္သို႔ မျပန္ပဲ ခရီးႏွင္ခဲ့သျဖင့္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထိုတိုင္းျပည္မွာ နန္းတက္လာေသာ ဘုရင္ဟူသမွ် ခ်က္ခ်င္းေသဆုံးေလ့ ရွိသျဖင့့္ ဘုရင္လုပ္ဝံ့သူမရွိဘဲ မင္းေလာင္းကို ရွာဖြေေနေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းသည္ တရစပ္ခရီးႏွင္လာခဲ့သျဖင့္ ထိုတိုင္းျပည္သို႔ အေရာက္တြင္ ေမာပန္းကာ အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မင္းေလာင္းရွာေဖြရန္ လႊတ္လိုက္ေသာ ဖုသ္သြင္းရထားမွာ ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္း အိပ္ေနရာေနရာသို႔ ဆိုက္ဆိုက္ျမိဳက္ျမိဳက္ ေရာက္လာသျဖင့္ ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းကို မွဴးမတ္တို႔က ဘုရင္အျဖစ္လက္ခံရန္ ပန္ၾကားခဲ့သည္။ ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းမွာ ထိုတိုင္းျပည္၏ အေၾကာင္းကို ေရေရရာရာ မသိသျဖင့္ ဘုရင္အျဖစ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာပင္ လက္ခံခဲ့သည္။

ေမးပါမ်ားစကားရ

ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းသည္ ဘုရင္ျဖစ္လာျပီးေနာက္ စကားႀကီးသုံးခြန္းထဲမွ ေမးပါမ်ားစကားရ ဆိုေသာ စကားကို အမွတ္ရခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရင္ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္းပင္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ႏွင့္ စကားစျမည္ေျပာဆိုျပီး မင္းေလာင္းရွာဖြေရသည့္ အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းမိသည္။ ထိုအခါ ဤတိုင္းျပည္ရွိ ဘုရင္အားလုံး နန္းတက္ၿပီးလွ်င္ ေနာက္တစ္ေန႔၌ နတ္ရြာစံ ကံေတာ္ကုန္ ေလ့ရွိေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိခဲ့သည္။

မအိပ္မေနအသက္ရွည္

ဘုရင္ျဖစ္လာေသာ ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းသည္ ညဖက္တြင္ အလြန္ငိုက္မ်ဥ္းလာေသာ္လည္း မအိပ္ပဲ မိဖုရားကိုသာ အိပ္ေစကာ သူ၏ စက္ရာတြင္ ငွက္ေပ်ာတုံးတစ္တုံးကို ခ်ထားသည္။ သူ၏ စိတ္ထဲ၌ မအိပ္မေန အသက္ရွည္ ဟူေသာ စကားကိုသာ အမွတ္ရေနသည္။ ညသန္းေခါင္သို႔ ေရာက္ေသာအခါမိဖုရား၏ ခ်စ္သူ နဂါးက အိပ္ခန္း အတြင္းသို႔ ဝင္လာျပီး ငွက္ေပ်ာတုံးကို ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းအမွတ္ ႏွင့္ ေပါက္သတ္သည္။ ထိုအခါ သူ၏ အစြယ္မွာ ငွက္ေပ်ာတုံးတြင္ ကပ္ျငိျပီး ခြာမရ ျဖစ္ေနေလသည္။ ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းက ထိုအခ်ိန္ကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး နဂါးကို ဓားႏွင့္ပိုင္း၍ သတ္လိုက္ေလသည္။

