ခရစ္စမတ္

ခရစ္စမတ္ဆိုတာဘာလဲ
ဒီေမးခြန္းကို အားလံုးက ခရစ္ယာန္ဘုရားေမြးေန႔ပြဲလို႔ ဆိုၾကမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ေမြးဖြားလာ တာ ခရစ္ယာန္အတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ ေလာကမွာ႐ွိတဲ့ လူမ်ိဳးမေ႐ြး၊ ဘာသာမေ႐ြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြး ၊ ပညာရွိ၊ ပညာမဲ့မေ႐ြး၊ လူသားတိုင္းအတြက္ ၿဖစ္တယ္။ခရစ္စမတ္ ေန႔ ၿဖစ္လာရၿခင္းအေၾကာင္းမွာ အရာ ခပ္သိမ္းကို ဖန္ဆင္းေသာ ဘုရားသခင္က မိမိဖန္ဆင္းထားေသာ လူသားမ်ား အၿပစ္သံသရာ၀ဲၾသဃမွာ ႏွစ္ၿမဳပ္ ေနသည္ကို မၾကည့္ရက္၍ သားေတာ္ေယ႐ႈအမည္ၿဖင့္ ေလာကႀကီးသို႔ ၾကြဆင္းလာကာ လူ႔ဇာတိ ခံယူခဲ့သည့္ ၀မ္းေၿမာက္စရာ ဘုရားသခင္၏ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ ၿဖစ္တယ္။


ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္ကို ကမၻာႏွင္႔အ၀ွမ္းက်င္းပေလ့ရွိတယ္။ဒါေပမဲ့ ခရစ္စမတ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရ အဓိပၸာယ္ကို မသိၾကသူတို႔န႔ဲ အေနာက္တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈ ဖံုးလႊမ္းလာမႈေၾကာင္႔ ယေန႔ ခရစ္စမတ္ပြဲ တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ယမကာ ဖံုးလႊမ္းတဲ႔ပါတီပြဲမ်ား ၿဖစ္ေနၾကတယ္။ အမွန္စင္စစ္ေယရႈခရစ္ဟာ အေနာက္တိုင္းမွာ ေမြးဖြားျခင္းကို ခံယူ ခဲ႔ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အေရွ႕အလယ္ ပိုင္းေခၚ ကမၻာ၏အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းတို႔ ထိစပ္သည့္ အစၥေရးႏိုင္ငံ တည္ရာ ပါလက္စတိုင္းေဒသတြင္ ေမြးဖြားၿခင္းကို ခံယူခဲ႕ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္က ကမၻာ ေလာကအတြက္ ေယရႈခရစ္ ကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးခဲ့တဲ့ပြဲျဖစ္တဲ့ ခရစ္စမတ္ဟာ အရက္ေသာက္ပြဲ လံုး လံုးမဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ အနာဂါတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့၍ ၀မ္းနည္းၾကေသာ ေလာကသား မ်ားကို အၿပစ္မွကယ္တင္ခဲ့တဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေမြးေန႕ေတာ္ပြဲကို ဘယ္သူေတြက အရက္ေသာက္ပြဲနဲ႔ ႀကိဳဆို ခ်င္ၾကမလဲ။

ခရစ္စမတ္၏ အႏွစ္သာရ အဓိပၸါယ္ကဘာလဲ
ေကာင္းေသာအက်င္႔ကိုသိလ်က္ မက်င္႔ပဲ ေနေသာသူသည္ အျပစ္ရွိ၏။ လူေတြဟာ အမ်ားအားၿဖင္႔ ကိုယ္႔ ကိုယ္ကိုအၿပစ္ရွိမွန္း အျပစ္သားမွန္း မသိၾကဘူး။ဒါေပမဲ႔ လူတိုင္းအျပစ္က်ဴးလြန္ၾကတယ္။ အၿပစ္ရွိသူတိုင္း ခံရမယ့္အခဟာ ေသၿခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္႕ ကြၽႏု္ပ္တို႔ လူသားတိုင္း ေသေနၾကတယ္။ ေသၿပီးရင္ မၿပီး ေသးဘူး၊ ငရဲမွာ ၿပစ္ဒဏ္ ထာ၀ရခံဦးမယ္။ဘုရားသခင္ဟာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ လူသားတိုင္းကို ခ်စ္သနား တယ္။ ဘယ္သူမွပ်က္စီးျခင္း ငရဲထဲေရာက္ဖို႕ အလိုေတာ္မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း အၿပစ္၌ နစ္မြန္းလ်က္ရွိေသာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ကယ္တင္ဖို႔ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္အျဖစ္ လူ႔ဇာတိခံယူျခင္းျဖင္႕ ခရစ္စမတ္ဆိုတာ ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္တယ္။

