ဂႏၱ၀င္(မင္းသမီး)


ဂႏၴဝင္သည္ အမ်ိဳးသမီးသ႐ုပ္ေဆာင္ႏွင့္ ေမာ္လ္ဒယ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။
Comments