ေလာကနႏၵာေစတီ


ေလာကနႏၵာေစတီသည္ ပုဂံတြင္ရွိေသာ ေရွးေဟာင္းဘုရားတစ္ဆူျဖစ္သည္။
ေလာကနႏၵာေစတီကို ေအဒီ၁၀၅၉တြင္ အေနာ္ရထာမင္း တည္ခဲ့သည္။ အေနာ္ရထာမင္းသည္
သီဟိုဠ္ကြ်န္းမွ ဆက္သလိုက္ေသာ စြယ္ေတာ္ကို ထပ္မံပြြါး၍  ေလာကနႏၵာ သေဘာၤဆိပ္အနီး ကုန္းျမင္႔တြင္
ေလာကနႏၵာ ေစတီ တည္၍ ဌာပနာခဲ႔သည္။
ေလာကနႏၵာေစတီကို ေအာက္ေျခတြင္ ရွစ္ေထာင့္ ပစၥာယာခံထားျပီး ရွစ္ေထာင့္
 ပစၥယာ အလယ္တြင္ ပစၥယာသံုးဆင့္ႏွင့္ ေခါင္းေလာင္းပံု ရွည္ရွည္ ေဖါင္းရစ္ အဆင့္ဆင့္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည္။
ေလာကနႏၵာေစတီကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံခဲ့သျဖင့္ ေစတီအသစ္ကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနသည္။
ေလာကနႏၵာေစတီ အေရွ႕ဘက္ တန္ေဆာင္း အတြင္းတြင္ သဲေက်ာက္အမာစားျဖင့္
ထုလုပ္ထားသည့္ ၁.၈၃မီတာ(၆ေပခန္႕) ျမင့္သည့္ ဗုဒၶရုပ္ပြား ဆင္းတု (စ်ာနမုျဒာ) ကိုဖူးေမွွ်ာ္နိုင္ ပါသည္။

ေလာကနႏၵာဘုရားအနီးတြင္ ေလာကနႏၵာေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္တည္ရွိသည္။
ေလာကနႏၵာ ေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္အတြင္း ကမၻာ့ရႇားပါးမ်ဳိးစိတ္ စာရင္း၀င္ ၾကယ္လိပ္မ်ားကို ၂၀၀၁ ခုႏႇစ္တြင္ ေမြးျမဴခဲ့ၿပီး
 ေကာင္ေရ ၄၀၀ ခန္႔ရႇိေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။ ေလာကနႏၵာဘုရားအနီး ေညာင္ဦး- ေခ်ာက္သြားကားလမ္း၏
 ၀ဲဘက္တြင္ ကပ္လ်က္ရႇိၿပီး ေရႊသမင္၊ ႀကိဳးၾကာ၊ သေဘၤာယုန္မ်ားအား ျခံခတ္ေမြးျမဴထားကာ
ဒရယ္၊ ဆတ္၊ ဂင္လိပ္၊ ေဒါင္း၊ ေၾကာင္၀ံပိုက္၊ ယုန္၊ ၾကက္တူေရြးတို႔ကို သဘာ၀အတုိင္း ေမြးျမဴထားေၾကာင္ းသိရသည္။

Comments