ခ်စ္ဦးညိဳ(စာေရးဆရာ)

ဆရာ ခ်စ္ဦးညဳိကုိ အဖ ဦးေ႐ႊေဒါင္းညဳိ၊ အမိ ေဒၚစိန္ရင္ တုိ႕မွ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႕တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြား ခဲ့သည္။ အမည္ရင္း ေက်ာ္စြာ ျဖစ္ၿပီး၊ ေမြးခ်င္း (၇) ေယာက္ အနက္ အႀကီးဆုံး ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ နန္းေတာ္ေရွ႕ မတၲရာတုိက္ မူလတန္း ေက်ာင္းတြင္ ပညာ ဆည္းပူး ခဲ့သည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ မႏၩေလးၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁) အစုိးရ အထက္တန္း ေက်ာင္းမွ ဆယ္တန္း ေအာင္ျမင္သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တကၠသုိလ္၌ ဥပစာ ဝိဇၨာ (က) တန္း တက္ေရာက္သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံ တကၠသုိလ္၌ ဒႆနိကေဗဒ အဓိက ဘာသာျဖင့္ တက္ေရာက္ၿပီး၊ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘြဲ႕ရရွိ ခဲ့သည္။ မဟာဝိဇၨာ အပုိင္း (က) သုိ႕ တက္ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့သည္။

၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ လုပ္သားမ်ား ေကာလိပ္ ဒႆနိက ေဗဒ ဌာနတြင္ နည္းျပ ဆရာ အျဖစ္ အမႈထမ္း ခဲ့သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ မုိးေဝ စာေပ မဂၢဇင္း ေအာက္တုိဘာလ ထုတ္တြင္ ပထမဆုံး ပုံႏွိပ္ စာမူ ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အလယ္ ဝတၴဳ စတင္ ပါရွိ ခဲ့သည္။

၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံး လုံးခ်င္း ဝတၴဳ လကၤာဒီပ ခ်စ္သူကုိ ထုတ္ေဝ ခဲ့သည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စ၍ ရန္ကုန္ ယဥ္ေက်းမႈ တကၠသုိလ္ ဇာတ္သဘင္ ပညာ ဌာန အႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၊ ေမလ မ်ားတြင္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံသုိ႕ ျမန္မာ ရာမာယဏ ဇာတ္အဖြဲ႕ အႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္ အျဖစ္ သြားေရာက္ ခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ေမလတြင္ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏုိင္ငံ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ပီကင္း ပြဲေတာ္သုိ႕ ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ ကဇာတ္ အဖြဲ႕ အႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္ အျဖစ္ သြားေရာက္ ခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာတြင္ ယုိးဒယား ႏုိင္ငံ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသုိလ္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ အရ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ယင္းတကၠသုိလ္ စာေပ အႏုပညာ ဌာနတြင္ ျမန္မာ ရာမာယဏ စာတမ္း တင္သြင္း ခဲ့သည္။

၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အေမရိန္ကန္ ျပည္ေထာင္စု ေျမာက္အီလီႏြဳိက္ တကၠသုိလ္၌ က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ရာမာယဏ ကြန္ဖရင့္သုိ႕ တက္ေရာက္ၿပီး ျမန္မာ ရာမာယဏ စာတမ္း တင္သြင္း ဖတ္ၾကား ခဲ့သည္။

