ေဂ်ာက္ဂ်က္(အဆိုေတာ္)


ေဂ်ာက္ဂ်က္
အမည္ရင္း
ေမြးသကၠရာဇ္


မိဘအမည္
ေမြးရာဇာတိ ရန္ကုန္
ႏို္င္ငံ ျမန္မာ
အလုပ္အကိုင္ အဆိုေတာ္
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈ ညစ္ညမ္းစာသားပါ၀င္သည္ သီခ်င္းမ်ား ေရးဖဲြ႔ သီဆုိမႈ
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ ဗုဒၶဘာသာ

"သီခ်င္းေရးတ့ဲအခါ အရင္လုိ တျခားသူကုိ တုိက္ခုိက္တာမ်ဳိးေတြ မေရးေတာ့ပါဘူး။ လတ္တေလာ ခံစားခ်က္ ျဖစ္တ့ဲ အခ်စ္အေၾကာင္း၊ လူမႈဘ၀ အေၾကာင္းေတြကုိပဲ ရုိးစင္းစြာ ေရးဖဲြ႔ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဟစ္ေဟာ့ အဆုိေတာ္ ေဂ်ာက္ဂ်က္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ၃.ဝ၆.၂ဝဝ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ နံနက္ခင္း ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဂ်ာက္ဂ်က္သည္ ညစ္ညမ္းစာသားပါ၀င္သည္ သီခ်င္းမ်ား ေရးဖဲြ႔ သီဆုိမႈေၾကာင့္ စင္ျမင့္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြမ်ား၊ စီးရီးထုတ္ျခင္းမ်ား ပိတ္ပင္ခံခ့ဲရဖူးသည္။ ယခုအခါ ပိတ္ပင္မႈမ်ား ရုပ္သိမ္းသြားၿပီဟု ဆုိသည္။

Comments