က်ဳိက္ေခါက္ေစတီ


က်ဳိက္ေခါက္ေစတီေတာ္
တည္ေနရာ သံလ်င္ၿမိဳ႕၊ ဥတၱရဂၤကုန္း
ဉာဏ္ေတာ္ ၂၇-ေတာင္
ေက်ာ္ၾကားမႈ
က်ဳိက္ေခါက္ေစတီေတာ္ျမတ္သည္ ရန္ကုန္ျမစ္ႏွင့္ပဲခူးျမစ္ဆံုရာ ပဲခူးျမစ္၏ ေတာင္ဘက္ကမ္းတြင္ရွိေသာ ရန္ကုန္တိုင္း

သံလ်င္ၿမိဳ႕ရွိ ဥတၱရဂၤကုန္း ေပၚ၌ ကိန္းဝပ္ေတာ္မူလ်က္ရွိသည္။ သာသနာသကၠရာဇ္(၂၄၁)တြင္ အရွင္ေခါလကႏွင့္ သထံုမင္းစူဠသီရိမာေသာကမင္း တို႔သည္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံေတာ္ေျခာက္ဆူႏွင့္တကြ သီဟိုဠ္(သီရိလကၤာ)မွရရွိေသာ နဖူးသင္းက်စ္႐ိုးႏွင့္ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ဌာပနာကာ တိုက္ေစတီ ပံုတည္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အရွင္ေခါလကကို အေၾကာင္းျပဳ၍ “ေခါလကေစတီ” ဟုသမုတ္ခဲ့သည္။ ကာလေရြ႕ေလ်ာလာသည္ႏွင့္အမွ် “ေခါက္ေစတီ၊ ေက်ာ္ခိုက္ေစတီ၊ က်ဳိက္ေခါက္ေစတီ” ဟုတြင္ေလသည္။

သကၠရာဇ္(၇၁၁)တြင္ ဟံသာဝတီမင္း ဗညားဦးသည္ မူလတိုက္ေစတီကို သင္းတိုက္ေစတီပံုစံ ေျပာင္းလဲတည္ထားခဲ့သည္။ဥာဏ္ေတာ္ ၂၇-ေတာင္ ျဖစ္သည္။ သကၠရာဇ္(၇၇၈)တြင္ ရာဇာဓိရာဇ္မင္းသည္ ဥာဏ္ေတာ္အေတာင္သံုးဆယ္ထိ

ျပဳျပင္တည္ေဆာက္သည္။ က်ဳိက္ေခါက္ ေစတီေတာ္ျမတ္သည္ ေခတ္သမိုင္းအဆက္ဆက္ စိုးစံခဲ့ေသာမင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတို႔ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကေသာ ထင္ရွားေသာ တန္ခိုးႀကီး ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္သည္။ 

ကိုးကား

  1. ျမတ္မင္းလႈိင္။ ျမန္မာျပည္ရွိ ေရွးေဟာင္းဘုရားေစတီပုထိုးမ်ား
Comments