ခ်စ္ဦးညဳိ ေရးသား ထုတ္ေဝ ခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ား

 1. ကေသာလက္ႏွင့္ ရက္စက္ေသာ မ်က္ႏွာ (ပထမပုိင္း) - ၁၉၉၅ ခုႏွစ္
 2. ကေသာလက္ႏွင့္ ရက္စက္ေသာ မ်က္ႏွာ (ဇာတ္သိမ္း) - ၁၉၉၅ ခုႏွစ္
 3. ကာဠဗုဒၶ ရကၡိတႏွင့္ အျခား ဝတၴဳတုိမ်ား - ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္
 4. ေကာင္းလွခ်ည့္လား ေဒါင္းျမၾကည္ႏွင့္ အျခားဝတၴဳတုိမ်ား - ၁၉၈၂ ခုႏွစ္
 5. ခုနစ္အိမ္တန္းက မဂ်မ္းပုံ - ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္
 6. ခ်စ္သူမင္းနႏၵာ - ၁၉၈၅ ခုႏွစ္
 7. ခ်စ္သူသုႏၵရီ - ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္
 8. ခ်စ္ေသာ ပါဒဧကရီ - ၁၉၉၄ ခုႏွစ္
 9. ေခ်ာက္ကမ္းပါးေတာင္စြယ္ ေမာင္မယ္မျမင္ဘူးကြယ္ - ၁၉၉၂ ခုႏွစ္
 10. ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟာတမန္ - ၁၉၉၄ ခုႏွစ္
 11. စာမရီသုိ႕ ထူးထူးျခား - ၁၉၉၂ ခုႏွစ္
 12. ေစာင္းသံႏွင့္ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ ဝတၴဳတိုမ်ား - ၁၉၉၈ ခုႏွစ္
 13. တတိယေျမာက္ အရိႏၵမာ ႐ုပ္ပုံလႊာ - ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္
 14. တရားရွင္ ရာဟုလာ - ၁၉၉၄ ခုႏွစ္
 15. တုိးတက္ျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ စာမ်က္ႏွာ - ၁၉၉၆ ခုႏွစ္
 16. တေစၧႏွင့္ အျခားဝတၴဳတုိမ်ား - ၁၉၈၄ ခုႏွစ္
 17. တိမ္တုိက္ေတြ ဖုံးပါလုိ႕ အုန္းၿခိမ့္ၿခိမ့္ညံ - ၁၉၈၁ ခုႏွစ္
 18. ထားမိ၏ ဥကၠာပ်ံ ႏွလုံးသား - ၁၉၉၂ ခုႏွစ္
 19. ေဒဝစၧရာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း - ၁၉၈၆ ခုႏွစ္
 20. နဝရတ္ကုိးသြယ္ - ၁၉၉၄ ခုႏွစ္
 21. ႏွင္းေကသရာခ်စ္တဲ့ သူရဲေကာင္း - ၁၉၉၅ ခုႏွစ္
 22. ပန္းမုံေဝ (ပထမတြဲ၊ ဒုတိယတြဲ) - ၁၉၉၄ ခုႏွစ္
 23. ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈဝတၴဳ - ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္
 24. ဘဒၵါ - ၁၉၉၃ ခုႏွစ္
 25. မဏိစႏၵာဥဒါန္း - ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္
 26. မေလး မဏိစႏၵာ (ေမာင္ဝဏၰႏွင့္ အတြဲ) - ၁၉၈၂ ခုႏွစ္
 27. မဟာေဒသစာရီ နိဒါန္းႏွင့္ ဗုဒၶ ယဥ္ေက်းမႈ ဝတၴဳတုိမ်ား - ၁၉၉၄ ခုႏွစ္
 28. မဟာေသနာပတိ - ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္
 29. ရတနာဂီရိ အက်ဥ္းသား - ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္
 30. ရာဇကုမာရ - ၁၉၉၉ ခုႏွစ္
 31. ႐ုကၡစုိးမယားႏွင့္ အျခားၿပိတၲာမ်ား - ၁၉၉၅ ခုႏွစ္
 32. ရွင္ေစာပု - ၁၉၉၆ ခုႏွစ္
 33. ေရႊတုိက္စုိး - ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္
 34. ေလာကဓံႏွင့္လမ္းေလွ်ာက္ အတူထြက္ျခင္း - ၁၉၉၉ ခုႏွစ္
 35. လကၤာပခ်စ္သူ - ၁၉၇၇ ခုႏွစ္
 36. ဝိဇိတာဝီ - ၁၉၉၆ ခုႏွစ္
 37. သမုိင္းမတြင္ေပမယ့္ သမုိင္းဝင္ေနတဲ့ စကားမ်ား - ၁၉၉၉ ခုႏွစ္
 38. သုဝဏၰ ဘုမၼိငရဲ၊ သုဝဏၰ ဘုမၼိနိဗၺာန္ - ၁၉၉၄ ခုႏွစ္
 39. သုဝဏၰ ဘုမၼိေဝဒနာ - ၁၉၉၅ ခုႏွစ္
 40. သုဝဏၰ ဘုမၼိေဝဒနာ (ဒုတိယတြဲ) - ၁၉၉၅ ခုႏွစ္
 41. ဟိမဝႏၩာ ခရီးသည္ - ၁၉၉၅ ခုႏွစ္
 42. အေၾကာင္းအက်ဳိး အေကာင္းအဆုိးတုိ႕၏ အလယ္ - ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္
 43. အခ်စ္ျဖင့္ ေလာင္ကၽြမ္း ေတာက္ပသူမ်ား - ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္
 44. အစိရဝတီႏွင့္ ကု႑လာေစသာ - ၁၉၉၃ ခုႏွစ္
 45. အဆိပ္ႏွင့္ ကမာၻတသိန္း - ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္
 46. အီဂ်စ္ႏွင့္ အဂၤလန္ ႏုိင္ငံျခားကုိ ေမာင္သြားထားေလမလား - ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္
 47. အုိ ကုိဖုိးျမင့္ႏွင့္ မစၥတာ စမစ္ မဂၤလာပါရွင္ ္(ခ်စ္ဦးညိဳ၊ မင္းလူ ၊ ႏုႏုရည္(အင္းဝ)) - ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္
 48. အဂၢနိ - ၁၉၉၄ ခုႏွစ္
 49. ဣႏၵပတၲႏွလုံးသား - ၁၉၉၃ ခုႏွစ္
 50. ဥေပကၡာေဒဝီ - ၁၉၇၈ ခုႏွစ္

ရည္ညႊန္းကိုးကား

 • ႏွစ္ဆယ္ ရာစု ျမန္မာ စာေရး ဆရာမ်ားႏွင့္ စာစု စာရင္း၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန (႐ံုးခ်ဳပ္) စာတည္းအဖြဲ႕၊ ပညာေ႐ႊေတာင္ စာအုပ္တုိက္၊ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ပထမအႀကိမ္။
Comments