ကိုရမ္က်မ္း

ကိုရမ္ က်မ္းသည္ အလႅာအရွင္ျမတ္က တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္ ကို ပို႔ခ်ေသာ က်မ္းစာအုပ္ျဖစ္၍ ကမၻာေပၚရွိ (၂၂၅) သန္းမွ် အေရအတြက္ ရွိေသာ မြတ္စလင္တို႔ အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ၊အထြတ္အျမတ္ထားရာ က်မ္း ျဖစ္သည္။ ကိုရမ္က်မ္းမွာ အာရဗီ ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထား၍ ခရစ္ယာန္ ဓမၼသစ္က်မ္းခန္႔ ရွည္လ်ားသည္။ အခန္းေပါင္း (၁၁၄) ခန္း ရွိၿပီးလ်င္ ႏိုင္ငံသမိုင္း ၊ အနာဂတ္ေဟာေျပာခ်က္ ၊ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ပါ၀င္သည္။ ပါ၀င္သည့္ သမိုင္း အတၳဳပတၱိ တို႔သည္ကား ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ အတၳဳပတၱိမ်ားပင္ ျဖစ္၍ သေဘာတရားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားသည္လည္း ခရစ္ယာန္ အယူ၀ါဒ ၊ ရဟူဒီ အယူ၀ါဒတို႔ႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ထိုက်မ္း၌ မိုးဇက္ ၊ ေယရႈႏွင့္ မိုဟာမက္တို႔အျပင္ အလႅာရွင္ျမတ္၏ အျခား တမန္ေတာ္ ႀကီးမ်ားကိုလည္း ၾကည္ညိဳေလးစားရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိုရမ္က်မ္း၌ ထာ၀ရဘုရား တစ္ဦးတည္းသာ ရွိေၾကာင္း ၊ အလႅာရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး အျခား ထာ၀ရ ဘုရား မရွိဟူေသာ တရားေတာ္ကို အဓိက ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ အလႅာရွင္ျမတ္ ေနာက္ဆံုး တရားစီရင္ခ်ိန္တြင္ မည္သူမဆို မိမိျပဳခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈတို႔အေလ်ာက္ အက်ိဳး အျပစ္ ခံစားရလိမ့္မည္ ဟူ၍ ေလးနက္စြာ ေဖာ္ျပထားသည္။

မူစလင္တို႔၏ ရာဇသတ္ ၊ ဓမၼသတ္ က်မ္းတို႔မွာ ကိုရမ္က်မ္းကို အမွီျပဳလ်က္ ျပဌာန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္ ေက်ာင္းမ်ား၌လည္း ကိုရမ္က်မ္းမွာ အဓိက ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ ျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္မ်ား ဘုရား ရွိခိုးရာတြင္လည္း ကိုရမ္က်မ္းကိုပင္ အမွီသဟဲ ျပဳၾကသည္။ ကိုရမ္က်မ္းအရ မူစလင္မ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ (၅) ႀကိမ္က် မကၠာၿမိဳ႕ရွိ ကာဗား ေက်ာင္းေတာ္ရွိရာ ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူ၍ ဘုရားအာရံုျပဳရျခင္း ၊ အလွဴ၀တ္ကိ္ု ျပဳရျခင္း ၊ ပစၥည္း ဥစၥာ တတ္ႏိုင္ပါက မိမိ၏ တစ္သက္တြင္ အနည္းဆံုး တစ္ေခါက္မွ် မကၠာၿမိဳ႕သို႔ ဘုရားဖူး သြားရျခင္း ၊ ရမၼဇာန္ လအတြင္း၌ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကရေလသည္။

ကိုရမ္က်မ္း၏ အစ

ကိုရမ္က်မ္းမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာတြင္ ေယရႈခရစ္ ကားစင္တင္ခံရျပီးေနာက္ ႏွစ္ကာလအနည္းငယ္ၾကာမွ စိန္႔ေပါလ္(ရွင္ေပါလု)က ေရးသားသျဖင့္ ဓမၼက်မ္းသစ္ေပၚေပါက္လာရသည္မ်ိဳး မဟုတ္ပဲ မိုဟာမက္ သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္ကပင္ ႏႈတ္တိုက္ခ်ေပးသည့္ အဆံုးအမတို႔ကို ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္ ရွိစဥ္က စာေရးေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ သူ၏ ႏႈတ္မွ ထြက္ေသာ စကားမ်ားကို သားေရဟေပၚ၌လည္းေကာင္း ၊ သစ္ရြက္ေျခာက္ ေပၚ၌လည္းေကာင္း ၊ သိုး၏ လက္ျပင္ရိုးေပၚ၌လည္းေကာင္း အနီးတြင္ ရရွိႏိုင္သမွ် မည္သည့္ ၀တၳဳ ပစၥည္းေပၚ၌မဆို ေရးမွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။ မိုဟာမက္ မကြယ္လြန္မီကပင္ ထိုအပိုင္းအစမ်ားကို စုေပါင္းၿပီး စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္ေအာင္ စုေပါင္း၍ အဆင့္ဆင့္ ကူးယူခဲ့ၾကသည္။

ကုရ္အာန္ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရဟာ အာရဗီဘာသာစကားျဖစ္ၿပီး “အဖန္တလဲလဲ ဖတ္ရြတ္ရာက်မ္း”လို႔ အဓိပၸာယ္ရတယ္။ ကုရ္အာန္က်မ္းစာဟာ မြတ္စလင္ေတြရဲ႕ အေျခအျမစ္တရား ျဖစ္တယ္။ ကုရ္အာန္မွာ အာယသ္ေခၚ ပါဒေပါင္း ၆၆၆၆ ခု ရွိတယ္။ အခန္းေပါင္း ၁၁၄ ခန္း ပါ၀င္တယ္။ အတြဲ ၃၀ ရွိတယ္။ မြတ္စလင္ေတြဟာ အဲဒီ အာယသ္ အားလံုးကို ယံုၾကည္ၾကတယ္။ လိုက္နာၾကတယ္။ ကုရ္အာန္က်မ္းစာကို အလႅာဟ္အရွင္က တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ထံကို ေကာင္းကင္တမန္ ဂ်ီဗရာအီလ္ကေနတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်တယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္။ အဲဒီညဟာ လိုင္လသြလ္ကဒရ္ည ျဖစ္တယ္။ တစ္ညတည္း အၿပီးခ်ေပးတာေပါ့ မဟုတ္ဘူး။ ၂၃ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမယ့္ လိုအပ္ခ်က္အရ အေျခအေန အခ်ိန္အခါအလိုက္ တစ္ပိုင္းစီက်လာတယ္။

ကိုးကား

  • ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အပိုင္း (၁)
Comments