လွ်ာကင္ဆာ


လွ်ာကင္ဆာဆိုတာဟာ လွ်ာရဲ႕အေရွ႕ ဒါမွမဟုတ္ အေနာက္ဘက္မွာျဖစ္တဲ့ ကင္ဆာ အက်ိတ္ပါ။ အျဖစ္မ်ားဆံုးကင္ဆာ ၁၀ မ်ိဳးထဲမွာ မပါဝင္ေပမယ့္ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း လွ်ာကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္သူအသစ္ေတြ ၄၀ မွ ၅၀ ေယာက္ထိရိွေနပါတယ္။ အသက္ ငယ္သူေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမရိွေပမယ့္ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ေက်ာ္လာရင္ လွ်ာကင္ဆာ ျဖစ္ႏႈန္းျမင့္တက္လာပါတယ္။

လွ်ာကင္ဆာဟာ ကြမ္းသီးဝါးသူေတြမွာ အျဖစ္မ်ားၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္သူ၊ အရက္ မ်ားမ်ား ေသာက္သူေတြမွာလည္း လွ်ာကင္ဆာျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေရာဂါ လကၡဏေတြ အေနနဲ႔ လွ်ာေပၚမွာ နီရဲတာ ဒါမွမဟုတ္ အျဖဴအကြက္ေတြျဖစ္တာ ဒါမွမဟုတ္ အက်ိတ္ ရိွတာ ဒါမွမဟုတ္ အနာရိွတာေတြျဖစ္ေနၿပီး ကုသမႈခံယူေပမယ့္ ေပ်ာက္ကင္းမႈမရိွတာပါ။

တခ်ိဳ႕မွာ လွ်ာနဲ႔လည္ေခ်ာင္းနာတာ ဒါမွမဟုတ္ ထံုက်ဥ္ေနတာျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီေဖာ္ျပပါ လကၡဏာေတြဟာ လွ်ာကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္သလို အျခားေရာဂါလည္း ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလကၡဏာေတြဟာ ႏွစ္ပတ္အတြင္း မေပ်ာက္ကင္းရင္ ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္တာမို႔ ဆရာဝန္နဲ႔ ျပဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ကုသမႈပိုင္းအေနနဲ႔ ကင္ဆာအက်ိတ္ကို ခဲြစိတ္ျဖတ္ထုတ္ကာ ဒါမွမဟုတ္ ခဲြစိတ္တာနဲ႔ ဓာတ္ကင္တာပူးေပါင္းၿပီးလုပ္တာေတြ လုပ္လုိ႔ရပါတယ္။ ကင္ဆာက်ိတ္ဟာ အေရးႀကီး ေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ ခဲြစိတ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ရင္ ကင္ဆာေဆးသြင္းတာနဲ႔ ဓာတ္ကင္ဆာေပါင္းစပ္ၿပီး ကုသႏုိင္ပါတယ္။ လွ်ာကင္ဆာဟာ လွ်ာရဲ႕ အေရွ႕ဘက္မွာ ျဖစ္ရင္ စကားေျပာရတာခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ လွ်ာရဲ႕အေနာက္ဘက္မွာျဖစ္ရင္ အစာမ်ိဳရတာ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။
Comments