ခ်င္းျပည္နယ္

တည္ေနရာႏွင့္ အက်ယ္အဝန္း

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ တည္ရွိျပီး၊ အိႏိၵယနုိင္ငံႏွင့္ နယ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရွိသည္။ အက်ယ္အဝန္းမွာ ၁၃၉၀၇ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္ဝန္းသည္။ လူေနက်ဲပါးေသာ ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိတည္ရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းစစ္ကိုင္းတိုင္းအိႏၵိယနိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔ျဖင့္ ဝန္းရံထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ျပ ေျမပံု

လူမ်ဳိး

တိဗက္ျမန္မာ အုပ္စု၀င္လူမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ပထ၀ီအေနအထားအရ ေဒသအလိုက္ ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ ေျမျပန္႔ခ်င္း ဟူ၍ အမည္မ်ား ကြဲျပားေနသည္။ ေဒသအလိုက္ လူမ်ဳိးမ်ား ကြဲေနလင့္ကစား စကားကြဲလြဲမႈ မ်ားစြာမရွိလွဘဲ ေဒသႏၲရ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ေလယူေလသိမ္းမ်ားကား သိသာစြာ ကြဲလြဲေနသည္။

ရာသီဥတု

ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္၍၊ ခ်မ္းေအးေသာ ရာသီဥတုရွိသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္

ခ်င္းျပည္နယ္‌၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဟားခါးျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား

ကေလးေက်ာင္းသားသမဂၢ

ခရိုင္ရံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕မ်ား

 • ဖလမ္း
 • မင္းတပ္

မိဳ႕နယ္မ်ား

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း၌ တည္ရွိၾကေသာ နယ္တခ်ိဳ႕အမည္မ်ားမွာ -

 1. ဟားခါးျမိဳ႕နယ္
 2. ထန္တလန္ျမိဳ႕နယ္
 3. ဖလမ္းျမိဳ႕နယ္
 4. မတူပီျမိဳ႕နယ္
 5. မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္
 6. ကန္ပလက္ျမိဳ႕နယ္
 7. ပလက္ဝျမိဳ႕နယ္
 8. တီတိန္ျမိဳ႕နယ္
 9. တြံဇံျမိဳ႕နယ္
 10. ရိဒ္ျမိဳ႕နယ္
 11. ေရဇြာျမိဳ႕နယ္ တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

အျခား ၿမိဳ႕ရြာမ်ား

 • အိုက္ကား
 • က်ီခါး
 • လက္ေမ
 • ထန္တလန္
 • ထုတ္လိုင္
 • ကန္ပက္လက္
 • လိုေထာ္
 • လံုလဲ
 • မတူပီ
 • ငဖိုင္းပီ
 • ပလက္ဝ
 • ပ်ဥ္ဝ
 • ဖို႔ဝႈိက္
 • ရြာဖန္း
 • ဆမီး
 • ဆူရ္ခြား
 • ေတဇန္
 • သိုင္းငင္း
 • တီးတိန္
 • တြန္းဇံ
 • ေဝဘူလ
 • ဆေဘာင္ေတး

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေနရာမ်ား

 • ခ်င္းေတာင္တန္းတြင္ အျမင့္ဆံုးေတာင္ထြဋ္ျဖစ္ေသာ ဝိတိုရိယ ေခၚ ေခါႏုသုန္ေတာင္ထိပ္
 • အသဲပံုေရကန္ (ရိဗ္(Reh)ေရကန္)
Comments