မဂၤလာရက္ျမတ္ ခရစ္စမတ္
သခင္ေယ႐ႈဟာ ဘုရားစင္စစ္ကေန လူ႕ဘ၀ကိုခံယူၿပီး ေလာက သားေတြဆီ ၾကြဆင္းလာၿခင္းၿဖင့္ ဘုရား သခင္ရဲ႕ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ ေကာင္းၿမတ္ေတာ္မူၿခင္းကို ထင္ရွားေစခဲ့တယ္။ လူသားေတြဆီ ဘုရားသခင္ၾကြ လာၿပီး လူသားေတြခံရမယ္႔ အၿပစ္ဒဏ္အတြက္ကားတိုင္မွာ အေသခံေပးေခ်ဖို႔ ၿဖစ္တယ္။သခင္ေယရႈဟာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ခံရမည့္ အၿပစ္၏ အခေသၿခင္းကို လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံၿပီးေပးေခ်ခဲ့တယ္။ (၃)ရက္ ေၿမာက္ ေသာေန႕မွာ ေသၿခင္းတရားကိုေအာင္ႏိုင္ၿပီး ရွင္ၿပန္ ထေၿမာက္ခဲ့တယ္။ ယေန႔အသက္ရွင္လ်က္ ရွိတယ္။ တကယ္လို႔သာ သခင္ေယ႐ႈဟာ ေသၿခင္းတရားကို မေအာင္ၿမင္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ ခရစ္စမတ္ ဆိုတာ ကမၻာ့ၿပကၡဒိန္မွာ ပါစရာမ႐ွိဘူး ။ ခရစ္စမတ္ပြဲလည္း က်င္းပဖို႔ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုရင္ ေသသြားတဲ့သူမ်ားအတြက္ ဘယ္သူမွ ေမြးေန႔ပြဲက်င္းပ႐ိုး မရွိဘူး။ ခရစ္စမတ္ဆိုတာ ေမြးေန႔ပြဲေတာ္ပါ။

ဘုရားသခင္ဟာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲနဲ႕ အပါယ္ငရဲ မွ လြတ္ေၿမာက္ခြင့္ေပးေသာေန႔ဟာ ခရစ္စ မတ္ေန႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္႕ ခရစ္စမတ္ဟာ မဂၤလာရက္ျမတ္ျဖစ္တယ္။ မိတ္ေဆြအတြက္ အလိုအပ္ဆံုး အရာကို ဘုရားသခင္ ေပးသနားခဲ့ၿပီ။ သခင္ေယ႐ႈ ၾကြလာခဲ့ရျခင္းဟာ မိတ္ေဆြအတြက္ျဖစ္ၿပီး လက္၀ါး ကပ္တိုင္မွာ အေသခံရျခင္း ဟာလည္း မိတ္ေဆြရဲ႕ အျပစ္အတြက္ ျဖစ္တယ္။ သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ အေသခံေပး ဆပ္ ျခင္းဟာ မိတ္ေဆြအတြက္ဆိုတာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်တယ္ဆိုရင္ ဒီခရစ္စမတ္ဟာ မိတ္ေဆြအတြက္ ျဖစ္ တယ္။ ဘယ္သူမဆို ေယရႈခရစ္ဟာ မိမိရဲ႕အျပစ္ေၾကြး အတြက္ အေသခံေပးဆပ္ၿပီးေၾကာင္း ယံုၾကည္ လက္ခံရင္ ဘုရားသခင္ေပး တဲ့ ခရစ္စမတ္လက္ေဆာင္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းေက်းဇူးကို ခံစားရမယ္။ အျပစ္ အေမွာင္ထဲမွာ ေမွ်ာ္လင့္ရာမဲ့ေနတဲ့ ကြၽန္ဳပ္တို႕လူသားေတြအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔ ၿငိမ္သက္ေပ်ာ္႐ႊင္ၿခင္း ခံစားရဖို႔ ခရစ္စမတ္ၿဖစ္လာတယ္။

ေယ႐ႈဘုရားကို မိတ္ေဆြရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ လက္ခံယံုၾကည္လွ်င္ ခရစ္စမတ္ဟာ မိတ္ေဆြရဲ႕အသက္တာမွာ အဓိပၸါယ္႐ွိလာမယ္။ မိတ္ေဆြရဲ႕ ယခုဘ၀၊ ေနာင္ဘ၀အတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ ရလိမ့္မယ္။ ဒီေန႔ခရစ္စမတ္ ဟာ မိတ္ေဆြအတြက္ မဂၤလာရက္ျမတ္ ျဖစ္လာမယ္။ ေမြးေန႔ရွင္ ေယ႐ႈဘုရားထံ ဒီလိုဆုေတာင္းပါ။


"အ႐ွင္ေယ႐ႈဘုရား အကြၽႏု္ပ္ဟာ အျပစ္သားျဖစ္ပါတယ္။အကြၽႏု္ပ္အျပစ္အတြက္ ေလာကကိုၾကြလာၿပီး အေသခံေပးတဲ႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အကြၽႏု္ပ္အသက္တာကို အုပ္စိုးေတာ္မူပါ ဘုရား-အာမင္။ "


ခရစ္စမတ္၏ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာအေပါင္း ရ႐ွိခံစားႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သလိုက္ပါတယ္။


Comments