လက္ထပ္မဂၤလာႏွင္.ေနထိုင္ေရး

ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာရျခင္း ၏ အေႀကာင္းဟူသမွ်ကို " မဂၤလာ " ဟုေခၚသည္ ။ အလြန္ခ်မ္းသာေသာ လူတို.၏ လက္ထပ္ပြဲ၌
အကုန္အက် မ်ားစြာ ခံ က်င္းပေသာ္လည္း သူတို.မွာ မေထာင္းသာေပ ။ သို.ေသာ္ မွန္မွန္ ႀကြယ္၀ သူ ဆင္းရဲသူတို.မွာ
(တဘက္ႏွင္. တဘက္မ်က္ႏွာရေအာင္ ) အကုန္အက်မ်ားစြာ ခံလုိက္ျခင္းအားျဖင္. ေနာင္ခါစီးပြါးေရး၌ အရင္းအႏွီး ဆုတ္ယုတ္
သြားသျဖင္. အမဂၤလာ ျဖစ္ေလသည္။ လက္ထက္ပြဲ၌ လာေရာက္သူတို.က လက္ထပ္ပြဲ ၏ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားမွဳကို ခ်ီးက်ဴးႀကေသာ္လည္း ေနာင္အခါ ခမ္းနားစြာ လက္ထပ္သူတို. ဆင္းရဲႀကလွ်င္ မည္သူမ်ွ အေပါင္းအသင္းလုပ္ခ်င္ႀကမည္မဟုတ္။
ထို.ေႀကာင္.လက္ထပ္ပြဲ ၌ လူႀကီးသူမမ်ားေတာ္သင္.ရုံဖိတ္၍ လက္ထပ္လုိက္ျခင္းသာလွ်င္ အကုန္အက်နည္း၍ ေနာင္စီးပြါးေရး
ေကာင္းဖို.ရာ မဂၤလာ ျဖစ္ႀကေပလိမ္.မည္။

လက္ထပ္ျပီးေနာက္ေနထိုင္ေရး

လက္ထပ္ျပိးသူတိုင္း တဘက္တဘက္ မိဘ အိမ္၌ အေတာ္ ႀကာႀကာေနႏိူင္ဖို. အေရးႀကီးသည္။ ေရွးဓေလ.ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္ ။
လက္ထပ္ျပိး ေနာက္ အိမ္သီးျခား ခြဲမေနေသးဘဲ မိဘ တစ္ဦး ဦးထံ၌ အေတာ္ႀကာႀကာေနႀကသည္။ မိဘတို.က ေကြ်းေမြးထား၏ ။
တခ်ိဳ.ကား အ၀တ္လည္းဆင္၏ ။ အလုပ္ကိုလည္း အတူ လုပ္ေစသည္။ ထို.ေႀကာင္.သူတို. မွာ စားစရိတ္ မကုန္ လုပ္ကိုင္သမ်ွစုမိေလသည္။ မိဘတို.မွာ လည္း နဂိုက ေကြ်းထားရေသာ တစ္ေယာက္ထက္ ေနာက္တစ္ေယာက္တိုးသြားရုံမွ်ျဖင္.
ထူး၍ ၀န္မေလးႀက ။ လက္ထပ္ တုန္းက လက္ဖြဲ. ရလုိက္ႀကေသာ ေငြ ျဖင္. စပါး ႏွမ္း စသည္တို. ၀ယ္ထား ၏ ။ အရွဳံးမရွိ ၊
အျမတ္ ႀကီးႏွင္. အျမတ္ေလး ပင္ ၊ ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ႀကာေသာ္ စပါး ေလးရာ ငါးရာ စုမိေလသည္ ။ ဒီနည္းအတိုင္း တိုးတက္လာရာ
အရြယ္ေကာင္းတုန္း အခ်ိန္ အေမြ တစ္ခ်ိဳ.ရျပန္သျဖင္. လူရည္တတ္ေလးေတြ ျဖစ္ေနႀကေတာ.၏ ။ ထိုေရွးက အေသာက္အစား
ေလာင္းကစားမရွိႀက၍ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထဲ၌ ဆင္းရဲသူမရွိသေလာက္ နည္းပါး ခဲ.၏ ။ ယခုကား ထိုသို.မဟုတ္ေတာ.ေခ်။

အရွင္ဇနကာ ဘိ၀ံသ
Comments