ခင္ေမာင္တိုး(အဆိုေတာ္)


ခင္ေမာင္တိုး ကို  ၂ ရက္ ဧပရယ္လ ၁၉၅၀ တြင္  ေမြးဖြါးခဲ႔ျပီး  ျမန္မာ အဆိုေတာ္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ျပီး သီခ်င္း ေရးဆရာ လည္းျဖစ္သည္ ။  မဇၹိဳမ လွဳိင္း တီး၀ိုင္း ႏွင္႔  အခ်ိန္ႀကာျမင္႔စြာ လက္တြဲခဲ႔ ျပီး ျမန္မာ သီခ်င္း ေအးေအး ေလးမ်ားကို သီဆိုေအာင္ျမင္ခဲ႔ သူလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ အနည္းငယ္သာ ေအာင္ျမင္ေသာ သီခ်င္းေရးဆရာမ်ားတြင္တစ္ေယာက္ အပါအ၀င္ျဖစ္ျပီး ကိုယ္ပိုင္သီခ်င္းမ်ားကို သာေရးသားခဲ႔သူလည္းျဖစ္သည္။သီခ်င္း အယ္လဘမ္ ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ခဲ႔ျပီး ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိခဲ႔ေသာ မဟာဆန္သူ သီခ်င္းေခြမွာ ခင္ေမာင္တိုး ၏ လူသိမ်ားေသာ အယ္လဘမ္ တခုလည္းျဖစ္သည္။


ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္

ခင္ေမာင္တိုး ကို စစ္ကိုင္းတိုင္း  တြင္ ေမြးဖြါးခဲ.ျပီး သူ၏ မိဘမ်ားမွာ ဦး ခင္ေမာင္ ႏွင္႔ ေဒၚ ခင္လွတို႔ ျဖစ္သည္။ ခင္ေမာင္တိုး၏ ဇနီးမွာ ေ၀ေ၀ခုိင္ ျဖစ္ျပီး ကေလး သံုးေယာက္ ေမြးဖြါး ခဲ႔သည္။Comments