မဟာေဗာဓိေစတီ

                                      မဟာေဗာဓိေစတီ

မဟာေဗာဓိ ေစတီေတာ္ဟာ ပုဂံျမိဳ႕ေဟာင္းအတြင္း ဧရာ၀တီျမစ္ ဆိပ္ကို သြားရာလမ္းဘက္မွာ တည္ရွိပါတယ္။ မဟာေဗာဓိ ေစတီေတာ္ဟာ အိႏၵိယနိုင္ငံ ဗုဒၶဂါယာမွာရွိတဲ့ မဟာေဗာဓိ ေစတီကိုပံုစံယူ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္တယ္လို႕ ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ ေစတီေတာ္ပံုစံကိုေတာ့ ပုဂံ သားေတြ မဇိၥ်မေဒသမွာရွိတဲ့ မဟာေဗာဓိေစတီ ပ်က္စီးယိုးယြင္းေနတာကို သြားေရာက္ျပဳျပင္ၾကရာက အတုယူရရွိခဲ့တယ္လို႕ မွတ္သားဖြယ္ ျမင္ေတြ႕ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မဟာေဗာဓိေစတီရဲ႕ လိႈဏ္ဂူေတာ္အတြင္းမွာေတာ့ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ၾကီးႏွစ္ဆူရွိျပီး အင္း၀ေခတ္ မင္စာအရလဲ နားေတာင္မ်ားမင္းရဲ႕ ကုသိုလ္ေတာ္လို႕ ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္၀န္းက်င္မွာ မဇၥိ်မေဒသဗုဒၶဂါယာလို သတၱဌာနဆိုင္ရာ အမွတ္အသား အေဆာက္အအံုေတြ တည္ေဆာက္ထားတာကိုလဲ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Comments