ျမန္မာရုံးပိတ္ရက္မ်ား

 1. လြတ္လပ္ေရးေန႔ (ဇန္န၀ါရီလ၊ ၄-ရက္ေန႔)
 2. ျပည္ေထာင္စုေန႔ (ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၁၂-ရက္ေန႔)
 3. ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ (မတ္လ၊ ၂-ရက္ေန႔)
 4. တပ္မေတာ္ေန႔ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ (မတ္လ၊ ၂၇-ရက္ေန႔)
 5. မဟာသၾကၤန္ ပြဲေတာ္ (ဧျပီလ၊ ၁၂မွ ၁၇-ရက္ထိ)
 6. အလုပ္သမားေန႔‎ (ေမလ၊ ၁-ရက္ေန႔)
 7. ကဆုန္လျပည့္ေန႔
 8. အာဇာနည္ေန႔ (ဇူလိုင္လ၊ ၁၉-ရက္ေန႔)
 9. သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔
 10. ေဒပါ၀ါလီေန႔
 11. တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔
 12. အမ်ဳိးသားေန႔ (တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀-ရက္)
 13. တေပါင္းလျပည့္ေန႔
Comments