ကုသိုလ္ေတာ္ ဘုရား(မႏၲေလး)

ကုသိုလ္ေတာ္ ဘုရား(မႏၲေလး)
တည္ေနရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕
ဉာဏ္ေတာ္
ေက်ာ္ၾကားမႈ
ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရားကို မႏၱေလးေတာင္ေပၚက ျမင္ရပံု
ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရားအတြင္း

ကုသိုလ္ေတာ္ ဘုရား

  • ကုသိုလ္ေတာ္ ဘုရားသည္ မႏၱေလးေတာင္ရဲ့ အေရွ႔ေတာင္ဖက္ မင္းတုန္းမင္း၏ ကုသိုလ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။
  • ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၂၄ ၀ါဆိုလမွာ မင္းတုန္းမင္း တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့တဲ့ ဘုရားျဖစ္ျပီး ဘြဲ႔အမည္က မဟာေလာကမာရဇိန္ျဖစ္သည္။ တံတိုင္း ၃ ထပ္ရွိျပီး ဖိနပ္ခင္းအခ်င္း သံေတာင္ ၆၅၊ အရပ္ေတာ္ သံေတာင္ ၅၀၊ ၁ မိုက္ ၄ သစ္ရွိသည္။
  • ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၃၀ ကဆုန္လဆန္း ၁ ရက္မွာ ၀ိနည္း ၅ က်မ္း၊ ေက်ာ္ခ်ပ္ေရ (၁၁၁)။ အဘိဓမၼာ ၇ က်မ္း၊ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၂၀၈)။ သုတၱန္ပါဠိေတာ္ ေက်ာက္ခ်ပ္ (၄၁၀) ရွိတဲ့ ဓမၼေစတီေတာ္ (၇၂၉) ဆူ ကို ထုလုပ္ ၀န္းရံ တည္ထားခဲ့ပါသည္။ ေက်ာက္စာအခ်ပ္ေရမ်ားတဲ့ ဘုရားျဖစ္ျပီး ကမၻာ့အၾကီးဆံုးစာအုပ္လို႔ တင္စားေရးသားၾကပါသည္။ 


ကိုးကား

  1. ေနထြတ္ ၏ မႏၲေလးအဘိဓာန္(၁၉၉၉)
Comments