မိဖုရား၏ စကားထာ

သူမ၏ ခ်စ္သူနဂါးကို ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းက သတ္ပစ္သည့္အတြက္ မိဖုရားမွာ မေက်နပ္ပဲ ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းကို အေလာင္းအစား တစ္ခုလုပ္ရန္ စိန္ေခၚသည္။ ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းက လက္ခံေသာ အခါတြင္ မိဖုရားက သူမ ေမးေသာ စကားထာကို ေျဖႏိုင္ပါက ဘုရင္အျဖစ္ဆက္လက္စိုးစံနိုင္ျပီး မေျဖႏိုင္ပါက အသတ္ခံရမည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္မိဖုရားက ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းအား "ရာေပးလို႔ဆုတ္ ေထာင္ေပးလို႔ခ်ဳပ္ ခ်စ္တဲ့သူအရိုး ဆံထိုးလုပ္" ဟူေသာ စကားထာကိုဝွက္သည္။ ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းသည္ ထိုစကားထာကို ၾကားျပီးေသာ အခါ အေျဖကို စဥ္းစားမရနိုင္သျဖင့္ ၇ရက္ေစာင့္ဆိုင္းရန္ အခ်ိန္ေတာင္းယူၿပီး စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖင့္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ထြက္လာခဲ့ျပီး မည္သို႔လုပ္ရမည္မသိျဖစ္ေနခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ သတင္းၾကားျဖင့္လိုက္လာေသာ ေမာင္ေပါက္က်ဳိင္း၏မိဘႏွစ္ပါးက အစာၾကြင္းစြန္႕သည္ကိုလာစားသည့္ သစ္ပင္ေပၚမွ က်ီးဖို၊ က်ီးမ ႏွစ္ေကာင္ စကားေျပာေနသည္ကို (မဂဓဘာသာစကားနားလည္ၾကသျဖင့္) နားစြင့္ၾကည့္မိၾကသည္။ က်ီးဖိုက က်ီးမအား လတ္တေလာ လူအမ်ားစိတ္ပါ၀င္စားေနၾကသည့္ မိဖုရားႀကီး၏ စကားထာအေၾကာင္းေျပာျပသည္၊ က်ီးမက ဆက္လက္ေမးျမန္းရာ ဤတိုင္းျပည္ရွိ မိဖုရားက ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းအား စကားထာဝွက္သည္ကို မေျဖနိုင္သျဖင့္ အသတ္ခံရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ က်ီးမက က်ီးဖိုအား စကားထာ၏ အေျဖအေၾကာင္းကို ေမးေသာအခါ က်ီးဖိုက ေသသြားေသာနဂါးမွာ မိဖုရားႀကီး၏ ခ်စ္သူမွာျဖစ္ျပီး သူမ၏ခ်စ္သူ နဂါးေသသြားေသာအခါ အသျပာတစ္ရာေပး၍ အေရကိုဆုတ္ေစသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုအေရခြံကို အသျပာတစ္ေထာင္ေပး၍ အိပ္ရာခ်ဳပ္ေစျပီး နဂါး၏ အရိုးကိုမူ ဆံထိုးလုပ္၍ ပန္ဆင္ထားသည့္အေၾကာင္းမ်ားကို၀ွက္ေၾကာင္းရွင္းျပသည္ဟုဆိုသည္။ မိဘမ်ားထံမွတဆင့္ စကားထာ၏ အေျဖကိုသိရေသာ ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းသည္ အဖို႔ မိဖုရားအား စကားထာ၏ အေျဖကိုေပးႏိုင္သြားေလေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းအတြက္ ရန္ရွင္းသြားျပီ ျဖစ္သျဖင့္ ဘုရင္အျဖစ္နွင့္ ဆက္လက္စိုးစံေလေတာ့သည္။

မ်က္မျမင္သားေတာ္ ၂ပါး

ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္း၏ မိဖုရားႀကီးမွ ေနာင္အခါတြင္ အျမႊာ သားေတာ္ ၂ ပါးကို ဖြားျမင္သည္။ ထိုသားေတာ္ ၂ ပါးစလုံးမွာ မ်က္စိမျမင္ပဲ မဟာသမာၻ၀နွင့္ စူဠာသမာၻ၀ဟုတြင္သည္။ ဘုရင္သည္ သားေတာ္ ႏွစ္ပါးကို သမားေတာ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ကုသေသာ္လည္း အရြယ္ေရာက္သည္အထိ မည္သို႔မ်ွကုသ၍ မရေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွက္ျခင္းျဖစ္၍ သားေတာ္ ႏွစ္ပါး ကို ေဖာင္ေပၚတြင္ တင္၍ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းသို႔ ေမွ်ာေစသည္။ *(မဟာသမာၻ၀ႏွင့္ စူဠာသမာၻ၀သည္ သေရေခတၱရာမင္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။)

ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းေမွ်ာျခင္း

မဟာသမာၻ၀ႏွင့္ စူဠာသမာၻ၀ညီေနာင္အား ဖခမည္းေတာ္က ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းသို႔ ေမွ်ာလိုက္ေစရာတြင္ မသိုးထမင္းမသိုးဟင္းရိကၡာမ်ားကိုထည့္ေပးလိုက္သည္။ စစ္ပင္ႀကီးကိုင္းက်ေနရာ (ယခုအခါ စစ္ကိုင္း) အေရာက္တြင္ညီေနာင္ႏွစ္ဦးလံုး အျမင္အာရုံမရွိသည္ကိုအခြင့္ေကာင္းယူ၍ သူတို႔အစာစားစဥ္ စႏၵမုခိ ဘီလူးမက အသံတိတ္၀င္ေရာက္ခိုးစားသည္။ ဤသည္ကိုလက္ဦး၌မသိေသာ္လည္း အစားအစာမ်ား လွ်င္ျမန္စြာေလ်ာ႕နည္းလာသည္ကိုရိပ္မိၿပီး ထက္ျမက္ေသာ မင္းသား ႏွစ္ပါးက ဘီလူးမ၏ လက္ကိုဖမ္းဆီးနိုင္ခဲ့သည္။ ဘီလူးမက သူ့အားမသတ္ရန္ ေတာင္းပန္၍ မင္းသားတို႔အား လိုအပ္သမ်ွကူညီမည္ဟု ေျပာသည္။ မင္းသား ႏွစ္ပါးက ဘီလူးမအား သူတို႔၏ မ်က္စိကို ေဆးကုေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ ဘီလူးမက မင္းသား ႏွစ္ပါး၏ မ်က္စိကို ေဆးစ၍ ကုေသာ ေနရာကို ယခုအခါ 'စကု' ဟုတြင္၍ မင္းသား ႏွစ္ပါး မ်က္စိစတင္အလင္းရေသာ ေနရာကို ယခုအခါ 'စလင္း' ဟုတြင္သည္ ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳၾကသည္။

