မေကြးတိုင္း

မေကြးတိုင္း

မေကြးတိုင္း
ျမိဳ႕ေတာ္ မေကြး
တည္ေနရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း
ဧရိယာ ၄၄၈၁၉ km²
လူဦးေရ ၄၄၆၄၀၀၀ ခန္႔ (၁၉၉၉ စာရင္း)
လူမ်ိုးမ်ား ဗမာ ၊ ခ်င္း ၊ ရခိိုင္ ၊ ရွမ္း ၊ ကရင္
ဘာသာတရားမ်ား ဗုဒၶ၊ ခရစ္ယာန္

(မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး)မေကြးတိုင္း


တည္ေနရာႏွင့္ အက်ယ္အဝန္း

ျမန္မာနိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ၊ ေျမာက္လတၱီက်ဳ ၁၈ ံ ၅၀' ႏွင့္ ၂၂ ံ ၄၇' ၾကား ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ ၉၃ ံ ၄၇' ႏွင့္ ၉၅ ံ ၅၅' ၾကားတြင္ တည္ရွိၿပီး ပဲခူးတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ျဖင့္ ဝန္းရံထားသည္။ မေကြးတိုင္းသည္ ၁၇၃၀၅ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္းၿပီး တိုင္းႀကီး (၇) တိုင္းတြင္ အက်ယ္၀န္းဆံုး ျဖစ္သည္။

ရာသီဥတု

အလယ္ပိုင္း ခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသျဖစ္၍၊ မိုးအလြန္နည္းၿပီး ပူျပင္းေသာရာသီဥတုရွိသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္

မေကြးတိုင္း၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ မေကြးျဖစ္သည္။

ခရိုင္ရံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕မ်ား

 • ဂန္႔ေဂါ
 • မင္းဘူး
 • ပခုကၠဴ
 • သရက္
မေကြးတိုင္းေျမပံု

အျခား ၿမိဳ႕ရြာမ်ား

 • အိုင္းမ
 • အိုင္ႀကီး
 • ေအာင္လံ
 • ေခ်ာက္
 • ေခ်ာင္းနက္
 • ေဂြးခ်ိဳ
 • ကံမ
 • ကမ်င္းကန္
 • ကန္

 • ေက်ာက္ထု
 • ေက်ာ
 • ေၾကးနီ
 • ကၽြန္းေခ်ာင္း
 • လမ္းရြာ
 • လယ္ကိုင္း
 • လင္းကေတာ
 • မလြန္
 • မဲဇလီ
 • မိေက်ာင္းရဲ
 • မင္းတဲႀကီး
 • မင္းတုန္း
 • မင္းလွ
 • မင္းရြာ
 • မိုးနတ္ကုန္း
 • ၿမိဳင္
 • ျမင္ကြန္း
 • ျမစ္ေျခ
 • ၿမိဳ႕သစ္
 • နဂါးအိုင္
 • နတ္ေမာက္
 • ငဖဲ
 • ညံကန္
 • ေညာင္လွ
 • ပဒါန္း
 • ပခန္းႀကီး
 • ေပါက္
 • ပြင့္ျဖဴ
 • ျပလို႔
 • ေပ်ာ္ဘြယ္
 • ျပရည္
 • စပါးတန္း
 • စကု
 • စေလ*
 • စလင္း
 • ဆတ္သြား
 • ေဆာ
 • ဆည္ေတာ္
 • ဆိပ္ျဖဴ
 • ရွမ္းတပ္ႀကီး
 • ေရႊပန္းေတာ
 • ေစတုတၱရာ
 • ဆင္ေပါင္ဝဲ
 • ဆင္ျဖဴကၽြန္း
 • တိုင္တား
 • ေတာင္တြင္းႀကီး
 • သမဴလ
 • ထီးလင္း
 • ဝက္မစြပ္
 • ေယာ
 • ေရမ်က္နီ
 • ေရနံခ်ပ္
 • ေရနံေခ်ာင္း
 • ေရနံမ
 • ေရနံ႔သာ
 • ေရစႀကိဳ
 • ရြာမြန္

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေနရာမ်ား

 • ျမသလြန္ေစတီ
 • ေရႊစက္ေတာ္ဘုရား
 • ပံုေတာင္၊ ပံုညာေဒသ (ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ႂကြင္း ေလ့လာေရးလုပ္ငန္း)


သယံဇာတမ်ား

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေျမမ်ား အလြန္ေပါမ်ားသည္။

Comments