လမ္းမသိေသာယင္ေကာင္

မီလ္ ခေရာ႔(ဖ) စားေသာက္ဆိုင္၏ တတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေသာ အခန္းတစ္ခုထဲမွာ

ကြ်န္ေတာ္ထုိင္ေနသည္။ စားေသာက္ဆိုင္က တုိရြန္တို႔ျမိဳ႕ ဘက္ တစ္နာရီျခား

ခရီးေလာက္မွာ ရွိေနသည္။ ထင္းရွုးပင္ မ်ားၾကားမွာ ပုန္းလွ်ိဳး တည္ရွိသည္႔

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေနရာကေလး။

သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ႏွင္႔ သံုးေလးေပအကြာေလာက္မွာ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေမာတေကာ ၾကိဳးပမ္း ရုန္းကန္ေနသံတစ္ခု ကြ်န္ေတာ္ၾကားေနရသည္။

ယင္ေကာင္ေလးတစ္ေကာင္ ျပတင္းမွန္ခ်ပ္ကို ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ရန္

အသည္းသန္ၾကိဳးစားေနျခင္းပင္။ သူ႔ ခႏၶာကိုယ္၌ အၾကြင္းက်န္သမွ် စြမ္းအားကို

ျဖစ္ႏိုင္စရာ မရွိသည္႔ သည္အေရးကိစၥၾကီး အတြက္ သူျဖဳန္းတီးေနသည္။

ညံသထက္ညံလာသည္ ေတာင္ပံခတ္သံက ေၾကကြဲဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ ယင္ေကာင္၏

လုပ္ငန္းစဥ္ိကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ ၾကိဳးစား၊ မေအာင္ျမင္လွ်င္ သည္႔ထက္ သည္႔ထက္

ပိုၾကိဳးစား၊ ဟူေသာ လံု႔လ၀ါဒ လမ္းစဥ္။ သို႔ေသာ္ ေလာေလာဆယ္ သည္လမ္းစဥ္က

အလုပ္မျဖစ္ေပ။

အသည္း အသန္ ကမူးရွဴး ထိုးၾကိဳးစားေနျခင္းေၾကာင္႔ သူ႔အတြက္

လြတ္လမ္းေပၚမလား။ ရွင္သန္မည္႔ အလားလာလည္း စိုးစဥ္းမွ် မျမင္ရ။ စင္စစ္

မစဥ္းမစား အားထုတ္ရုန္းကန္ေသာ္လည္း ျပတင္းမွန္ခ်ပ္ကိုကား

ေဖာက္ထြက္လာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၊ ယင္ေကာင္ေလးကေတာ႔ သူ႔ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔

ေရာက္ရွိေရးအတြက္ အသက္ပင္ေသေသ ဟူေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးျဖင္႔ က်ားကုတ္က်ားခဲ

အားထုတ္ရုန္းကန္သြားရန္ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာလ်က္ ရွိေနသည္။

၀မ္းနည္းစရာပင္ ယင္ေကာင္၏ ဘ၀နိဂံုးကို သိျမင္ေနရသည္။ သူသည္ သည္ျပတင္းေပါက္ ေဘာင္ေပၚ၌ ပင္ ေသပြဲ၀င္ရမွာ ေသခ်ာလ်က္ရွိသည္။


စင္စစ္၊ အခန္း၏ တစ္ဖက္ျခမ္း သည္မွန္ျပတင္းမွ ေျခဆယ္လွမ္းခန္႔ အကြာ၌

တစ္ခါးတစ္ခုသည္ ဟင္းလင္းပြင္႔လ်က္ရွိသည္။ သံုးေလးစကၠန္႔ ပ်ံသန္းရံုျဖင္႔

ယင္ေကာင္ငယ္သည္ သူေမွ်ာ္လင္႔ေတာင္႔တသည္႔ ျပင္ပ ကမၻာသို႔ လွစ္ကနဲ

ေရာက္ရွိသြားႏိုင္၏ ။ သည္မွာ အသည္းအသန္ အားထုတ္ရုန္းကန္ေနသည္ကို

ခဏေလးနားကာ ေဘးဘီသို႔ အသာလွည္႔ၾကည္႔ ရံုမွ်ျဖင္႔ မိမိဘာသာထည္႔သြင္းထားသည္႔

ေလွာင္ခ်ိဳင္႔ အတြင္းမွ သူလြတ္ေျမာက္သြားႏိုင္၏။

မွန္နံရံကို ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ေသာ အခြင္႔အလမ္း သို႔မဟုတ္ သည္အခန္းတြင္းမွ

လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသာ အခြင္႔အလမ္းသည္ ထိုအနီးနားေလးမွာပင္ရွိ၏။ သိသူအတြက္ကား

လြယ္ကူလွဘိသည္။

ဇြဲၾကီးလွေသာ ထိုယင္ေကာင္သည္ အဘယ္ေၾကာင္႔ေနာက္တစ္မ်ိဳး ေျပာင္း၍

ၾကိဳးစားရေကာင္းမွန္း မသိခဲ႔ပါသနည္း။ သူေရြးခ်ယ္ခဲ႔သည္႔ တစ္ခုတည္းေသာ

နည္းလမ္းကို အဘယ္ေၾကာင္႔ သည္မွ် သဲသဲမဲမဲ စြဲေနရသနည္း။ သည္နည္းလမ္း

အတိုင္း က်ားကုတ္က်ားခဲ လုပ္ျခင္းသည္သာ ေအာင္ျမင္မွု ရရႏ္

အေသခ်ာဆံုျဖစ္သည္ဟု အဘယ္ေၾကာင္႔ သည္မွ် စြဲလမ္းယံုၾကည္ေနရသနည္း။

ေသခ်င္ေသပေစ သည္နည္းလမ္းအတိုင္းပဲစြဲစြဲျမဲျမဲ အားထုတ္သြားမည္ ဟူေသာ

စိတ္သည္ဘယ္သို႔ေသာ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မွုမ်ိဳးမွေပၚေပါက္ခဲ႔ သနည္း။

ယင္ေကာင္အေနႏွင္႔ ေတာ႔ သူ၏ လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္ သည္ပင္

က်ိဳးေၾကာင္းအသင္႔ျမတ္ဆံုးလမ္းစဥ္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနပါမည္။ သို႔ေသာ္

၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းသည္က သူ႔အယူအဆ သူ႔လုပ္နည္းလုပ္ဟန္သည္

အသက္ဆံုးရွံုးျခင္းျဖင္႔ နိဂံုးခ်ဳပ္ရမည္႔ အယူအဆမ်ိဳး

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ိဳး ျဖစ္ေနျခင္းပင္။

ၾကိဳးစား ၊ မေအာင္ျမင္လွ်င္ သည္႔ထက္ သည္႔ထက္ ပိုၾကိဳးစား၊ ဟူေသာ နည္းသည္

အျမဲသင္႔ေတာ္မွန္ကန္သည္႔ အေျဖ နည္းလမ္းမဟုတ္ပါ။ သည္၀ါဒတစ္ခုတည္း ကို

အားကိုးျပဳထားရံုျဖင္႔ သင္၏ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္ေတြထေျမာက္ေအာင္ျမင္လမ္႔မည္ဟု

စိတ္ခ်ယံုၾကည္၍ မရ ပါ ။ စင္စစ္ သည္လမ္းစဥ္ကို တရားေသ

ကိုင္စြဲျခင္းေၾကာင္႔ပင္ ျပႆနာေတြ ရင္ဆိုင္လာရႏိုင္ပါသည္။

နည္းလမ္းကို ျပန္လွန္သံုးသပ္မွူု မျပဳ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လည္း

မၾကိဳးစား၊ ၀ီရိယကို အျမင္႔ဆံဳးတင္ႏိုင္လွ်င္ ရွိသမွ် အတားအဆီး ကို

ေဖာက္ထြက္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရမည္ ဟူေသာအစြဲျဖင္႔ လုပ္ကိုင္သြားမည္ဆိုက

မေအာင္ျမင္ရံုမက ေအာင္ျမင္သည္႔ အခြင္႔လမ္းမ်ားစြာ ကိုပင္ မိမိဘာသာ

ဖ်က္ဆီးပစ္မိႏိုင္ေပသည္။ၾကိဳးစားပါလ်က္ ေဖာက္ထြက္၍မရသည္႔ အခါတိုင္း ယင္ေကာင္ ကို သတိရပါ ။


မူရင္း ။ ။ Price Pritchett ၏ Try Something Different
Comments