သေရေခတ္တရာသို႔ ေရာက္ရွိျခင္း

မင္းသား ႏွစ္ပါးသည္ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းသို႔ ဆက္လက္ေမွ်ာလာခဲ့ျပီးေနာက္ ယခုျပည္ျမိဳ႕တည္ရွိရာ သေရေခတၱရာျမိဳ႕အနားသို႔ ဆိုက္ေရာက္သည္။ ထိုေနရာတြင္ ရေသ့ႀကီးတစ္ပါး၏ ေတာထြက္တရားအားထုတ္ရာအနီး စြန္႕ၿမဲျဖစ္ေသာ က်င္ငယ္ေရကို အစဥ္လာေသာက္သည့္ သမင္မမွ ေဗဒါရီ ဆိုေသာ လူသားသမီးငယ္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္ဟု ဒ႑ာရီတြင္ ဆိုသည္။ ရေသ့ႀကီးသည္ သမီးငယ္အား အဓိဌာန္ျဖင့္ လက္ညိႈးမွ ႏို႕ခ်ဳိထြက္ေစကာ ေကၽြးေမြးျပဳစုခဲ့ေသာ္လည္း ေဗဒါရီ အရြယ္ေရာက္လာျပီးေနာက္ ေက်ာင္းသခၤန္းႏွင့္မအပ္စပ္ေသာ သူ႕ကို အလိမၼာသုံး၍ ဘူးသီးတစ္လုံးတြင္ အပ္ေပါက္ထက္အနည္းငယ္မွ်ႀကီးေသာ အေပါက္တစ္ခု ေဖာက္ကာ ေန႕စဥ္ ျမစ္အတြင္းသို႔ ေရခပ္တာ၀န္ေပးေစလႊတ္ထားသည္။ ထိုေရထည့္သည့္ အေပါက္မွာ အလြန္ေသးငယ္သည့္အတြက္ ေရျပည့္ရန္ အလြန္ပင္ၾကာျမင့္သည္။ ထို့ေၾကာင့္ ရေသ့သည္ ေဗဒါရီ မရွိေသာအခ်ိန္တြင္ စိတ္ေျဖာင့္လက္ေျဖာင့္ တရားအားထုတ္နိုင္သည္။

သေရေခတၱရာသို့ ဆိုက္ေရာက္လာေသာ အခါ မင္းသားႏွစ္ပါးသည္ ေဗဒါရီ ႏွင့္ ျမစ္ကမ္းတြင္ ဆုံမိၾကသည္။ ေဗဒါရီ ေရခပ္ေနသည္ကို ျမင္ေသာအခါ စူဠာသမာၻ၀ က ဗူးသီးမွ အေပါက္ကို သံလ်က္ႏွင့္ ခ်ဲ႕ေပးသျဖင့္ ေရကို အလြယ္တကူ ခပ္၍ ရသြားသည္။ ေက်ာင္းသို႔ အလ်င္အျမန္ျပန္ေရာက္လာေသာအခါတြင္ ရေသ့က အက်ိဳးအေၾကာင္းေမး၍ မင္းသား ႏွစ္ပါးနွင့္ ေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္ ေျပာေသာအခါတြင္ ေက်ာင္းသင္ခန္းသို႔ ေခၚလာေစသည္။ ေနာက္တြင္ သေရေခတၱရာတြင္ မင္းဆက္ျပတ္သြားေသာအခါ၌ စူဠာသမာၻ၀သည္ သေရေခတၱရာကို သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္သည္ဟု အဆိုရွိၾကသည္။ မဟာသမၻဝ မွာမူ စႏၵမုခိဘီလူးမနွင့္ ခ်စ္ႀကိဳးသြယ္မိျပီး ဗိႆႏိုးျမိဳ႕ကို ထူေထာင္ကာ ေနထိုင္သည္ ဟု ဆိုၾကသည္။ မဟာသမၻဝ နွင့္ စႏၵမုခိတို႔မွ သမီးေတာ္ ပန္ထြာဘုရင္မ ကို ဖြားျမင္သည္။

သမိုင္းဆိုင္ရာ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ား

ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းပုံျပင္ကို ဒ႑ာရီတစ္ခု အျဖစ္ႏွင့္သာ လက္ခံရန္ရွိျပီး သမိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံရန္ မျဖစ္နိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ိုဳ႕ရွိသည္။ သမိုင္းပညာရွင္တို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ဗိႆနိုးသည္ သေရေခတၱရာထက္ ရာစုနွစ္ ၂ ခုမွ်ေစာ၍ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ထို့ေၾကာင့္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားရွိသည္။ ထိုမွ်မက နဂါး ႏွင့္ ဘီလူး စသည္တို့မွာ ဒ႑ာရီလာ သတၱဝါမ်ား သာျဖစ္သျဖင့္ တကယ္ရွိေၾကာင္းလက္ခံနိုင္ရန္ ခက္ခဲသည္။

Comments